Меню
Затваряне на менюто
Затвори

От създаването до рециклирането - екологичният баланс на ID.

Във всеки от етапите на жизнения цикъл на автомобила се отделя някакво количество CO2. Екологичният баланс ни дава точните стойности на тези въглеродни емисии. По пътя към CO2 неутралната мобилност за всички, ние създадохме нашите ID. модели, оптимизирани за отделяне на ниски емисии на CO2.

Жизненият цикъл на автомобила и неговото въздействие върху околната среда

Предизвикателството е сериозно. За да се създаде оптимизирано по отношение на емисиите на CO2 производство, нашите експерти трябва първо да определят с точност количествата на емисиите на CO2. За тази цел те ползват екобаланса в жизнения цикъл или т.нар. Life Cycle Assessment. С помощта на този стандартизиран по ISO метод се анализира всеки отделен компонент и се установява какво е въздействието на дадено превозно средство върху околната среда през целия му жизнен цикъл - от процеса на добив на суровините през фазата на производството, монтажа и експлотацията, до извеждането му от употреба и рециклирането на материалите . Изследват се различни категории на въздействие. Една от тях са емисиите на CO2 и много малка част други газове, които се трансформират в т. нар. CO2 еквиваленти. Това е мерна единица, която прави сравним ефекта на всички парникови газове върху климата.

Как придаваме реални измерения на екологичната устойчивост

Емисиите, отделени във всяка стъпка и фаза на преработката и производството на даден компонент се определят с помощта на специален софтуер въз основа на стандартизирани средни стойности. За особено енергоемките производствени фази, като например производството на акумулаторни клетки при ID. моделите, ние не разчитаме на стандартните стойности, а използваме конкретни данни от нашите поддоставчици. Тази процедура е известна още като специфична оценка на екобаланса в жизнения цикъл и ни показва точното въздействие на приложените мерки - колко голямо всъщност е количеството CO2, което следва да бъде компенсирано. Резултатите от оценката на екобаланса се проверяват независимо от TÜV Nord и получават съответния сертификат.

Сертифициран като „климатично неутрален продукт“

След като вече знаем колко високи са емисиите при производството на ID. моделите, правим още една стъпка напред. Volkswagen потвърждава с писмо и печат, че вашият ID. ще ви бъде доставен с неутрален CO2 отпечатък. Това е така, защото независимият изпитателен център TÜV NORD потвърждава, че ID. модел като "неутрален по отношение на климата продукт". При изчислението се вземат предвид CO2 еквивалентите на цялата верига на доставка, както и на производството и сглобяването. Транспортирането до дилърите в цяла Европа, първото зареждане на батерията преди предаването и рециклирането на автомобила също са част от това изчисление. Изчислените еквиваленти на CO2 се компенсират от нас. Единствените еквиваленти на CO2, които не са включени, са тези, генерирани по време на по-нататъшната употреба и поддръжка на автомобила. Еквивалентите на CO2 от рециклирането на високоволтовата батерия също не се вземат предвид, тъй като преработените от нея суровини са основа за оценката на жизнения цикъл на бъдещите батерии.

1 Верига за доставки
2 Производство
3 Логистика
4 Първо зареждане на батерията HV

Емисии на CO2, които все още не са избегнати, като се вземат предвид мерките за намаляване

Всеки, който управлява ID., има явно предимство

За да сме сигурни, че още от самото начало ще се движите по пътищата с по-добър баланс на CO2 от подобен двигател с вътрешно горене, ние намаляваме и избягваме емисиите на CO2 при производството преди всичко с помощта на различни мерки, които са описани в статията "Заедно за по-добро опазване на климата". Те включват например използването на екологично електричество както при производството на акумулаторни клетки, така и в завода в Цвикау, където се произвеждат ID.3 и ID.4. И накрая, ние компенсираме неизбежните емисии на CO2 от производството до доставката до клиента, които се определят с помощта на специфичната оценка на жизнения цикъл, като инвестираме в сертифицирани проекти за опазване на климата. Това също се проверява редовно от TÜV NORD. 

Сравнението на различните оценки на жизнения цикъл по време на целия жизнен цикъл ще покаже, че дори и без компенсиране на останалите емисии на CO2 по време на производството, ID. моделите имат предимство по отношение на емисиите на CO2 в сравнение със съпоставим модел с двигател с вътрешно горене. И то не само при зареждане със зелена електроенергия, но и при зареждане с конвенционалния европейски микс от електроенергия1.

Електрическата мобилност предлага и чудесната възможност да се намалят емисиите на CO2 почти до нула по време на фазата на използване и да се увеличи драстично това предимство:

чрез целенасочено зареждане със зелена електроенергия. Така че опазването на климата също е във вашите ръце!

Потенциалът на бъдещето

Резултатите от оценката на жизнения цикъл на електрическите автомобили са само моментна снимка. Те все още предлагат голям потенциал за по-нататъшно намаляване на емисиите на CO2 през целия жизнен цикъл. От една страна, във фазата на използване чрез все по-широкото разширяване на възобновяемите енергийни източници, а от друга - в производството. Ето защо ние работим в тясно сътрудничество с нашите доставчици за по-нататъшно намаляване на оставащите емисии на CO2 чрез използване на зелена електроенергия и рециклирани материали, дори в сложната верига на доставки нагоре по веригата. Ето защо разглеждаме компенсирането чрез сертифицирани проекти за опазване на климата като незабавна мярка - и стъпка по пътя ни към неутрално CO2 бъдеще.

Ами сега!
Изглежда браузърът ви не е актуален. Може би уебсайтът ни не работи оптимално. Повечето браузъри (но не и MS Internet Explorer 11 и по-стари) все още работят добре.

Препоръчваме ви да актуализирате вашия уеб браузър!
Последната версия може да гарантира добро изживяване навсякъде в Интернет.

Благодарим ви за посещението,
Вашият Volkswagen екип