Този сайт използва бисквитки, за да персонализира страницата спрямо Вашите интереси. Ако останете на страницата, Вие се съгласявате с използването на бисквитки.
Приемам

Рециклиране на стари автомобили

Рециклиране на стари автомобили

Цялостното управление на околната среда има три стълба. Започвайки от разработването и производството на Volkswagen през услугите в специализирани сервизи на Volkswagen, до правилното рециклиране на стари автомобили и части.

 

Подходящи за рециклиране конструкции на автомобили и техните компоненти

Още от 1989 г. от Volkswagen се провеждат подробни изследвания на демонтажа на всеки нов модел автомобил. Получените при това резултати постоянно се включат в новите проекти за автомобили, за да бъдат подобрени свойствата на автомобилите за рециклиране и демонтаж.

Още във фазата за проектиране се разглеждат приложими в практиката технологии за рециклиране. Важен принос, въпреки нарастващите изисквания към нови автомобили - преди всичко в областта на комфорта и безопасността - да продължи подобряването на подходящата за рециклиране конструкция.

 

Повторна употреба и рециклиране на компоненти

Повторната употреба на компоненти, модули и материали от дълго време вече е утвърден стопански отрасъл при Volkswagen.

В Австрия през 2012 г. в целия концерн са използвани около 79.392 позиции или 1.130 тона от модулните групи двигател, скоростна кутия/съединител, ос, електроника и горивна система по метода на замяната.

За затваряне на цикли на материалите концернът Porsche в Австрия е подал през 2012 г.

  • 493 тона ламинирани стъкла
  • 248 тона пластмасови брони
  • 167.000 литра спирачна течност

за рециклиране на материалите.

Екологична обработка на стари автомобили - намаляване на отпадъците

За оптимална и екологична обработка на стари автомобили Volkswagen е изградил в Австрия широка мрежа от предприятия за рециклиране. По този начин освен законовите разпоредби се изпълняват и собствените високи изисквания за качество и надеждност. За оптимизиране на обработката и демонтажа на стари автомобили Volkswagen създаде заедно с други производители базата данни IDIS (международна информационна система за демонтаж).

Класическата верига на рециклирането на стари автомобили се състои от изваждане на течностите ("пресушаване") и демонтаж, както и раздробяване и рециклиране на металните фракции, които съставляват 75% от теглото на автомобила.

При раздробяването на стари автомобили се получават около 20% остатъчни материали, които до сега в повечето случаи се изхвърляха без да се използват. За да се използват разумно и тези предимно неметални материали, Volkswagen разработи заедно с партньора в технологиите Sicon нов метод на преработка. Методът Volkswagen Sicon съчетава по интелигентен начин различни доказани стъпки на обработване. От преди безполезните остатъчни материали от раздробяването сега се добиват няколко фракции, които в предимно суровинния метод на рециклиране намират екологично и икономически разумно използване. Така рециклирането на стари автомобили достига общо квота на рециклиране от 95% и с това допринася за щаденето на първичните суровини.