Меню
Затваряне на менюто
Затвори

С отговорност към климата – движние със зелена електроенергия

Енергоемкото производството на електрическите превозни средства е съществен фактор, който определя техния CO2отпечатък от самото начало. В същото време, фазата на експлоатация на електромобилите също оказва значително влияние върху тяхното отражение върху климата. Колкото по-често и с колкото повече зелена електроенергия от възобновяеми източници зареждат електромобилите, толкова по-малък става техният въглероден отпечатък и толкова по-екологична е електрическата мобилност. Ето защо Volkswagen прави последователни стъпки в подкрепа на използването на зелена електроенергия и насърчава развитието и разпространението на възобновяемите енергийни източници в Европа, способствайки за ускоряване на енергийния преход.

Енергоемкото производството на електрическите превозни средства е съществен фактор, който определя техния CO2отпечатък от самото начало. В същото време, фазата на експлоатация на електромобилите също оказва значително влияние върху тяхното отражение върху климата. Колкото по-често и с колкото повече зелена електроенергия от възобновяеми източници зареждат електромобилите, толкова по-малък става техният въглероден отпечатък и толкова по-екологична е електрическата мобилност. Ето защо Volkswagen прави последователни стъпки в подкрепа на използването на зелена електроенергия и насърчава развитието и разпространението на възобновяемите енергийни източници в Европа, способствайки за ускоряване на енергийния преход.

С отговорност към климата – движние със зелена електроенергия

Енергоемкото производството на електрическите превозни средства е съществен фактор, който определя техния CO2отпечатък от самото начало. В същото време, фазата на експлоатация на електромобилите също оказва значително влияние върху тяхното отражение върху климата. Колкото по-често и с колкото повече зелена електроенергия от възобновяеми източници зареждат електромобилите, толкова по-малък става техният въглероден отпечатък и толкова по-екологична е електрическата мобилност. Ето защо Volkswagen прави последователни стъпки в подкрепа на използването на зелена електроенергия и насърчава развитието и разпространението на възобновяемите енергийни източници в Европа, способствайки за ускоряване на енергийния преход.

Тук можете да се запознаете с конкретна информация и да научите повече за зелената електроенергия при електромобилите:

  • Колкото по-екологичен е електроенергийният "микс" на зарядните  станции за електромобили, толкова по-добър е техният CO2 баланс.
  • Volkswagen е първият автомобилен производител, който оказва директна подкрепа за разширеното разпространение на възобновяемите енергийни източници и по този начин за ускоряването на енергийния преход.
  • В момента Volkswagen предава ID. моделите с CO2 неутрален баланс¹ на своите клиенти.

Зелената електроенергия осигурява екологично устойчиво задвижване на електромобилите

Резултатите от множество изследвания  показват, че екологичният баланс на електромобилите, отчетен в рамките на целия им експлоатационен живот, е значително по-добър от този при автомобилите с дизелови и бензинови двигатели. Естествено, електрическите превозни средства се представят значително по-добре от моделите с двигатели с вътрешно горене най-вече във фазата на реална употреба поради липсата на локалниемисии на CO2. В същото време, в момента производството на превозни средства с изцяло електрическо задвижване е свързано с отделяне по-високи количества емисии на CO2 от това на автомобили с конвенционални двигатели. Главната причина за това е в енергоемкото и суровиноемко производство на акумулаторни батерии за електромобили - като литиево-йонни например.

Екологичната електроенергия подобрява CO2 баланса

Но електромобилите постепенно компенсират добития в началото на жизнения им цикъл своеобразен въглероден баласт в условията на реална експлоатация - дори когато зареждат електроенергия със средневропейския микс от енергоизточници. Разбира се, при зареждане със зелено електричество резултатите изглеждат още по-добри и електрическата мобилност се възползва от страхотната възможност за намаляване на емисиите на CO2 във фазата на експлоатация, свеждайки ги почти до нула. Така предимствата по отношение на CO2 баланса в сравнение с двигателите с вътрешно горене се увеличават значително.

 

Колкото "по-зелена" е електроенергията, с която зареждат електромобилите, толкова по-екологична става електрическата мобилност.

 

Така например, според публикуваните от Volkswagen данни за екологичния баланс на ID.3, експлоатиран изключително със зелена електроенергия, неговият баланс по отношение на емисиите на CO2 започва да превъзхожда този на сравним автомобил с двигател с вътрешно горене след изминаване на около 56 000 километра. При употреба на електричество с актуалния енергиен микс в европейски мащаб, в който добитата от изкопаеми горива електроенергия все още има определен дял, тази стойност нараства до около 125 000 километра.

Volkswagen подкрепя разширяването на гамата

Но за да могат собствениците и водачите на електромобили да зареждат със зелена електроенергия, допринасяйки за защитата от климатичните промени, тази електроенергия трябва да бъде на разположение в достатъчни количества. Това е особено важно, тъй като търсенето на електричество за зареждане на ID. моделите и другите електрически превозни средства се увеличава. Според резултатите от проучването, проведено от Volkswagen в сътрудничество с института Fraunhofer, през 2021 година около 60% от необходимата за зареждане инсталирана мощност се покрива от възобновяеми енергийни източници, но за захранването на ID. моделите и останалите електромобили на територията на Европа до 2025 година ще са необходими общо около 7 тераватчаса (TВтч) зелена електроенергия.

За да осигури допълнителна инсталирана мощност под формата на ветрогенератори и фотоволтаични системи, Volkswagen работи активно с енергийната промишленост и подкрепя проекти, при които се генерира и се подава в електропреносната мрежа толкова въглеродно неутрална електроенергия, колкото е необходима за експлоатацията на ID. моделите от страна на клиентите, които все още не използват зелена електроенергия.

