Повече гъвкавост и свобода при покупката на дигитални продукти и услуги

В In-Car Shop1 магазина в автомобила и в онлайн магазина We Connect Webshop можете да осребрите и ваучер от дилъра на Volkswagen

Искате да активирате определени нови функции под формата на ъпгрейд2 във вашия Volkswagen? Или да подновите или удължите своя план за ползване на желаните от вас мобилни онлайн услуги? Вече можете да закупите на място от вашия дилър на Volkswagen ваучери (където такива се предлагат) за инсталиране на тези дигитални продукти за вашия Volkswagen от онлайн магазина We Connect Webshop или в In-Car Shop магазина в автомобила.

Предимството в случая е в това, че наред с директното закупуване на ваучера, ще получите и компетентен съвет от вашия дилър на Volkswagen. А тъй като ваучерът не е обвързан с конкретен автомобил, той е и чудесна идея за подарък за всеки, който иска да зарадва своите близки и приятели с повече комфорт в техните модели на Volkswagen.

За да осребрите ваучер, закупен от вашия дилър на Volkswagen, трябва просто да посетите онлайн магазина We Connect Webshop или менюто на In-Car Shop на вашата инфотйнмънт система и да въведете кода на ваучера в процеса на плащане. В зависимост от конкретния модел автомобил, в тези магазини можете да закупите разширения на плана за ползване на услугите We Connect Plus3 или Car-Net4, определени ъпгрейди или допълнителни мобилни ключове5 за вашия автомобил Volkswagen.

 

Търсене на близки дилъри на Volkswagen

 

Условия за ползване:

a) Тези условия уреждат използването на необвързани с конкретни продукти ваучери/купони и кодове за активиране (ваучерни кодове), които са издадени от Volkswagen AG (Volkswagen) и могат да бъдат закупени от дилърствата на Volkswagen. Ваучерните кодове могат да бъдат осребрени в онлайн магазина We Connect Webshop или в In-Car Shop магазина в автомобила (ако съответните продукти и услуги се предлагат за конкретното превозно средство) с цел закупуване на дигитални продукти и услуги от Volkswagen (напр. Car-Net Security & Service или Guide & Inform) както и разширения и удължаване на планове за услуги, ъпгрейди, допълнителни мобилни ключове за услугата We Connect Plus) за всички отговарящи на условията превозни средства. Допълнителни подробности за дигиталните продукти и услуги, предлагани за конкретния автомобил можете да получите в онлайн магазина We Connect Webshop след въвеждане идентификационния номер на превозното средство.

б) Ваучерните кодове не са обвързани с конкретен клиент, продукт или превозно средство. Ваучерните кодове не могат да бъдат осребрявани при закупуване на други ваучерни кодове, както и за полупка на продукти и услуги от други компании от групата на Volkswagen AG или трети страни.

в) Ваучерните кодове могат да се използват за пълно или частично заплащане за дигитални продукти или услуги в магазина We Connect в процеса на плащане. В случай, че стойността на ваучерния код не е достатъчна, за да покрие пълната стойност на съответния продукт или услуга, могат да се използват и други платежни средства за заплащане на остатъка от сумата. В случай, че стойността на ваучерния код надвишава стойността на закупения продукт или услуга, излишната стойност ще остане в този ваучер за бъдеща употреба. Ваучерните кодове могат да се използват и за множество отделни транзакции до изчерпване на стойността на съответния ваучерен код. За да проверите оставащата във вашия ваучерен код стойност, можете да посетите онлайн магазина We Connect Webshop.

г) Ако потребител се откаже своевременно от покупката на дигитален продукт или дигитална услуга, платената сума ще бъде възстановена по същия ваучерен код и може да се използва отново за закупуване на дигитални продукти и/или услуги в онлайн магазина We Connect Webshop.

д) Срокът на валидност на ваучерните кодове изтича пет години след датата на издаването им. Всяка стойност, останала в тях след тази дата, няма да бъде възстановявана. Стойността на ваучерния код не може да се презарежда. Ваучерните кодове не могат да бъдат заменени за пари в брой.

е) Volkswagen не носи отговорност при загуба, кражба, унищожаване или друго неразрешено използване на ваучерните кодове.

ж) Volkswagen си запазва правото да поиска алтернативни форми на заплащане, ако има съмнение, че ваучерният код е получен или се използва с измама, както и ако някое от настоящите Условия за ползване е нарушено.

