Публикуваните на този сайт данни за CO2 емисии и разход на гориво са в процес на проверка като превантивна мярка. Веднага след приключване на проверката, при необходимост, стойностите ще бъдат актуализирани. Благодарим за Вашето разбиране.

OK