Меню
Затваряне на менюто
Затвори

Ясни отговори на въпросите

Могат ли електромобилите да се запалят? Безопасно ли е зареждането в дъждовно време? Какво трябва да се има предвид при теглене на прикачни товари? Има много въпроси във връзка с безопасността при електрическата мобилност. Тук ще намерите отговорите.

Правила за безопасност при работа със системи с високо напрежение.

По-опасен ли е електромобилът от автомобил с двигател с вътрешно горене?

Рисковете при хомологираните електрически превозни средства са до голяма степен сравними с тези при превозните средства с други видове задвижване (бензин, дизел, газ).

Мерки за безопасност при зареждане.

Безопасно ли е зареждането в дъждовно време?

При дъжд, безопасният процес на зареждане се осигурява от предпазните прекъсвачи в акумулаторната батерия и в напълно изолирания заряден кабел. Процесът на зареждане започва едва когато двата конектора на кабела са здраво свързани и безопасността на свързването е потвърдено от страната на превозното средство и от страната на зарядната инфраструктура. Електроенергията се подава само при изпълнение на тези условия, което прави зареждането безопасно дори при силен дъжд.

Безопасно ли е зареждането по време на буря? Какво ще се случи, ако падне мълния?

Както при всяка гръмотевична буря, престоят на открито без подслон и защита, както и контактът с електрическо оборудване трябва да се избягват. Попадането на мълния върху електромобила или в близост до него може да доведе до повреда на вътрешните електрически вериги на автомобила и зарядната станция. По принцип зарядните станции имат задължителна защита от пренапрежение. Най-добре е да попитате оператора на зарядната станция дали същата разполага с подходящо защитно устройство.

Ще получа ли токов удар, ако електромобилът попадне в наводнение?

Не. Благодарение на многобройните предпазни мерки в системата за високо напрежение, няма по-висок риск от токов удар във водата.

Мога ли да получа токов удар, ако някой от кабелите се разхлаби и докосна каросерията?

Не. За да се случи това, трябва да докоснете двата полюса - т.е. положителния и отрицателния проводник. Освен това акумулаторната система с високо напрежение е оборудвана и с множество предпазители, които предотвратяват риска от токови удари.

Възможно ли е стенният заряден модул Wallbox да доведе до някакви рискове за сигурността на дома?

Когато е инсталирана професионално, зарядната станция е интегрирана в общата система за обезопасяване на домашната електрическа инсталация.

Мога ли да получа токов удар, ако докосна щепсела на стенния заряден модул Wallbox?

Не. Щепселът е проектиран по такъв начин, че при нормални обстоятелства контактите на щепсела да не могат да се докоснат с ръка. Много по-важно в случая обаче е обстоятелството, че протичане на ток се осъществява само когато по комуникационната линия на кабела е осъществено успешно т.нар. "ръкостискане" или "Hand Shake процедура". Захранването се активира само ако щепселът е здраво включен в електромобила и както той, така и стенния зареден модул са проверили и потвърдили надеждността и безопасността на свързването.

Ще тече ли ток в кабела, ако се скъса по време на зареждане?

По време на целия заряден процес кабелът е здраво закрепен както към стенния заряден модул Wallbox, така и към електромобила и може да бъде откъснат само с прилагане огромна сила. Ако това все пак се случи, ще е по-безопасно, отколкото ако изтръгнете кабел от електрическата инсталация в стената на дома си. Стенният заряден модул Wallbox и електромобилът разпознават прекъсването на връзката и прекъсват захранването по възможно най-бързия начин и в съответствие с международно признатите стандарти за безопасност.

Опасно ли е кабелът да се срежете по време на зареждане?

Да, даже много опасно! Това е също толкова опасно, колкото да прережете захранващия кабел на вашия телевизор например. Така че внимавайте и не го допускайте при никакви обстоятелства!

Ако това все пак се случи и кабелът бъде напълно прекъснат, както електромобилът, така и стенният заряден модул Wallbox ще разпознаят прекъсването на връзката и ще прекъснат захранването по възможно най-бързия начин и в съответствие с международно признатите стандарти за безопасност.