Проекти от слънце и вятър

Първият проект в тази насока е най-големият в момента в Германия независим и несубсидиран от държавата соларен парк в Трам-Гьотен, провинция Мекленбург. Фотоволтаичната система с почти 420 000 соларни модула е разположена на 2,48 милиона квадратни метра - площ, сравнима с размера на около 350 футболни игрища. Системата има общ годишен капацитет от около 170 милиона киловатчаса (кВтч) и може да покрие годишните нужди на 48 000 електромобила. По този начин могат да се спестят около 105 100  тона CO2 годишно.

Volkswagen подкрепя проекта в качеството си на надежден и основен купувач на сертификати за зелена електроенергия (доказателство за произход), с което осигурява повече екологично чиста електроенергия за всички - включително и за електромобилите. Това е много важно, защото изграждането на нови мощности за зелена електроенергия без държавно субсидиране е възможно само при осигурени в дългосрочен план продажби. Освен фотоволтаичния парк в Трам-Гьотен, сред първите такива проекти е и ветрогенераторната електроцентрала в Шелефтео в Северна Швеция. В периода до 2025 година те ще бъдат последвани от още около 20 проекта в цяла Европа.

Зеленото "енергийно езеро"

Но как генерираната по екологично устойчиви методи електроенергия достига до потребителите? И дали хората, избрали зелена електроенергия, наистина получават климатично неутрален ток в своите станции и контакти? За онагледяване на отговорите на тези въпроси често се използва аналогията с така нареченото "енергийно езеро" - в случая "зелено енергийно езеро". Тя илюстрира формирането на електроенергийния микс и разпределението му към домакинствата и производствените съоръжения.

Според тази аналогия цялата произведена електроенергия се влива в едно голямо електрическо езеро - точно като истинските езера с техните различни притоци от реки и потоци. Съществуват множество източници и форми за производство на електроенергия - газови и въглищни електроцентрали, както и централи от възобновяеми енергии като водноелектрическите, фотоволтаичните вятърните например. При това колкото по-голям е делът на възобновяемите енергийни източници в микса, толкова "по-зелено" е езерото.

Електроенергията от това "електрическо езеро" впоследствие се насочва към потребителите, които са я поръчали. Ако имате сключен съответен договор с доставчик (електроразпределително дружество) и плащате за зелена електроенергия, производителите трябва да осигурят достатъчни количества от нея в "електрическото езеро". Фотоволтаичните и ветрогенераторните проекти на Volkswagen например също допринасят за този процес. Логиката е следната - колкото по-голямо е търсенето и потреблението на екологично устойчива електроенергия, толкова по-висок трябва да бъде нейният дял в "езерото". По този начин в крайна сметка се стимулира развитието на възобновяемите енергийни източници, на енергийния преход, а оттам и опазването на климата в световен мащаб. Подкрепяйки различни проекти за възобновяема енергия в цяла Европа, Volkswagen допринася за нарастването на зеления дял в същата степен, в която се увеличава търсенето на електрически превозни средства. 

Така с нашия принос ние даваме възможност на собствениците и водачите на електромобили също  да допринесат за превръщането на електрическата мобилност в по-устойчива и възможно най-неутрална по отношение на CO2 форма на индивидуален транспорт. Защото съзнателното решение за избор на зелена електроенергия и последователното зареждане със 100% възобновяема електроенергия са от ключово значение за климатично неутралната електрическа мобилност.

Целта е CO₂ неутрално производство

Между другото, цялостният подход на Volkswagen с неутрални за климата решения започва още преди фазата на реалната експлоатация на електромобилите. Така например, Volkswagen проектира своите ID. модели по начин, с който емисиите на CO2 да бъдат избегнати или ако това е невъзможно - да бъдат съответно компенсирани. Така се гарантира, че ID. моделите ще бъдат предадени на новите си собственици с неутрален екологичен баланс1. Тава става възможно чрез използване на зелена електроенергия както при производството на акумулаторните клетки при поддоставчиците, така и в ID. завода на Volkswagen в Цвикау. На свой емисиите на CO2, които не могат да бъдат избегнати на този етап, биват компенсирани от Volkswagen с инвестиции в различни проекти за опазване на климата.

Този подход отразява ангажимента на Volkswagen към изпълнението на целите на Парижкото споразумение за климата.


Електрическата мобилност играе централна роля в трансформацията към въглеродна неутралност, която Volkswagen иска да постигне към 2050 година.

Към настоящия момент електромобилът се счита за най-добрата технология за ефективно използване на енергията от възобновяеми източници и за намаляване на емисиите на CO2 в автомобилното движение без ограничения по отношение на  индивидуалната мобилност. Със своята програма "Way to Zero" Volkswagen очерта ясна пътна карта за постигане на неутрална по отношение на климата мобилност. Целите й също са ясно дефинирани - непрекъсната работа за предотвратяване и намаляване на емисиите на CO2 за устойчиво подобряване на климатичния баланс.

Повече информация за "Way to Zero" 

Нашите ID. Модели Искате да ги опитате на пътя или направо да ги конфигурирате?
Тук можете да разгледате нашите ID. модели.

Искате ли да се запознаете по-отблизо с изцяло електрическите ID. модели? Защо не уговорите пробно шофиране при близкия дилър на Volkswagen? Или пък не използвате нашия онлайн конфигуратор, за да създадете своя мечтан и уникален ID. модел?

Ами сега!
Изглежда браузърът ви не е актуален. Може би уебсайтът ни не работи оптимално. Повечето браузъри (но не и MS Internet Explorer 11 и по-стари) все още работят добре.

Препоръчваме ви да актуализирате вашия уеб браузър!
Последната версия може да гарантира добро изживяване навсякъде в Интернет.

Благодарим ви за посещението,
Вашият Volkswagen екип