з) Изключителното място на юрисдикция за всички искове, произтичащи от и свързани с настоящите Условия за ползване в случаите, в които ползвателят не използва ваучерния код като потребител, е Волфсбург, Германия. Ако потребителят използва ваучерния код в качеството на потребител, Volkswagen може да предприеме правни действия срещу потребителя само в съд с юрисдикция по местожителство или по обичайно местопребиваване на потребителя. Потребителят може да предприеме правни действия срещу Volkswagen пред съда с юрисдикция за централата на Volkswagen във Волфсбург, Германия, както и пред всеки друг съд, който има юрисдикция по случая съгласно приложимото право.

и) За всички спорове, произтичащи от или във връзка с този ваучерен код, се прилагат изключително законите на Федерална република Германия - изключено е прилагането на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки (CISG). Ако ползвателят е в качеството на потребител, горните разпоредби на настоящата клауза (и) не се прилагат, доколкото задължителните разпоредби за защита на потребителите съгласно законодателството на държавата, в която потребителят има местожителство или обичайно местопребиваване към момента на сключване на договора, противоречат на прилагането на германското право.

й) Volkswagen няма желание и задължение да участва в процедури за уреждане на спорове пред потребителски арбитражни съвети.

к) Ако имате въпроси или проблеми, свързани с осребряването на ваучерни кодове, ви молим да се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти, чиито данни за връзка можете да получите от онлайн портала We Connect на вашия език. Ако имате други въпроси или проблеми във връзка с ваучерните кодове, моля, свържете се с дилъра на Volkswagen, от който е закупен ваучерният код.

За покупката на определен ъпгрейд трябва да разполагате с Volkswagen ID потребителски профил, с валиден договор за We Connect и с идентификация като основен ползвател, което означава вашият потребителски профил да бъде свързан с конкретния автомобил. Необходимо е също така автомобилът да разполага с необходимите технически функции и хардуерно оборудване за инсталиране на съответния ъпгрейд. Това може да зависи от моделната година и датата на производство на автомобила. Предлаганите за съответния автомобил ъпгрейди могат да се разгледат от основния потребител в In-Car Shop магазина в съответното меню на инфотейнмънт системата в автомобила или в онлайн магазина We Connect Webshop на адрес shop.volkswagen-we.com в интернет. Платените стоки и услуги могат да бъдат закупени както в In-Car Shop магазина в автомобила, така и в онлайн магазина We Connect Webshop с предлаганите на тези платформи методи за разплащане. Вашият дилър на Volkswagen ще се радва да ви посъветва, ако имате въпроси относно ъпгрейдите и тяхното предлагане. Закупените и активирани ъпгрейди остават в автомобила, могат да се използват от всички водачи и не могат да се прехвърлят на други превозни средства.

За да използвате услугите на We Connect е необходимо да притежавате Volkswagen ID потребителски профил и да се регистрирате в We Connect с валидни потребителско име и парола. В допълнение трябва да бъде сключен индивидуален онлайн We Connect / We Connect Plus договор с Volkswagen AG. За да можете да използвате услугите на We Connect Plus през целия безплатен срок на договора, имате на разположение период от 90 дни след предаването на автомобила, за да регистрирате автомобила на адрес www.myvolkswagen.net или в приложението "Volkswagen We Connect" (на разположение за изтегляне в App Store и Google Play Store).

Използването на мобилните онлайн услуги на We Connect се извършва посредством вградената в автомобила интернет-връзка. Свързаните с това разходите за пренос на данни на територията на Европа, се поемат от Volkswagen AG в рамките на мрежовото покритие, с изключение на услугите "Streaming & Internet" и определени In-Car-приложения. При използване на услугите  "Streaming & Internet", на определени In-Car-приложения, както и на WLAN-Hotspot, които могат да се ползват на територията на множество държави в Европа в рамките на мрежовото покритие, е възможно да бъдат таксувани допълнителни пакети данни от външния доставчик на мобилни услуги "Cubic Telecom". Обемът от данни в тези пакети е достъпен и може да се използва от всички потребители и пътници в автомобила. Информация за условията, цените и покритието можете да откриете на адрес https://vw.cubictelecom.com. Като алтернатива използването на услугите уебрадио и мултимедиен стрийминг е възможно и през мобилно външно устройство (например смартфон) при налична възможност съответното устройство да бъде използвано като мобилен WLAN Hotspot. В този случай изпълнението на услугите е възможно единствено при наличието на договор между вас и вашия доставчик на мобилни услуги и в рамките на мрежовото покритие на съответния оператор. При използване на пакети мобилни данни е възможно, в зависимост от вашия договор с мобилния ви оператор и най-вече в чужбина, да бъдат начислени допълнителни такси (например при използване на роуминг).

