Поленов филтър

Смяна на поленов филтър

модел моделен код (от шасито) вместо от сега в пакет от
Golf/Jetta 1K 67 42
Passat 3C 67 42

моделен код (от шасито)

Golf/Jetta 1K
Passat 3C

вместо от

Golf/Jetta 67
Passat 67

сега в пакет от

Golf/Jetta 42
Passat 42

Забележка:

Всички посочени цени са крайни клиентски в лева с включен ДДС.

Стари цени са досегашните валидни продажни цени, необвързващо препоръчителни, некартелни и ориентировъчни. Възможни са грешки и промени в цените. Моля, попитайте Вашия приемчик за предлаганите сервизни пакети за Вашия автомобил. Цените и пакетите за различните автомобили са различни и се определят от съответния номер на шаси. Вносителят си запазва правото на промяна и не носи отговорност за допуснати печатни грешки.

Посочените цени са валидни до 31.12.2017 г.