Меню
Затваряне на менюто
Затвори

Way to Zero - по-малко CO2 за опазване на климата

Екологично устойчивото използване на природните ресурси и отказът от изкопаеми горива са сред най-големите предизвикателства на нашето време. Volkswagen дава своя принос а постигане на тези цели и е изрично ангажиран с Парижкото споразумение за климата. Целта на Volkswagen е до 2050 година да постигне нулев CO2 баланс.

Екологично устойчивото използване на природните ресурси и отказът от изкопаеми горива са сред най-големите предизвикателства на нашето време. Volkswagen дава своя принос а постигане на тези цели и е изрично ангажиран с Парижкото споразумение за климата. Целта на Volkswagen е до 2050 година да постигне нулев CO2 баланс.

Way to Zero - по-малко CO2 за опазване на климата

Екологично устойчивото използване на природните ресурси и отказът от изкопаеми горива са сред най-големите предизвикателства на нашето време. Volkswagen дава своя принос а постигане на тези цели и е изрично ангажиран с Парижкото споразумение за климата. Целта на Volkswagen е до 2050 година да постигне нулев CO2 баланс.

Тук можете да се запознаете с конкретна информация и да научите повече за нашата програма Way to Zero:

  • Volkswagen се фокусира изцяло върху развитието на електрическата мобилност с набелязани няколко основни етапа. От 2033 година компаниите от групата ще произвеждат само електрически превозни средства за европейските пазари.
  • Програмата "Way to Zero" е концентрирана върху четири основни сектора за избягване или намаляване на емисиите на CO₂.
  • Наред с това компаниите от групата работят и върху изпълнението на пилотни проекти. Един от тях е проектът Trinity, който ще се превърне в основа за сериен автомобил с множество мерки за намаляване на емисиите на CO₂.

Етапите по пътя към целта


В основата на Way to Zero е стратегията ACCELERATE на Volkswagen, която компанията следва при своята трансформация в производител на електромобили и доставчик на решения за мобилност. В нейните рамки има заложени междинни етапи по отношение на производството, което трябва да бъде последователно пренасочено към превозни средства с електрическо задвижване. В периода до 2025 година 32% от превозните средства, произведени в Европа, трябва да бъдат с електрическо задвижване; до 2030 година целта на Volkswagen е постигане на 70%, а до 2033 година - 100% от производството. С това ще дойде и краят на епохата на двигателите с вътрешно горене в Европа.

Именно с тези етапи е свързано и намаляването на емисиите на CO₂ на превозните средства в Европа с 40% до 2030 година в сравнение с нивата от 2018 година. Средно това е с около 17 тона по-малко количество CO₂ на автомобил през целия му жизнен цикъл.

Повече информация за ACCELERATE

Мобилността на бъдещето - концентрация върху четири важни области

Стремежът на Volkswagen е от 2033 година да произвежда само неутрални по отношение на емисиите на CO₂ автомобили, като в периода до 2030 година се цели увеличаване на дела на средствата за електрическа мобилност в европейската производствена гама до 70%. По пътя към изпълнението на крайната цел, количествата на въглеродните емисии се намаляват и предотвратяват с помощта на различни мерки. Остатъчните количества CO₂ в производството се компенсират. Действията и мерките са концентрирани в четири основни сектора:

  • електрификация на моделната гама,
  • декарбонизация на веригата за доставки и производството, включително и логистиката,
  • използване на зелена електроенергия навсякъде, където това е възможно,
  • рециклиране на автомобила заедно с акумулаторните батерии.

Електрификация на моделната гама

Първата област е електрификацията на моделната гама, за която Volkswagen създаде своята модулна конструктивна платформа за модели с електрическо задвижване MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten). Специално разработената за електрически превозни средства архитектура позволява създаването на електромобили с дълъг автономен пробег и обширно вътрешно пространство. Платформата MEB позволява също и безжична ОТА (Over-the-Air )актуализация на софтуера на автомобилите.

След първите изцяло електрически модели от ID. семейството, през следващите години Volkswagen ще разшири значително своята ID. продуктова гама. Планът включва представянето на поне един модел годишно, като след ID.7 през 2023 година, през 2025 ще дебютира и известният до момента като ID. LIFE малък електромобил - вероятно под името ID.2.

Към електрическите концептуални студии

Декарбонизация на веригата за доставки и производството

Втората основна област от нашия Way to Zero включва декарбонизацията на веригата за доставки и производството във Volkswagen. В този важен сектор се формират около половината от CO₂ емисиите на един електромобил. 