Мога ли да предизвикам прекъсване на електричеството при зареждане на електромобила на стенен заряден модул у дома?

В най-лошия случай прекъсване на електрозахранването може да бъде предизвикано само при неправилно свързване, респ. инсталиране на вашата зарядна станция. За да не се подлагате на подобни рискове и да не се налага да седите на тъмно, на ваше разположение са нашите професионално обучени електротехници, които ще ви дадат възможно най-добрите съвети и ще ви помогнат с инсталацията и монтажа още преди да заредите автомобила си за първи път у дома. Стенният заряден модул Wallbox също има функции за безопасност, които предотвратяват риска от  прекъсване на захранването. Включването им изисква само няколко допълнителни компонента и няколко прости операции по време на инсталацията.

Рискове от запалване на електромобила и методи за гасене.

Може ли електромобилът (или неговата акумулаторна батерия) да се запали?

Да. При електрическите превозни средства също е възможно възникването на пожари, както и автомобилите с конвенционално задвижване. При електромобилите съществува и малък риск от избухване на пожар със забавено действие, особено ако се стигне до повреда на акумулаторната батерия с високо напрежение, в която се съхранява електрическа и химическа енергия. Както твърдите, така и течните химически вещества в батерията могат да горят. Противно на някои твърдения обаче, запалване на метала литий няма.

Колко дълго може да гори един електромобил?

Това зависи от конкретния случай. Пожарът в електрическо превозно средство може да бъде овладян от противопожарната служба с прилагане на подходящи методи за гасене.

Кой е най-добрият метод за пожарогасене?

Тъй като процесът на потушаване на огъня винаги зависи от конкретната ситуация, процедурата по принцип трябва да бъде същата като при нормален пожар на автомобил. Важно е в такива случаи да се обърне внимание на информационните материали за действия при пожар.

Заплашени ли са огнеборците от токови удари при гасенето на горящи електромобили с вода?

Не. Ако възникне пожар, той може да бъде изгасен незабавно с вода. Водната струя може да причини най-много локални къси съединения при потенциално открити проводници от електрическата система за високо напрежение, но в пожарогасителната водна струя не протича ток. А тъй като в литиево-йонните батерии не се съдържа литий в чиста форма, контактът с вода не е проблем и в това отношение.

Отделят ли се токсични изпарения и газове при пожар?

При всеки пожар се отделят отровни, опасни и вредни за здравето газове и дим, поради което е важно винаги да сте отдалечени на безопасно разстояние от горящите превозни средства. При гасене на пожарите на автомобили с акумулаторни батерии служителите на противопожарната служба следват същите процедури за сигурност, както и при запалени превозни средства с конвенционално задвижване, използвайки подходящи дихателни апарати.

Какво се случва, ако електромобил се възпламени на борда на ферибот?

При гасене на пожари на електрически автомобили следва да се спазват същите процедури и правила, както и при потушаването на огъня в автомомобили с конвенционално задвижване.

Какво се случва, ако електромобил се запали в подземен паркинг?

Рисковете при възпламеняване на електрически превозни средства са сравними с тези при пожар в автомобил с конвенционално задвижване. Освен акумулаторната батерия и горивния резервоар, отделянето на големи количества топлина и дим е свързано и с горенето на  всички останали материали в автомобила. Затова подходът на противопожарните служби  при горящ електромобил по принцип не би трябвало да се различава от конвенционалната процедура за гасене на превозни средства. Важното правило, което трябва да се спазва е, че при пожар на превозно средство подземният паркинг трябва да се напусне незабавно.

Ще има ли ограничения за електромобили при ползването на подземни паркинги и гаражи?

Има случаи на забрана за използване на паркинги и подземни гаражи от електрически превозни средства. Нашите проучвания в областта на безопасността не показват необходимост от подобни ограничения, но окончателното решение във всеки конкретен случай зависи от преценката на всеки отделен оператор.

Рискове за здравето

Влияят ли се хората от електромагнитните полета?

По правило не. Освен това възникващите по време на работа на електромобила електромагнитни полета се вземат предвид при разработката и проектирането на съответния модел и отговарят на заложените в закона норми. Затова техният вид и интензитет е такъв, че да не влияе дори на особено чувствителни хора, както и на тези с медицински импланти.

