Този сайт използва бисквитки, за да персонализира страницата спрямо Вашите интереси. Ако останете на страницата, Вие се съгласявате с използването на бисквитки.
Приемам

Laden & Technologie

Когато всеки детайл е от значение. Електрическата мобилност на Volkswagen съчетава впечатляваща техника с високо ниво на надеждност. Солидното ноу-хау, както и големият опит на нашите инженери ни позволяват да изградим една забележителна визия за мобилността на бъдещето. Тук ще откриете как функционират електрическите автомобили на Volkswagen.

Start Video
Start Video

Рекуперация: източник за енергия за хибридните и електрическите автомобили.. Всеки от електрическите и хибридните модели на Volkswagen е в състояние да произвежда ток. Когато водачът използва спирачките, отделяната при този процес енергия бива регенерирана и съхранявана в акумулаторната батерия. Тази технология се нарича рекуперация. Как точно функционира тя, можете да видите във видеото.

Поглед към вътрешността на един електромобил.

Поглед към вътрешността на един електромобил.

Какво всъщност отличава електрическите превозни средства от автомобилите с конвенционално задвижване? Отвън разликите не са особено големи.

Стъклената фабрика, витрина към света на електрическата мобилност.

На добър път! С чиста електроенергия.

В стъклената фабрика можете да се докоснете до създаването на Golf.

Ежечасните обиколки в стъклената фабрика и около 50-те автомобила и експоната, до които можете да се докоснете, са страхотен начин да почувствате пулса на e-Golf и електрическото бъдеще - по един иновативен, информативен и интересен начин. Тук можете да изживеете иновативните технологии на бъдещето.

Основни термини за електрическата мобилност Най-важните термини от света на електрическата мобилност

BEV

Battery Electric Vehicle - превозно средство, което се придвижва изцяло с помощта на електрическа енергия, съхранявана в акумулаторна батерия.

Blue Motion

Продуктов етикет, който се използва от най-икономичния представител в отделните моделни семейства на Volkswagen. 

Автомобили със задвижване с горивна клетка

Автомобил с електрическо задвижване, при който електрическата енергия се добива от суровината водород с помощта на така наречената технология на водородната клетка. При такъв тип возила локалните емисии се ограничават единствено до чиста водна пара. За Volkswagen горивната клетка е една от възможните концепции за задвижване на бъдещето.

Комуникация Car-to-Car

Директен обмен на данни и информация между автомобилите, който в бъдеще трябва да допринесе за сигурността на пътя, както и за по-добро регулиране на трафика.

Комуникация Car-to-X

Комуникация между автомобилите и заобикалящата ги среда, която в бъдеще може да послужи за намаляване на задръстванията и инцидентите на пътя. 

CO2

Въглеродният диоксид (наричан още въглероден двуокис) представлява газ без цвят и мирис, който се отделя при горивен процес. CO2 се смята за основен виновник за парниковия ефект и глобалното затопляне. Само през 2007 година делът на CO2 в общите парникови емисии възлиза на 88 процента.

Трансмисия с два съединителя (DSG)

Автоматизирана механична трансмисия, която с помощта над на два предавателни механизма позволява напълно автоматизирана смяна на предавките без осезаемо прекъсване на тягата.

Даунсайзинг

Намаляване на работния обем на двигателя при едновременно увеличаване на специфичната мощност, респ. въртящ момент, най-често с помощта на система за принудително пълнене. С помощта на даунсайзинг се редуцират разхода на гориво и нивата на вредни емисии. 

Eлектрификация на задвижващия тракт

Електродвигателите се превръщат в алтернативно задвижване за бъдещето. Процесът започва с оптимизирането на конвенционални двигатели с така наречената "рекуперация" (» Микрохибрид) и продължава през различни типове хибридни задвижвания (»Пълен хибрид, » Plug-In хибрид), достигайки своята кулминация в » BEV като финална цел. 

