За нас Защита на данните

Защита на данните


Защитата на вашите лични данни при използване на нашите уебстраници е особено важна за нас. Затова в текста по-долу ви информираме подробно за събирането и използването на анонимни и лични данни.

Събиране и обработка на лични данни

Лични данни се съхраняват съгласно Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) само тогава, когато ги споделите доброволно и дадете съгласие за обработката им - например, при регистрация за запитване, състезание или абонамент за е-бюлетин. Ако при използването на предлагана услуга ви бъдат изискани лични данни, то свързването на вашите лични данни с данните от протокола за извикванията чрез IP-адрес с цел създаване на личен потребителски профил е изключено. 

Тъй като съгласието за използването на вашите данни, за споменатите вече цели, може да включва предаване на данните на избрани от вас партньори на Volkswagen (партньори в продажбите и сервизните услуги), финансова институция (Порше Лизинг БГ ЕООД, Порше брокерс) или институти за проучване на пазара и анализ на удовлетвореността на клиентите, вашите данни могат да бъдат предадени и на тези институции. Предаването на вашите данни на трети лица е изключено.

Събиране и обработка на анонимни данни

На тази уебстраница се използва софтуер за анализ на ползването й. Чрез анализа на тези данни могат да се направят полезни изводи за нуждите на потребителя. Те допринасят за това, да се подобри качеството на предлагането. При всяко извикване се съхраняват неограничено следните данни:

  • Анонимна форма на IP-адреса на компютъра
  • Дата и час на извикване или изискване на страницата
  • Име на извиканата страница или файл
  • Указание, от коя страница е извикана съответната страница
  • Използваната от потребителя търсачка, включително нейната версия
  • Използваната от потребителя операционна система.

Тази информация е за статистически цели.Тук става въпрос за информация, която не води до вас. Като единичен потребител оставате анонимен. 

В тази връзка се използват така наречените "бисквитки". "Бисквитките" са текстови файлове, които се съхраняват на компютъра на посетителя на страницата и по този начин позволяват разпознаването на посетителя на анонимна основа. 

На тази страница се използват "бисквитки" от Piwik.org. (http://de.piwik.org/), за да може достъпът до страницата да се протоколира по-точно. Придобитите при този процес данни се съхраняват само анонимизирано.

При посещението ви на тази страница не се използват "бисквитки". Кликнете тук, ако искате да приемете използването на "бисквитки".

Все още не сте разрешили, че при вашето посещение на тази страница могат да бъдат използвани "бисквитки". Моля обърнете внимание, че така се ограничава функционалността на страницата. Ако приемете използването на "бисквитки", можете по всяко време да отмените съгласието си и отново да деактивирате "бисквитките " на тази страница.

Моля обърнете внимание, че за функционалността на страницата наложителните "бисквитки" са изключени от европейската директива и не могат да бъдат деактивирани. Ако деактивирате "бисквитките", във вашия браузер се показва "Opt-Out-Cookie", за да съгласува вашето противоречие. В случай че използвате друг браузер или друго устройство, или изтриете "бисквитките", трябва да осъществите деактивирането на "бисквитките" повторно.

 

Този сайт използва бисквитки, за да персонализира страницата спрямо Вашите интерси. Ако останете на страницата, Вие се съгласявате с използването на бисквитки.
Приемам