Golf Никой друг автомобил не е направил повече иновации достъпни за хората.