Електромобил / електрически автомобил

Automobil, das nicht durch Kraftstoff, sondern durch Strom angetrieben wird. Bei exakter Betrachtung ist der Terminus eine übergreifende Bezeichnung sowohl für das Batteriefahrzeug als auch das » Brennstoffzellenfahrzeug, abhängig vom jeweiligen Energiespeicher. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist jedoch mit "Elektroauto" fast immer das Batteriefahrzeug (» BEV) gemeint, das ausschließlich mit Strom fährt.

Емисии

Така се нарича отделянето на вещества или форми на енергия в околната среда. Основните емисии, генерирани от транспорта, са от въглеродни оксиди (CO), азотни оксиди (NOx), серни диоксиди (SO2), въглеводороди (HC) и » CO2. При дизеловите двигатели към тях се добавят твърди частици (сажди, прах). При модерните филтърни системи всички тези показатели са сведени до минимум.

Хибридни превозни средства (HEV)

Hybrid Electric Vehicle - това са превозни средства, които комбинират най-малко два типа задвижване, в случая двигател с вътрешно горене и електрическо задвижване. Понятието хибрид може да има множество значения и разновидности, които се класифицират в зависимост от степента на електрификация на задвижването (» Микро, » Мек, » Пълен и » Plug-In хибрид). В повечето случаи под хибрид се разбира » Пълен хибрид.

Интермодални транспортни концепции

Широкообхватни концепции за управление на транспорта и трафика, които позволяват безпроблемен преход между превоза с автобус, самолет, влак, електромобил, Carsharing предложения и ползване на велосипед.

Олекотени технологии

Техника на конструиране, чиято основна цел е намаляване на теглото. Наред със системите за задвижване, намаляването на теглото е най-ефикасният начин за икономия на гориво и намаляване на вредните емисии.

Литиево-йонна акумулаторна батерия

Акумулатор с много висока енергийна плътност, термично стабилен и почти без » Memory-ефект. Заради тези положителни качества на въпросния вид технология Volkswagen залага именно на нея.

Memory-ефект

Загуба на капацитет при някои видове акумулаторни батерии, който се изразява в отказ от пълно зареждане при пореден опит. Този ефект се дължи на факта, че акумулаторната батерия "помни" колко е зареждана предишни пъти и с времето започва да зарежда единствено клетките, които е използвала преди.

Микрохибриди (TDI BlueMotion)

Погледнато в тесен смисъл, това не са точно автомобили с хибридно задвижване, а такива с доусъвършенствано задвижване с двигател с вътрешно горене. Микрохибридите пестят гориво с помощта на технология » Старт-стоп и печелят обратно отделяната при спиране енергия (» Рекуперация), като я съхраняват в акумулатора, облекчавайки по този начин работата на алтернатора. Благодарение на своята частична електрификация те все пак биха могли да бъдат класифицирани и като » Хибриди. Микрохибридите обаче не разполагат с електрически двигател.

Меки хибриди

Това са превозни средства, при които електрическите компоненти формират само малка част от задвижващия тракт. Като » Микрохибриди се означават превозни средства, които разполагат с допълнителна акумулаторна батерия и електрически двигател. За разлика от »Пълните хибриди обаче, при микрохибридите не е възможно придвижване само с помощта на електрическа енергия, тук електрификацията само подпомага конвенционалното задвижване. Volkswagen предвижда все по-сериозно да залага на технологията на пълните хибриди.

MQB

Модулна платформа за модели с напречен двигател - това е концепция на Volkswagen за разработване и производство на модели с напречно разположение на двигателя и трансмисията. При този тип конструкция коляновият вал е разположен напречно на дължината на автомобила, респективно успоредно на мостовете. Днес повечето автомобили с предно задвижване използват именно този тип компановка. При производството различните модели биват направени от определени модули, чието комбиниране варира в зависимост от конкретния модел. Благодарение на модулния принцип, се осигурява голяма свобода за дизайна на отделните продукти, тъй като е възможно вариране по отношение на междуосното разстояние и широчината на следата. Новите двигатели са конструирани с оглед оптимизиране на CO2-емисиите. С помощта на интелигентния микс от материали, включващ високоякостни стомани и най-модерни производствени методологии, се постига още повече комфорт и подобрена безопасност при непроменено тегло. MQB позволява във всички базирани на платформата модели да бъдат използвани над 20 иновации в областта на сигурноста, технологиите за подпомагане на водача и инфотейнмънт системите, които доскоро бяха приоритет единствено на по-високите сегменти. Благорадение на синергийния ефект се постигат и сериозни икономии при производството и дистрибуцията.

