Дискове и накладки

Смяна на дискове и накладки

Смяна на дискове и накладки предни

  

модел моделен код (от шасито) вместо от сега в пакет от
Polo 6N 399 304
Polo 9N 482 259
Golf/Jetta 1J 675 370
Golf/Jetta 1K 587 290
Passat 3B 765 414
Passat 3C 794 430
Touran 1T 784 420
Tiguan 5N 861 450
Touareg 7L 1387 752

моделен код (от шасито)

Polo 6N
Polo 9N
Golf/Jetta 1J
Golf/Jetta 1K
Passat 3B
Passat 3C
Touran 1T
Tiguan 5N
Touareg 7L

вместо от

Polo 399
Polo 482
Golf/Jetta 675
Golf/Jetta 587
Passat 765
Passat 794
Touran 784
Tiguan 861
Touareg 1387

сега в пакет от

Polo 304
Polo 259
Golf/Jetta 370
Golf/Jetta 290
Passat 414
Passat 430
Touran 420
Tiguan 450
Touareg 752

Смяна на дискове и накладки задни

  

модел моделен код (от шасито) вместо от сега в пакет от
Polo 6N 369 281
Polo 9N 452 299
Golf/Jetta 1J 398 260
Golf/Jetta 1K 509 274
Passat 3B 516 273
Passat 3C 605 397
Touran 1T 550 272
Tiguan 5N 611 322
Touareg 7L 1097 835

моделен код (от шасито)

Polo 6N
Polo 9N
Golf/Jetta 1J
Golf/Jetta 1K
Passat 3B
Passat 3C
Touran 1T
Tiguan 5N
Touareg 7L

вместо от

Polo 369
Polo 452
Golf/Jetta 398
Golf/Jetta 509
Passat 516
Passat 605
Touran 550
Tiguan 611
Touareg 1097

сега в пакет от

Polo 281
Polo 299
Golf/Jetta 260
Golf/Jetta 274
Passat 273
Passat 397
Touran 272
Tiguan 322
Touareg 835

Забележка:

Всички посочени цени са крайни клиентски в лева с включен ДДС.

Стари цени са досегашните валидни продажни цени, необвързващо препоръчителни, некартелни и ориентировъчни. Възможни са грешки и промени в цените. Моля, попитайте Вашия приемчик за предлаганите сервизни пакети за Вашия автомобил. Цените и пакетите за различните автомобили са различни и се определят от съответния номер на шаси. Вносителят си запазва правото на промяна и не носи отговорност за допуснати печатни грешки.

Посочените цени са валидни до 31.12.2017 г.