Volkswagen подкрепя Global Battery Alliance

Global Battery Alliance е глобална платформа, чиито основи бяха поставени през 2017 година по инициатива на Световния икономически форум. Той обединява публични и частни субекти и има за цел да направи веригата за формиране на стойността в областта на акумулаторните батериите по-устойчива от социална, екологична и икономическа гледна точка.

Най-важните цели на Global Battery Alliance са:

  1. Отговорни към социалната и екологична среда методи за добив на суровини
  2. Трансформация към кръгова икономика с вторична употреба и рециклиране
  3. Насърчаване на иновациите по веригата на формиране на стойността

Наред с Volkswagen, сред важните партньори на Global Battery Alliance са и компании като BASF, Google, банката African Development Bank, Германското общество за международно сътрудничество и фондацията Climate Works Foundation. Допълнителна информация за организацията можете да намерите в интернет  на адрес www.weforum.org/global-battery-alliance.

Нетен капацитет на акумулаторната батерия:

Посоченото нетно енергийно съдържание на акумулаторната батерия е типична стойност и характеристика на батерията, която не зависи от автомобила. Стойнопстта се определя в условия на постоянно натоварване при определени рамкови условия и отчита пълното енергийно съдържание на акумулаторната батерия, реално използваемо в автомобила до спиране на задвижването поради изчерпване на енергията. Действителната стойност на отделеното количество енергия в реални условия на експлоатация може да варира, тъй като зависи от конкретния профил на шофиране и от температурния режим на работа на акумулаторната батерия. Хомологационните данни за автономния пробег съгласно законодателството и изискванията на процедурата WLTP отразяват използваемото енергийно съдържание на акумулаторната батерия при нов автомобил.

Автономен пробег според WLTP:

Автономният пробег е отчетен на ролков динамометричен стенд съгласно изискванията на световната хармонизирана процедура за изпитания на леки и лекотоварни автомобили (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP) в най-изгодния по отношение на продължителността на автономния пробег вариант на оборудване на съответния модел. Действителната продължителност на автономния пробег според WLTP в реални условия на експлоатация може да варират в зависимост от оборудването. На практика действителният автономния пробег може да покаже отклонения под влияние на и в зависимост от стила на шофиране, скоростта на движение, използването на допълнителни комфортни функции и енергийни консуматори в автомобила, външната температура, броя на пътниците и количеството на товара, както и от релефа и профила на маршрута.

Посочените стойности на разхода и емисиите са отчетени по метода на измерване, предвиден в Регламент (ЕО) № 715/2007 или неговата актуалнна версия. Те са измерени в рамките на процеса на хомологация на съответния модел и в съответствие с процедурата WLTP. Данните не се отнасят до конкретен автомобил и не са част от конкретна търговска оферта, а служат единствено за сравнение между различните типове автомобили. Разходът на гориво и  емисиите на СО2 зависят не само от ефективното оползотворяване на горивото, респ. електроенергията в автомобила, но се влияят и от особеностите на движението, маршрута и други фактори от нетехнологично естество. Отклонения в стойностите на разхода, емисиите на СО2 и пробега могат да възникнат вследствие на различно допълнително оборудване или наличие на аксесоари (напр. различен размер на гумите, теглич, багажник на покрива и т.н.), както и от стила на шофиране, скоростта на движение, използването на допълнителни функции и енергийни консуматори, външната температура, броя на пътниците и количеството на товара, избрания режим на шофиране както и от релефа и профила на маршрута и т.н. Всички тези фактори оказват влияние върху параметри като теглото, съпротивлението при търкаляне и аеродинамиката на автомобила.

Показаните на тази илюстрация превозни средства могат да се различават в определени детайли от актуалната моделна гама за съответния пазар. Показано е и част от допълнителното оборудване, предлагано срещу доплащане. Всички цени са препоръчителни и включват всички данъци и такси. За по-лесно възприемане на текстовете сме избрали мъжка и женска форма на личните обръщения. Това по никакъв начин не предполага дискриминация по полов признак или идентичност. Благодарим за разбирането.

Затвори
Меню
Затваряне на менюто
Затвори

Откъде идват суровините за производството на електромобили?

Електрическата мобилност набира скорост, а с нея и нуждата от различни и специфични суровини като литий и кобалт. Какви суровини и материали всъщност се използват за производството на съвременните и бъдещи електромобили и как се променят изискванията към тях?

Електрическата мобилност набира скорост, а с нея и нуждата от различни и специфични суровини като литий и кобалт. Какви суровини и материали всъщност се използват за производството на съвременните и бъдещи електромобили и как се променят изискванията към тях?

Откъде идват суровините за производството на електромобили?

Електрическата мобилност набира скорост, а с нея и нуждата от различни и специфични суровини като литий и кобалт. Какви суровини и материали всъщност се използват за производството на съвременните и бъдещи електромобили и как се променят изискванията към тях?

Ами сега!
Изглежда браузърът ви не е актуален. Може би уебсайтът ни не работи оптимално. Повечето браузъри (но не и MS Internet Explorer 11 и по-стари) все още работят добре.

Препоръчваме ви да актуализирате вашия уеб браузър!
Последната версия може да гарантира добро изживяване навсякъде в Интернет.

Благодарим ви за посещението,
Вашият Volkswagen екип