Автомобили с нулеви локални вредни емисии

Zero-Emission-Vehicle, накратко ZEV, е превозно средство, което по време на употребата си не отделя никакви вредни газове и постига така наречената нулева граница на локални вредни емисии. За да се запази обаче общата равносметка за нулеви емисии, електрическата енергия, която се използва за задвижването на едно такова превозно средство, трябва да идва от възобнавяеми енергийни източници.

Екологичен ток

Известен още като зелена електроенергия, електричество, произведено от възобновяеми енергийни източници или от природосъобразно комбинирано производство на енергия; физически неразличим от "сивия" поток.

Пик в потреблението на нефт

Това е момент, в който се достига максимумът на потребление на нефт в световен мащаб, а търсенето постепенно започва да надхвърля производството. Международната енергийна агенция (IEA) смята, че този момент ще бъде достигнат през 2020 година. Колкото повече намаляват запасите от нефт, толкова повече ще поскъпват бензина и дизела. Това е още един сериозен довод в полза на необходимостта от разработване на нови технологии за задвижване.

Plug-In Hybride (TwinDrive BlueMotion)

Plug-In Hybrid Electric Vehicle - това е превозно средство, което съчетава двигател с вътрешно горене и електромотор. Акумулаторната батерия може да се зарежда от електропреносната мрежа (за разлика от един » Пълен хибрид, чиято акумулаторна батерия се зарежда единствено чрез » Рекуперация). Plug-In хибридите могат да изминават значително по-големи разстояния с помощта на електрическа енергия. Повечето Plug-in хибриди могат да изминават около 50 километра изцяло на ток, а при по-дълги дистанции се активира двигателя с вътрешно горене. Този тип автомобили са идеално решение за хора, които карат много както в града, така и на по-дълги разстояния.

Пост-литиево-йонна акумулаторна батерия

Това е технология, която се очаква да наследи сегашните » Литиево-йонни акумулаторни батерии. Това са отворени системи, например цинк-въздушни акумулаторни батерии, които се отличават със значително по-висока енергийна плътност (> 500 kWh), и един ден се очаква да направят възможна електрическата мобилност на дълги разстояния.

Рекуперация

Рекуперация се нарича способът, чрез който отделяната при спиране или движение без тяга кинетична енергия се преобразува в електрическа. При електрическите автомобили този процес най-често се случва чрез преминаването на електромотора в генераторен режим, а спечелената по този начин електрическа енергия се съхранява в акумулаторната батерия. Поради определени особености на физичните закони, по този начин може да бъде спечелена само част от отделяната при спиране енергия.

Бързо зареждане с технологията CCS

За разлика от стандартното зареждане с променлив ток (посредством базовия заряден кабел или Wallbox), бързото зареждане на специално създадените за целта CCS-зарядни станции с прав ток е възможно да се случи в рамките на едва 20-30 минути. Към момента е възможно по този начин да бъде зареден около 80 процента от капацитета на батерията. "Combined Charging System" (CCS) е официален международен стандарт. В дългосрочен план възможността за безжично зареждане посредством индукция се очертава като една друга интересна алтернатива в областта.

Smart Grid

"Интелигентна" електропреносна мрежа, която прилага модерни информационни и комуникационни технологии, с цел интегрирането на децентрализирано добита енергия, за оптимизиране на управлението на натоварването, както и за интелигентно управление на нуждите на отделните потребители. Целта е да се постигне сигурно и оптиално обезпечаване с енергия на основата на едно ефективно и надеждно управление на цялостната система.

Система старт-стоп

Система за намаляване на разхода на гориво на автомобила. Когато автомобилът е спрял или почти спрял, двигателят се загасва автоматично посредством генератора и прекъсване на потока на гориво. Той се стартира автоматично веднага щом водача настъпи газта или отстъпи от спирачките. Специално при шофиране в градски условия с множество продължителни фази на престой по този начин се пести много гориво.

