Подобрена мощност на зареждане

  • Автомобилите с батерия <77 кВтч и фабрично инсталиран Software 2.3, при доставка ще бъдат с вече повишена мощност на зареждане.
  • Автомобили с батерия <77 кВтч, които са получили или ще получат Software 2.3 актуализацията Over-the-Air, увеличаването на мощност на зареждане ще бъде налично със Software 3.0 Over-the-Air.
  • Автомобили с батерия >=77 кВтч, при които Software 3.0 е инсталиран фабрично, при доставка ще бъдат с вече повишена мощност на зареждане.
  • Автомобили с батерия >=77 кВтч с инсталирани всички софтуерни версии Software 3.0,  ще получат покачване на мощността на зареждане със Software 3.0 Over-the-Air.
Нето - количество на енергия на батерията Повишаване на мощността на зареждане 5);6)
45 кВтч/52 кВтч От макс. 100 кВт на макс. 110 кВт
58 кВтч От макс. 100 кВт на макс. 120 кВт
>=77 кВтч От макс. 125 кВт на макс. 135 кВт

Максималната мощност за зареждане с постоянен ток (DC) при температура на околната среда и батерията около 23 °C и стартово ниво на заряда около 5 %; например на Ionity станция.

5.) Максимално възможна мощност на зареждане. Различните зарядни станции е възмождо да имат различно поведение на зареждане при една и съща мощност в кВт. В допълнение към кВт мощността на зарядната станция, максималният ток на зареждане също оказва влияние върху количеството енергия, което протича. Значение за максимално възможната мощност има и влиянието на температурата на средата и температурата на батерията, както и нивото на заряд. 

6.) ЗЗареждане с максимално 135 кВт DC зарядна мощност при вариант на батерията Pro и Pro Performance, съответно при температура на средата и батерията от около 23°C и стартово ниво на заряд от около 5%; напр. при Ionity станция.

 

Затвори
Меню
Затваряне на менюто
Затвори

ID. Software 3.0 Update Over-the-Air

ID. Software 3.0 Update Over-the-Air

Ами сега!
Изглежда браузърът ви не е актуален. Може би уебсайтът ни не работи оптимално. Повечето браузъри (но не и MS Internet Explorer 11 и по-стари) все още работят добре.

Препоръчваме ви да актуализирате вашия уеб браузър!
Последната версия може да гарантира добро изживяване навсякъде в Интернет.

Благодарим ви за посещението,
Вашият Volkswagen екип