Меню
Затваряне на менюто
Затвори

Околна среда и техника Рециклиране на стари автомобили

Околна среда и техника Рециклиране на стари автомобили

Цялостното управление на околната среда има три стълба. Започвайки от разработването и производството на Volkswagen през услугите в специализирани сервизи на Volkswagen, до правилното рециклиране на стари автомобили и части.

Подходящи за рециклиране конструкции на автомобили и техните компоненти

Още от 1989 г. от Volkswagen се провеждат подробни изследвания на демонтажа на всеки нов модел автомобил. Постигнатите знания постоянно се включват в проектите за нови автомобили, за да се подобрят характеристиките на рециклирането и разглобяването на автомобилите.

Още във фазата за проектиране се разглеждат приложими в практиката технологии за рециклиране. Важен принос, въпреки нарастващите изисквания към нови автомобили - преди всичко в областта на комфорта и безопасността - да продължи подобряването на подходящата за рециклиране конструкция.

 

Рециклиране и повторно използване на компоненти

Повторната употреба на компоненти, конструктивни групи и материали отдавна е утвърдена индустрия на Volkswagen.

В Австрия през 2018 година в целия концерн са използвани около 40 000 артикула или 809 тона от конструктивните групи двигател, трансмисия/съединител, ос, електроника и горивна система по метода на замяната. 

За затваряне цикъла на материалите през 2018 г. концернът Porsche в Австрия предостави

  • 610 тона старо многослойно стъкло
  • 245 тона стари пластмасови амортисьори
  • 175 тона стара спирачна течност
  • 300 тона стари акумулатори (стартерни акумулатори)   

за рециклиране.

Екологична обработка на стари автомобили - намаляване на отпадъците

За оптимална и екологична обработка на стари автомобили Volkswagen е изградил в Австрия широка мрежа от предприятия за рециклиране. По този начин освен законовите разпоредби се изпълняват и собствените високи изисквания за качество и надеждност. За оптимизиране на обработката и демонтажа на стари автомобили Volkswagen създаде заедно с други производители базата данни IDIS (международна информационна система за демонтаж).

Класическата верига на рециклирането на стари автомобили се състои от изваждане на течностите ("пресушаване") и демонтаж, както и раздробяване и рециклиране на металните фракции, които съставляват 75% от теглото на автомобила.

При раздробяването на стари автомобили се получават около 20% остатъчни материали, които до сега в повечето случаи се изхвърляха без да се използват. За да се използват разумно и тези предимно неметални материали, Volkswagen разработи заедно с партньора в технологиите Sicon нов метод на преработка. Методът Volkswagen Sicon съчетава по интелигентен начин различни доказани стъпки на обработване. От преди безполезните остатъчни материали от раздробяването сега се добиват няколко фракции, които в предимно суровинния метод на рециклиране намират екологично и икономически разумно използване. Така рециклирането на стари автомобили достига общо квота на рециклиране от 95% и с това допринася за щаденето на първичните суровини.

Ами сега!
Изглежда браузърът ви не е актуален. Може би уебсайтът ни не работи оптимално. Повечето браузъри (но не и MS Internet Explorer 11 и по-стари) все още работят добре.

Препоръчваме ви да актуализирате вашия уеб браузър!
Последната версия може да гарантира добро изживяване навсякъде в Интернет.

Благодарим ви за посещението,
Вашият Volkswagen екип