По отношение на производството, нашата цел като част от програмата ZIF (Zero Impact Factory) - заводи с нулев отпечатък, е до 2030 година да намалим CO₂ емисиите с 50% в сравнение с нивата от 2018 година. Дългосрочната цел е постигане на неутрално като баланс на CO₂ производство на електромобили, което вече е налице в Европа днес1. За постигането на тази цел, производството в автомобилните заводи се захранва с електроенергия от възобновяеми източници.За постигане на още по-сериозна степен на декарбонизация, приоритет във веригата за доставки получават частите и компонентите с по-нисък дял на CO₂ емисиите, с което CO₂ балансът допълнително се подобрява. Използването на зелена електроенергия  обаче заема централно място във веригата на доставки към производството, като например в енергоемката продукция на акумулаторни клетки. Поддоставчиците на акумулаторни клетки, организирани в международния Global Battery Alliance са поели ангажимент да направят производството на акумулаторни батерии с високо напрежение устойчиво от социална, екологична и икономическа гледна точка. 

Като цяло Volkswagen иска да поощри всичките си доставчици и партньори по пътя към климатична неутралност чрез сключване на съответни споразумения. Директните доставчици например бяха задължени да отговарят на високи екологични и социални стандарти в рамките на нарочен Code of Conduct.

Баланс чрез проекти за компенсация

За момента емисиите на CO₂ не могат да бъдат напълно избегнати, спестени или намалени нито в компаниите от групата Volkswagen, нито сред нейните преки и непреки доставчици. В случаите, в които това не е възможно, количествата въглероден двуокис се компенсират чрез международно сертифицирани проекти за защита на климата съгласно официално признатите стандарти.

За да подкрепи ангажимента на Volkswagen в проектите за опазване на климата и да позволи на компанията да развива свои собствени проекти според най-високите стандарти, през 2022 година между проектната компания ClimatePartner и Volkswagen беше основано съвместно предприятие за развитие на компенсационни проекти.

Тези проекти са насочени например към защитата на тропическите гори от заплахата от обезлесяване, както и към повторното залесяване на застрашени гори. По този начин Volkswagen е в състояние да предава на своите европейски клиенти ID. моделите с неутрален CO₂ баланс още днес.

Зелената електроенергия играе важна роля в декарбонизацията на мобилността.

Зелена електроенергия в експлоатационната фаза

Третата област е последователното използване на зелена електроенергия във фазата на реална употреба на ID. моделите. За целта Volkswagen предлага на своите клиенти гама от няколко услуги, включващи употребата на зелена електроенергия при експлоатацията на електромобилите. Основните акценти в гамата са предлаганата от Volkswagen Group Charging GmbH (Elli) зелена електроенергия и услугата за зареждане на електромобили We Charge2, която може да се използва от потребителите на повече от 400 000 зарядни станции в Европа. Особено привлекателна възможност в тази насока е мрежата от  бързозарядни станции IONITY, изградена на партньорски принцип с участието на Volkswagen. Те се захранват със зелена електроенергия навсякъде, където това е възможно.

За съжаление задачата пред компаниите - поддоставчици на части и агрегати, не е толкова лесна. Докато собствениците на ID. моделите могат теоретично веднага да разчитат на зареждане с изцяло зелена електроенергия при реалната експлоатация на своите електромобили - например чрез предложенията на Elli, декарбонизацията на веригата за доставки в момента изглежда като дълъг маратон. Освен това, производствените условия невинаги са достатъчно прозрачни.

Повече информация за движението на зелена електроенергия

До 2025 година се планира обемът на генерираната и подадена в електропреносната мрежа зелена електроенергия да достигне  седем тераватчаса. Това отговаря на годишните нужди на 600 000 домакинства. В допълнение към огромен фотоволтаичен парк в германската провинция Мекленбург-Западна Померания, през 2021 година бе финансирано и изграждането на ветрогенераторен парк в Швеция. През следващите години към тях ще бъдат добавени още проекти в цяла Европа.

Ами сега!
Изглежда браузърът ви не е актуален. Може би уебсайтът ни не работи оптимално. Повечето браузъри (но не и MS Internet Explorer 11 и по-стари) все още работят добре.

Препоръчваме ви да актуализирате вашия уеб браузър!
Последната версия може да гарантира добро изживяване навсякъде в Интернет.

Благодарим ви за посещението,
Вашият Volkswagen екип