Tank-to-Wheel

siehe Well-to-Wheel.

TDI

TDI е означението, което Volkswagen използва за дизелови превозни средства, използващи директно впръскване на горивото в цилиндрите и турбопълнене. TDI-двигателите се отличават с икономичност, ниски вредни емисии, мощна тяга (висок въртящ момент) и много добро разгръщане на мощността. В много държави TDI е запазена марка на концерна Volkswagen AG.

Think Blue.

Инициатива на Volkswagen за устойчиво развитие и по-екологична мобилност. Мотото е вдъхновено от слогана "Think small", който съпътства пазарните успехи на Volkswagen Beetle през 60-те години на миналия век. Докато по онова време обаче основна цел беше да се осигури мобилност на колкото се може по-голям брой хора, сега задачата на Think Blue е прехода към една по-екологична мобилност. Повече за Think Blue

TSI

Означение, което се носи от всички бензинови двигатели с директно впръскване на горивото в цилиндрите и стандартно или двойно турбопълнене на Volkswagen. Под това означение откриваме различни концепции за принудително пълнене, работни обеми, както и брой и разположение на цилиндрите. С помощта на TSI-технологията Volkswagen съумя да предложи двигатели, които съчетават солидни предимства по отношение на икономията на гориво и уверено разгръщане на мощността.

Vehicle-to-Grid

Концепция, която използва акумулаторните батерии на електрическите превозни средства като част от електропреносната мрежа. При нужда енергията от електромобилите може да бъде върната обратно в мрежата. Това е разумен ход от гледна точка на ефективното управление на натоварването и капацитета на мрежата, например с цел компенсиране колебанията при възобновяемите източници на енергия. Днешните акумулаторни батерии обаче не са разработени изцяло в унисон с тази концепция. За целта електромобилите се нуждаят от скъпо, бидирекционно зарядно устройство, за да могат да "връщат" ток в мрежата. Технологичните загуби при транспормирането на прав ток (в акумулаторната батерия) в променлив ток (в мрежата) също трябва да бъдат минимизирани. На първо време се мисли за нещо като "Light-Variante", който отначало ще функционира без връщане на ток в мрежата, но ще има сериозни ползи за околната среда.

Двигател с вътрешно горене

Задвижващ агрегат, който генерира мощност, като преобразува съдържащата се в горивото енергия в механична посредством топлинен процес. При горивния процес най-често се отделят емисии, съдържащи въглеродни окиси.

Пълни хибриди

Пълните хибриди се отличават с това, че могат да се движат с всеки от двата типа задвижване. По правило двигателят с вътрешно горене и електромоторът могат да работят и едновременно.

Водород

виж Автомобили със задвижване с водородна клетка

Well-to-Tank

виж Well-to-Wheel

Well-to-Wheel

Общ разход на енергия и отделени вредни емисии при производството, доставката и оползотворяването на даден вид гориво. При нефта това изчисление започва от нефтения кладенец, преминава през рафинерията и бензиностанциите, за да стигне до резервоара на даден автомобил. При изчисленията се вземат предвид два основни параметъра: » Well-to-Tank включва само производството и логистиката на горивото, докато » Tank-to-Wheel включва и използването на горивото в автомобила и отделяните при шофиране вредни емисии.

Устойчивост на циклите на зареждане

Така се наричат циклите на зареждане и разреждане, които една акумулаторна батерия е в състояние да понесе, преди нейния капацитет да започне постепенно да спада под нивата на първоначалните й характеристики. Volkswagen залага на » Литиево-йонни акумулаторни батерии, при които отсъства т.нар. » Memory-ефект, не се увреждат от всекидневно зареждане и почти не губят заряд от само себе си. Висококачествените компоненти гарантират, че акумулаторните батерии ще функционират пълноценно по време на целия жизнен цикъл на автомобила. Поради тази причина Volkswagen  дава осем години гаранция за високоволтовите акумулаторни батерии. За това време една акумулаторна батерия може безпроблемно да бъде зареждана хиляди пъти.