Безопасност при злополуки и произшествия.

Какво трябва да се има предвид, когато се тегли електромобил?

Електромобилите могат да бъдат теглени от всяка специализирана фирма. По-подробна информация за процедурата можете да намерите в ръководството за експлоатация. При паркиране на автомобила след пожар трябва да бъдат предприети специални мерки за безопасност.

Трябва ли електрическите или хибридните автомобили, претърпели някакъв пътен инцидент, да бъдат паркирани или съхранявани по някакъв специален начин?

За електрическите или хибридните автомобили, претърпели някаква злополука, важи следното - от съображения за противопожарна безопасност те трябва да бъдат паркирани в зона с ограничен достъп на открито и на достатъчно разстояние от други превозни средства, сгради, запалими предмети и повърхности. В никакъв случай не се препоръчва паркиране или съхранение на електромобили или хибридни модели с  повреди по акумулаторнта батерия в затворени и/или подземни помещения.

Освен това трябва да се спазват специфичните указания на съответния производител, като например в информационните материали за действия при пожар. Ако компонентите под високо напрежение на електромобилите или хибридните превозни средства, участвали в пътнотранспортно произшествие, са пряко изложени на атмосферни влияния, те трябва да бъдат защитени с устойчиво на атмосферни влияния покривало и съответно маркирани. Това е особено важно за действия по репатрирането на пострадали превозни средства извън работно време.

За какъв период от време трябва да бъде „карантинирано” дадено електрическо или хибридно превозно средство, претърпяло някаква злополука?

Пострадалите електрически или хибридни превозни средства трябва да бъдат паркирани и съхранявани безопасно съгласно местните разпоредби за период и по начин, които гарантират, че няма вероятност да се запалят отново. Продължителността на периода и по-нататъшните процедури като демонтаж, ремонт или рециклиране винаги зависят от конкретния случай и се определят от специалисти по системи с високо напрежение.

Как трябва да реагирам в случай на произшествие или повреда? И какво трябва да взема предвид?

Както при всяка автомобилна злополука, всички пътници трябва незабавно да напуснат автомобила и да бъдат отведени на безопасно място. Трябва да се предприемат и обичайните мерки за осигуряване на безопасността, сигнализацията и ограждането на произшествието.

Колко бързо след настъпването на произшествието може да се възпламени електромобилът?

Пожарът може да започне незабавно след настъпване на инцидента, с известно закъснение, но понякога дори след дни - особено ако в резултат на произшествието е била повредена акумулаторната батерия. Затова мястото на произшествието трябва винаги да се обезопасява и всички участници да бъдат изведени на безопасно място.

Има ли опасност да получа токов удар, ако докосна електромобила след произшествие?

Въпреки че това е много малко вероятно, не може да бъде напълно изключено - особено в случай на сериозни пътнотранспортни злополуки. Ако системите на електромобила регистрират настъпването на събитие, при което са се задействали въздушните възглавници, връзката между акумулаторната батерия с високо напрежение и бордовата електрическа инсталация автоматично се прекъсва. Електромобилите са оборудвани и с различни допълнителни защитни механизми:

1. Цялата инсталация с високо напрежение е проектирана така, че да изключи докосването до няйни части.

2. Също така, високоволтовата инсталация е напълно изолирана от каросерията на автомобила чрез така наречената галванична или електрическа изолация.

3. Захранването на инсталацията с високо напрежение се изключва незабавно в случай на сериозни произшествия, налагащи задействането на въздушна възглавница.

Точната процедура за действия в такива случаи е описана подробно в съответните информационни материали за действия при пожар.

Как е защитен автомобилът срещу повреда на дъното на каросерията?

Всички ID. модели разполагат със специално усилена защита на дъното на каросерията.

Ами сега!
Изглежда браузърът ви не е актуален. Може би уебсайтът ни не работи оптимално. Повечето браузъри (но не и MS Internet Explorer 11 и по-стари) все още работят добре.

Препоръчваме ви да актуализирате вашия уеб браузър!
Последната версия може да гарантира добро изживяване навсякъде в Интернет.

Благодарим ви за посещението,
Вашият Volkswagen екип