За използването на безплатното приложение We Connect ID. App е необходимо наличието на смартфон със съвместима операционна система iOS или Android, както и SIM-карта с функция за пренос на данни и съответен договор между вас и мобилен оператор.

Наличието на описаните в пакетите отделни услуги от We Connect и We Connect Plus може да варира в зависимост от конкретната държава, конкретния автомобил и неговото оборудване. Услугите са достъпни за периода, посочен в договора и могат да бъдат обект на промени по време на договора или да бъдат прекратени. Повече и по-подробна информация можете да откриете на адрес www.connect.volkswagen-we.com или при вашия дилър на Volkswagen. Информация за тарифите за мобилни услуги можете да откриете при вашия мобилен оператор.

За да използвате услугите Car-Net е необходимо да притежавате Volkswagen ID потребителски профил и да се регистрирате с валидни потребителско име и парола. В допълнение трябва да бъде сключен индивидуален онлайн договор с Volkswagen AG. За да можете да използвате услугите през целия срок на договора, имате на разположение период от 90 дни след предаването на автомобила, за да регистрирате автомобила на адрес www.myvolkswagen.net или в приложението "Volkswagen We Connect" (на разположение за изтегляне в App Store и Google Play Store). Ако се регистрирате по-късно, продължителността на безплатния период ще бъде съответно намалена. Използването на мобилните онлайн услуги "Guide & Inform" на Car-Net е възможно само при наличие на предлаганите като допълнително оборудване системи Discover Media и Discover Pro. Наред с това е необходимо и мобилно устройство с възможност за достъп до интернет (напр. смартфон), което може да се използва като WLAN-Hotspot точка за достъп. Друга възможност дава допълнителният интерфейс за свързване на мобилен телефон "Business" на навигационната система Discover Pro, с чиято помощ може да се използва мобилен телефон с т.нар "remote SIM Access Profile" (rSAP) или SIM карта с функции за мобилна телефония и пренос на данни. С допълнително предлагания Car-Stick LTE и навигационната система Discover Media също можете да осигурите интернет връзка за вашата навигационна система и WLAN-Hotspot точка за мобилен достъп до интернет в автомобила. Услугите Car-Net са достъпни само при съществуващ или отделно сключен договор между вас и вашия мобилен оператор и само в рамките на покритието на съответната мобилна мрежа. В резултат на обмена на данни през интернет могат да възникнат допълнителни разходи (напр. такси за роуминг) в съответствие с тарифния план на вашия мобилен телефон и най-вече при използване на услугите в чужбина. Поради значителния обем данни, който възниква при използването на услугите Car-Net, е много препоръчително договарянето на фиксирана тарифа за пренос на данни с вашия мобилен оператор. За използването на безплатното приложение We Connect е необходимо наличието на смартфон със съвместима операционна система iOS или Android, както и SIM-карта с функция за пренос на данни и съществуващ или отделно сключен договор между вас и мобилен оператор. Предлагането на  услугите Car-Net може да варира в различните държави и зависи както от модела и версията на автомобила, така и от оборудването му. Тези услуги са на разположение в рамките на съответния срок на договора и могат да търпят промени в съдържанието в рамките на периода на валидност на договора. Повече информация за Car-Net можете да намерите в интернет на адрес www.connect.volkswagen-we.com и при вашия дилър на Volkswagen. Информация за тарифите за мобилни услуги можете да откриете при вашия мобилен оператор.

Само в съчетание с допълнително предлаганата навигационна система "Discover Pro" (при Passat, Arteon и Golf) или Discover Media (само при Golf) и в комбинация с приложението We Connect App. При Passat и Arteon и (след закупуване на функцията) при Golf първоначално се предлагат по пет безплатни мобилни ключа. Мобилните ключове могат да бъдат активирани в рамките на първите 4 години след подписването на договора We Connect. Прехвърлянето на мобилен ключ изисква проверка на самоличността на изпращача на ключа чрез процедурата Volkswagen Ident. След инсталиране в съвместим модел смартфон, мобилният ключ има свързана с крайното устройство валидност от една година.

Затвори
Меню
Затваряне на менюто
Затвори

Ъпгрейди – включване на нови функции

Разширете възможностите на вашия Volkswagen, с ъпгрейдите в In-Car Shop магазина и уеб магазина We Connect Webshop.

Ами сега!
Изглежда браузърът ви не е актуален. Може би уебсайтът ни не работи оптимално. Повечето браузъри (но не и MS Internet Explorer 11 и по-стари) все още работят добре.

Препоръчваме ви да актуализирате вашия уеб браузър!
Последната версия може да гарантира добро изживяване навсякъде в Интернет.

Благодарим ви за посещението,
Вашият Volkswagen екип