Гаранция за мобилност

Гаранция за мобилност С гаранцията за мобилност от Volkswagen Вие се чувствате сигурни на пътя, в страната или в чужбина*, а ние сме на Ваше разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Съпровожда Ви във всеки изминат километър.

Вашата мобилност е наша цел - при неизправност или злополука, в страната или в чужбина. Гаранцията за мобилност на Volkswagen се грижи за това, да се чувствате сигурни на пътя.

Гаранцията за мобилност се предоставя към всеки автомобил произведен след 01.07.2008 година закупен фабрично нов от оторизиран представител на Volkswagen в страната като срока на валидност и е 2 години от датата на получаване на автомобила или до първи посочен сервизен интервал (което настъпи първо). След това тя се подновява автоматично при всяка инспекция, направена в оторизиран сервиз на марката Volkswagen, когато е реализиран в срок и в пълен обем са изпълнени предписаните дейности - и така до в продължение на целия експлоатационен срок на автомобила.

С гаранция за мобилност може да се сдобие и автомобил, който не е закупен фабрично нов от оторизиран представител на Volkswagen в страната, но спазва и изпълнява предписаните от завода-производител сервизни интервали в оторизиран сервизен комплекс на Volkswagen.

 

Денонощна помощ:

- при повреди или инциденти
- също и в чужбина*
- заместващ автомобил при необходимост от повече време за отремонтиране на повредата

Ние сме винаги на Ваше разположение.

Пътна помощ на място
В случай на неизправност на автомобила аварийният център осигурява помощ на място за бързоостраними повреди, а разходите за извършените операции се поемат от Вашата гаранция за мобилност. На място може например да се смени предпазител, да се постави скоба на маркуч, да се зареди акумулаторна батерия, да се смени гума и други.

Репатриране*
При пътен инцидент аварийният център организира транспортирането на превозното средство до най-близкия Оторизиран сервиз на Volkswagen, в случай че автомобилът не може да бъде приведен в движение на мястото, където се намира

Заместващ автомобил*
Вашата мобилност е гарантирана след неизправност или инцидент на пътя. Ние ще Ви предоставим заместващ автомобил за времето на извършване на ремонта до максимум 3 дни при Volkswagen леки автомобили (при Phaeton до 5 дни) и Volkswagen Лекотоварни автомобили регистрирани като пътнически и за максимум до 2 дни при Volkswagen Лекотоварни автомобили регистрирани като товарни. Изборът на заместващ автомобил е по преценка на съответния Volkswagen партньор.

Хотел*
В зависимост от случая, ако вместо заместващ автомобил може да пренощувате в хотел, ние ще поемем разходите за 1 нощувка* с включена закуска на всички пътници били в автомобила по време на инцидента при Volkswagen леки автомобили и Volkswagen Лекотоварни автомобили регистрирани като пътнически и до 2-ма души за Volkswagen Лекотоварни автомобили регистрирани като товарни.

Кога може да използвате гаранцията за мобилност:

Гарантира се мобилност в случай на повреда, поради която превозното средство не е в състояние да се движи. Налична повреда има, когато автомобилът не може да достигне сервиз на собствен ход или когато производителят не препоръчва автомобилът да продължи да се движи. Не е препоръчително автомобилът да продължи да се движи при светването на някоя от червените контролни лампи, сигнализиращи за смущения в спирачната система, ръчна спирачка, охладителна система, проблеми с налягане на моторното масло, кормилна уредба, ключ за запалване. Мобилност се гарантира и при проблем със стартирането на автомобила, разредена акумулаторна батерия, спукана гума, щети нанесени от гризачи.

Кога не може да използвате гаранцията за мобилност

- Ремонти, включващи общ преглед на превозното средство.
- Периодична поддръжка или други регулярни операции.
- Проверка и монтаж на аксесоари.
- Пожар, освен ако той не е причинен от техническа неизправност.
- Отстраняване на щети, възникнали вследствие на ПТП, злополуки, външни влияния (например кражба, удари от камък), недостатъчна поддръжка или злоупотреба.
- Щети, възникнали вследствие на преднамерено грубо отношение, претоварване на превозното средство, неправилна употреба, неспазване на предписанията за поддръжка.
- Щети, възникнали вследствие на участие в състезания, маневри, полицейски акции, катастрофи и други подобни.
- Щети, възникнали вследствие на война, вътрешни размирици, тероризъм, земетресения или природни бедствия, ограничения от страна на държавни органи, официални запори, пиратство, експлозия на устройства или ядрени или радиоактивни влияния.
- Щети, възникнали следствието на употреба, респ. монтаж на части, които не са одобрени от производителя или са свързани с промяна на техническото състояние (тунинг).
- Зареждане на грешно гориво.
- Инциденти, причинени от управление на автомобила от неправоспособен водач.
- Вреди на товар, лични вещи и стоки транспортирани в превозното средство по време на инцидент, както и непреки вреди (загуба на пари) в резултат на събитието.
- Повреди на ремаркето.
- Инциденти, възникнали извън периода на валидност на услугата.
- Произшествия, случили се под влиянието на алкохол, психотропни вещества, наркотици и халюциногенни.
- Възстановяване на разходи за услуги по програмата "Гаранция за мобилност" извършени от клиента без оторизация от страна на аварийния център.

* При ползване на услугите по гаранция за мобилност е необходимо ремонтът на автомобила да бъде извършен в оторизирания сервиз, до който е репатриран съответния автомобил. При възникнало събитие може да бъде ползвана само една от услугите хотел или заместващ автомобил, но не и комбинация от двете. Услугите по "Гаранция за мобилност" не се предоставят при липса или забавяне на доставка на резервни части. Също така са изключени ремонти на щети, възникнали вследствие на застрахователно събитие. Възможни са отклонения в обхвата на услугите предоставени по програмата гаранция за мобилност поради особеностите на пазара.

Държавите, на чиито територии важи гаранцията за мобилност са: Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Канарски острови, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия и Черна гора, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Чехия, Швеция, Швейцария.

При необходимост от повече информация относно програмата, моля, обърнете се към Вашия Volkswagen партньор.

Този сайт използва бисквитки, за да персонализира страницата спрямо Вашите интерси. Ако останете на страницата, Вие се съгласявате с използването на бисквитки.
Приемам