Volkswagen Economy части

Volkswagen Economy части

Volkswagen Economy части са сравнително нова продуктова линия на Volkswagen за оригинални резервни части специално разработени и проектирани според нуждите на автомобилите над 4 години. 

Тази линия има за цел чрез модификация на конструктивните характеристики и намаляване броя на вариантите да се намалят производствените разходи, а от там и цената. Така цените на Volkswagen Economy частите са до 40% по-ниски в сравнение с тези на Volkswagen Оригиналните части®, които се вграждат при серийното производство на автомобилите.

 

Volkswagen Economy частите са добра алтернатива на Volkswagen Оригиналните части® и предлагат умно решение особено в съотношение цена/качество.