VW Golf Variant: Товарно отделение

 

Golf Variant предлага много място за почти всичко - от кратко сърф пътуване на брега до големи покупки в супермаркета. Със своя особено нисък товарен праг и регулируем по височина товарен под в багажното отделение можете да товарите и тежки предмети изключително удобно. Четирите халки улесняват фиксирането на багажа. А, ако ви е необходимо повече пространство, кората на багажника може да се свали и да се сложи под товарния под. За максимален капацитет на товарене снижете изцяло регулируемия по височина товарен под.

Close

Golf Variant Всестранният талант.