Меню
Затваряне на менюто
Затвори

Извличане на суровини чрез рециклиране: Какво се случва с ID. батерията?

Електромобилността прави възможно шофирането без локални CO2 емисии. То ще стане по-устойчиво обаче, само ако се използват и устойчиви решения при производството на батерии. Поради сложния процес на получаване на суровини, батерията е не само най-ценният компонент, но и решаващ фактор в екологичния баланс на електрическия автомобил. По тази причина отварянето на нашия завод за рециклиране в Залцгитер е важна стъпка към възстановяването на ценните суровини за нови батерии.

Цикълът на живота на една батерия: Верига на себестойността

Изпълнявайки ролята на сърцето на електрическата мобилност, високоволтовата акумулаторна батерия има най-голям дял от себестойността на един електромобил, и същевременно ни поставя пред най-големите предизвикателства. Целта е постигането на  индустриализирани способи за възстановяване на ценни суровини като литий, никел, манган и кобалт в т.нар затворен цикъл (Closed Loop), както и използването на алуминий, мед и полимери с потенциал за рециклиране на 90 процента от материала. Още преди 10 години ние започнахме да се опитваме да постигнем един действително устойчив цикъл на добиване и използване на материалите, използвани за направа на батериите. Нашата цел е да отговорим на увеличаващото се търсене на системи за съхранение на енергия с намирането на способ за изполването на по-стари, но все още работещи батерии, които да получат "втори живот" - например на гъвкави станции за бързо зареждане - или с помощта на директно рециклиране на вложените суровини. За нас отговорното боравене с употребяваните батерии е от решаващо значение.

Рециклиране от ново поколение: инсталацията Залцгитер

В началото на 2021 година в завода на Volkswagen в Залцгитер отвори врати първата ни инсталация, работеща по нашата нова концепция за рециклиране, която позволява 90-процентно възстановяване и повторно използване на ценни суровини. Друга важна особеност на инсталацията: тук се рециклират единствено батерии, които вече няма как да бъдат използвани по никакъв друг начин. Голямата част от очаквания цикъл на върнати батерии ще започне след около десет години, така че към момента инсталацията е настроена за рециклирането на около 3600 батерии годишно.

Да превърнем старото в ново: процесът на рециклиране

Особеното в нашата иновативна концепция: спестяващият CO2-емисии процес на рециклиране се извършва без отделящото огромни количества топлинна енергия топене в доменни пещи. Най-напред употребяваните батерии се проверяват, после следват дълбок разряд и демонтаж. След това отделните части се смилат в шредер на гранули, които след това се изсушават. Наред с алуминий, мед и полимери, по този начин се печелят и солидни количества "черен прах", който включва основополагащите при производството на батерии материали литий, никел, манган и кобалт. Последната стъпка се състои в сортирането по видове материали, което се извършва при специализирани компании-партньори. За въпросната цел прахът се обработва с помощта на вода и различни химични вещества, за да се филтрират и отделят отделните вещества.

Поглед в бъдещето: Икономия чрез повторно използване

Предимството: с нашата инсталация в Залцгитер ние постигаме един наистина устойчив цикъл на суровините и покриваме целия процес по изработка на клетките на батерията - започвайки от суровините, преминавайки през производството, достигайки чак до рециклирането. Така голямата част от компонентите на стари акумулаторни клетки могат да бъдат използвани за направата на нови батерии. Науката ни учи, че рециклираните суровини по нищо не отстъпват на тези, които използване за първи път. По този начин при направата на една 62 кВтч батерия, изработена от рециклирани материали и с помощта на екологична електрическа енергия, се спестява до един тон CO2. Така инсталацията за рециклиране на батерии се превръща в една голяма и важна крачка към CO2-неутралната мобилност.

Ами сега!
Изглежда браузърът ви не е актуален. Може би уебсайтът ни не работи оптимално. Повечето браузъри (но не и MS Internet Explorer 11 и по-стари) все още работят добре.

Препоръчваме ви да актуализирате вашия уеб браузър!
Последната версия може да гарантира добро изживяване навсякъде в Интернет.

Благодарим ви за посещението,
Вашият Volkswagen екип