Меню
Затваряне на менюто
Затвори

Акумулаторните клетки – с минимален енергиен разход към бъдещето

Производството на акумулаторни клетки за електрически превозни средства е много енергоемък процес. Volkswagen работи върху прилагането на различни мерки, за да повиши още повече екологичната устойчивост на това производство и да намали разхода на редки природни ресурси в него.

Производството на акумулаторни клетки за електрически превозни средства е много енергоемък процес. Volkswagen работи върху прилагането на различни мерки, за да повиши още повече екологичната устойчивост на това производство и да намали разхода на редки природни ресурси в него.

Акумулаторните клетки – с минимален енергиен разход към бъдещето

Производството на акумулаторни клетки за електрически превозни средства е много енергоемък процес. Volkswagen работи върху прилагането на различни мерки, за да повиши още повече екологичната устойчивост на това производство и да намали разхода на редки природни ресурси в него.

Тук можете да се запознаете с конкретна информация и да научите повече за производството на акумулаторни клетки:

  • Производството на клетките за акумулаторни батерии формира голяма част от емисиите на CO2 в производството на електромобилите.
  • Употребата на зелена електроенергия играе централна роля за предотвратяването и намаляването на емисиите на CO2 на база целия жизнен цикъл на електромобила.
  • Със своя собствен лабораторен център, а в бъдеще и със собственото производство на акумулаторни клетки и съоръжения за рециклиране, Volkswagen полага последователни усилия, за да гарантира повишаването на екологичната устойчивост на акумулаторните батерии с високо напрежение в електрическите превозни средства.

Енергийно потребление при производството

Електрическата мобилност е част от отговорното отношение към околната среда - системата на задвижване при електромобилите е значително по-енергоефективна от двигателите с вътрешно горене и те не отделят локални емисии на CO2 при движение. Нещо повече - както показва екологичният баланс, включващ и производството, количествата на емисиите на CO2, отделени по време на експлоатация с пробег 200 000 километра са значително по-малки в сравнение с тези при сравними модели с дизелови или бензинови двигатели.

Едновременно с това следва да се отчете, че в процеса на производството на превозни средства с изцяло електрическо задвижване все още се отделят по-високи количества емисии на CO2 в сравнение с производството на автомобили с двигатели с вътрешно горене. Не на последно място и защото производството на акумулаторни клетки за литиево-йонните батерии включва много енергоемки процеси. Пример в тази насока е сложният и бавен процес на изсушаване на носещия филм с предварително нанесените върху него в течна фаза вещества и материали.

Екологично устойчиво енергозахранване

Една от целите на Volkswagen е предотвратяването или значителното намаляване на емисиите на CO2 през целия жизнен цикъл на електромобилите. Употребата на зелена електроенергия играе централна роля в изпълнението на тези цели - както в нашите собствени производствени съоръжения, така и във веригата на доставки.

Заводът на Volkswagen в Цвикау например използва сертифицирана зелена  електроенергия, която освен от други възобновяеми източници, идва от водноелектрически централи и така спестява 106 000 тона въглеродни емисии годишно. Новата компания за производство на акумулаторни клетки SalzGiga, която е изцяло собственост на Volkswagen и следва да започне производство в Залцгитер през 2025 година, също ще използва електроенергия, генерирана на 100% от възобновяеми енергоизточници. Освен това всеки един от партньорите , които в момента произвеждат акумулаторни клетки за групата Volkswagen в Европа, е договорно задължен да използва възобновяема електроенергия за производството. Нещо повече - с тях се работи по предприемането на допълнителни мерки, които да снижат още повече количествата на емисиите на CO2 в процеса на производство на акумулаторни клетки. Предстои да бъдат наложени обвързващи горни граници на емисиите на CO2 за всеки компонент, което ще допринесе за проникването на зелената електроенергия и в по-дълбоките нива на веригата на доставки (особено на катоди и аноди).

Наред с това компанията насочва вниманието си и към производството на първични суровини като алуминия, което също е изключително енергоемко. Очаква се и в тази насока разширеното използване на зелена електроенергия и по-високият дял на използваните рециклирани вторични суровини и материали да спомогнат за намаляване на въглеродния отпечатък.

Forschung, Entwicklung, Recycling

В момента в Залцгитер се изгражда не само първото изцяло самостоятелно производствено съоръжение за акумулаторни клетки на групата Volkswagen - центърът за  изследователска и развойна дейност в областта на акумулаторните клетки също се намира в непосредствена близост.

Свръхмодерният лабораторен център беше открит през месец септември 2021 година с очакването днешните и бъдещите иновации в областта на акумулаторните клетки да бъдат създадени именно в Залцгитер.


Това е изключително важна стратегическа стъпка, с която групата Volkswagen укрепи и разшири допълнително своята експертиза в областта на акумулаторните клетки в качеството им на ключов съставен елемент на електромобила.

Освен нея, от началото на 2021 година в Залцгитер работи и пилотното съоръжение за иновативен и екологично устойчив процес за рециклиране на акумулаторни батерии. Целта е постигането на кръгов цикъл с над 90% оползотворяване на батериите. На основата на тези знания и опит в разработката, производството и рециклирането, групата Volkswagen постепенно разширява обхвата и компетентността на съоръженията в Залцгитер, превръщайки ги във водещ център в областта на акумулаторните батерии в Европа.

Поглед към бъдещето

От 2025 година стандартните акумулаторни клетки на Volkswagen, предназначени за използване в масовите пазарни сегменти с високи производствени обеми ще се произвеждат в Залцгитер. В известно противоречие с определението "стандартни", клетките позволяват изключителна гъвкавост при употреба и могат да използват различни клетъчни химии. Литиево-желязо-фосфатните акумулаторни батерии например са изключително подходящи за приложение в маките автомобилни класове, докато батериите с клетки с високо съдържание на манган са по-подходящи за пазарните сегменти с високи производствени обеми.

В дългосрочен план развитието в тази област вероятно ще се насочи към разработката и усъвършенстването на твърдотелните акумулаторни батерии. При тях не се използва течен а твърд електролит, а предимствата им пред актуалните литиево-йонните батерии са няколко. Така например, те позволяват размерите и теглото да бъдат намалени при запазване на енергийната плътност, което ще допринесе за повишаване на автономния пробег и намали собственото тегло на електромобилите. Наред с това, твърдотелните акумулаторни батерии дават възможност и за по-бързо зареждане.

Volkswagen притежава дял и в американския стартъп QuantumScape. Компанията е сред  пионерите на тази технология при акумулаторните елементи, като според нейните специалисти, стартът на масовото производство на твърдотелни батерии предстои в съвсем близко бъдеще - през 2025 или 2026 година.

Нашите ID. Модели Искате да ги опитате на пътя или направо да ги конфигурирате?
Тук можете да разгледате нашите ID. модели.

Искате ли да се запознаете по-отблизо с изцяло електрическите ID. модели? Защо не уговорите пробно шофиране при близкия дилър на Volkswagen? Или пък не използвате нашия онлайн конфигуратор, за да създадете своя мечтан и уникален ID. модел?

Ами сега!
Изглежда браузърът ви не е актуален. Може би уебсайтът ни не работи оптимално. Повечето браузъри (но не и MS Internet Explorer 11 и по-стари) все още работят добре.

Препоръчваме ви да актуализирате вашия уеб браузър!
Последната версия може да гарантира добро изживяване навсякъде в Интернет.

Благодарим ви за посещението,
Вашият Volkswagen екип