Меню
Затваряне на менюто
Затвори

Заедно за по-добро опазване на климата

Измененията на климата са едно от най-големите предизвикателства на нашето време. За да постигнем общите цели на Парижкото споразумение за климата е необходимо намаляване на емисиите на CO2 и в транспортния сектор.

Разбира се, ние сме решени да изпълним отговорно нашите задължения в тази насока. С намерение да електрифицира изцяло своята моделна гама, марката Volkswagen подхожда всеобхватно, инвестирайки в една крайна цел:
Електрическа мобилност на бъдещето, която да бъде едновременно вълнуваща и екологично устойчива.

По пътя към климатично неутралната мобилност

Електромобилът сам по себе си е изключително енергийно ефективен. Знаете ли например, че с едно и също количество енергия, електромобилът може да измине три до четири пъти1 по-голямо разстояние от автомобил с двигател с вътрешно горене? Въпреки това, по пътя към устойчивата мобилност има множество предизвикателства, които бихме могли да преодолеем заедно с вас:

От една страна, производството на електромобила и особено на акумулаторната му батерия изисква повече енергия, отколкото това на традиционен автомобил с двигател с вътрешно горене. От друга страна, потенциалът за енергийни икономии във фазата на еклсплоатация зависи от електричеството, което използвате за зареждане на вашия електромобил.

За да гарантираме, че необходимата за производството допълнителна енергия няма да доведе до по-голям CO2 отпечатък при предаването на автомобила на клиента, ние си поставихме за цел да бъдем първият автомобилен производител, който е в състояние да предложи напълно неутрален въглероден баланс при ID.3. Така вашият въглероден отпечатък ще бъде отличен от самото начало.

Ние можем да ви подкрепим и в периода на експлотацията на електромобила с нашата богата гама от възможности за зареждане със зелена електроенергия. Така ще можете да намалите допълнително вашите CO2 емисии.

Какво правим за защитата на климата

Емисиите се отделят през целия жизнен цикъл на електромобилите. За да ги намалим на устойчива база, ние залагаме на следния принцип:

Емисиите следва да се избягват, при невъзможност да се намаляват до минимум, а остатакът от неизбежни емисии трябва да се компенсира чрез участие в други проекти за опазване на климата .

Нашият цялостен подход включва пълната верига – от повишаването на енергийната ефективност и използването на зелена електроенергия в завода в Цвикау, до поетото от нашите доставчици задължение за използване на зелена електроенергия при производството на акумулаторните клетки.

Делът на емисиите по време на производствената фаза, който не може да бъде избегнат в краткосрочен план, ще бъде постепенно намаляван и последователно компенсиран чрез сертифицирани проекти за защита на климата. По този начин изпълняваме своето обещание да ви предадем вашия нов ID.3 с изцяло неутрален климатичен баланс.

В рамките на тези компенсационни проекти ние участваме в защитата на горите в тропическите райони, където се поглъщат най-големите количества въглеродни емисии на хектар. Едновременно с това работим активно за развитието на възобновяемите енергийни източници.

В средносрочен план изпълнението на нашите цели е свързано с разработката и развитието на нови проекти за опазване на горите в Южна Америка и Малайзия, които не само допринасят за защитата на климата, но в дългосрочен план подкрепят местното население в съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие и допринасят за опазването на биоразнообразието.

Какъв може да е вашият принос в опазването на климата

Ние поемаме нашата отговорност за климатично неутралния баланс при производството на вашия електромобил - ваша е отговорността за неговата климатично неутрална употреба. При това можем да ви подкрепим с различни отговорни към климата  решения за зареждане:

  1. Можете да използвате зелена електроенергия във вашия дом. 2. Можете бързо и лесно да откриете зарядните станции със зелена електроенергия в градовете с помощта на функцията "Green Routing" на нашето ново приложение за мобилни услуги "We Connect" 2.
  2. Чрез новото си дружество за доставка на енергийни услуги Elli ние можем да подкрепим разширяването на обхвата на захранването със зелена електроенергия и подходящата инфраструктура (стенни зарядни модули Wallbox) и на вашето работно място.
  3. Вие също можете да дадете своя принос в тази насока, насърчавайки активно своя работодател за предоставяне на зарядни станции със зелена електроенергия за вас и вашите колеги.
  4. При пътуване по магистралите можете да използвате най-мощната мрежа от бързозарядни станции в Европа IONITY, която (при наличност в съответната държава) се захранва от зелена електроенергия. Мрежата се изгражда от съвместно предприятие, което основахме заедно с други автомобилни производители.
Ами сега!
Изглежда браузърът ви не е актуален. Може би уебсайтът ни не работи оптимално. Повечето браузъри (но не и MS Internet Explorer 11 и по-стари) все още работят добре.

Препоръчваме ви да актуализирате вашия уеб браузър!
Последната версия може да гарантира добро изживяване навсякъде в Интернет.

Благодарим ви за посещението,
Вашият Volkswagen екип