Меню
Затваряне на менюто
Затвори

Импресум Защита на личните данни

Политика за защита на данните

Радваме се, че проявявате интерес към нашата фирма Защитата на Вашето лично пространство при ползване на уебсайта ни (www.volkswagen.bg)  е особено важно за нас. Затова в настоящия документ Ви информираме обстойно за обработването на личните данни. За защитата на личните данните в този уебсайт отговаря Порше БГ ЕООД, ЕИК 131258238. При ползването и обработване на лични данни Порше БГ ЕООД, ЕИК 131258238 се придържа стриктно към законовите разпоредби, свързани със защитата на личните данни. Правото на ползване на лични, както и на анонимни данни, без да се накърняват описаните по-долу права на субектите на данни в законово допустимия обхват, принадлежи на Порше БГ ЕООД, ЕИК 131258238.

Настоящата декларация за защита на данните е валидна единствено за (www.volkswagen.bg) и свързаните под сайтове, но не и за уебсайтове, които са контролирани и управлявани от трети лица. Моля, проверявайте декларациите за защита на личните данни на такива сайтове, тъй като те не са под наш контрол и Порше БГ ЕООД, ЕИК 131258238  не носи отговорност за тяхното съдържание и мерките за защита на данните.

 

1. Сигурност на личните данни

 

1.1 Порше БГ ЕООД е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни, които наред с другото да ги защитават от загуба, манипулация или неоторизиран достъп. Предприетите мерки подлежат на редовна проверка и постоянна адаптация съгласно последните технически стандарти. В случай че защитата на Вашите лични данни бъде нарушена и в резултат на това възникне вероятност за висок риск по отношение на Вашите права и свободи, ще Ви уведомим незабавно и по възможност в рамките на 72 часа.

 

1.2 Моля, имайте предвид, че Вие сами носите отговорност за сигурното съхранение и поверителността на данните и паролите, които са Ви предоставени или съобщени като потребител.

 

2. Използване от малолетни лица

 

2.1 Обръщаме внимание, че обработването на всички лични данни е разрешено да се ползва само от лица, които са навършили 14-годишна възраст . Забранено е ползването на системи и инструменти и произтичащото от това обработване на данните от потребители под тази възрастова граница без разрешението на родителите/лицата, упражняващи родителски права. Ако въпреки това се стигне до такова обработване на данни, ние ще го преустановим незабавно след като получим информация за него. 

 

3. Събиране и обработване на лични данни

 

3.1 Данни, предоставяни от Вас

 

Ние обработваме лични данни само съгласно действащите законови разпоредби относно защитата на данни. Когато кореспондирате с нас или попълвате формуляр с данни на нашия уебсайт, моля да обърнете внимание на това, че данните, посочени от Вас в съответния формуляр, се обработват за целите, описани по-долу (вж. 5. и 6.).

 

3.2. Данни, събирани от нас

 

Когато посещавате нашия уебсайт, личните данни се записват технически автоматизирано чрез "бисквитки". По-подробна информация относно "бисквитките", които се използват на нашия уебсайт, може да намерите в т. 7., както и в нашата инструкция за "бисквитки".

 

4. Партньори

 

Порше БГ ЕООД, ЕИК 131258238 не извършва цялото обработване на личните данни самостоятелно, а получава помощ от професионални партньори, и по-конкретно от Porsche Informatik GmbH със седалище в Залцбург 5020, Porsche Austria GmbH & Co OG със седалище в Залцбург 5020, Vivid Planet Software GmbH със седалище в Хендорф ам Валерзее 5302, които действат от името на Порше БГ ЕООД. Партньорите са внимателно подбрани и чрез подходящи технически и организационни мерки полагат грижи за това, обработването на Вашите лични данни да се извършва в съответствие със законовите разпоредби относно защитата на личните данни и защитата на Вашите интереси да бъде гарантирана. На партньорите ни не се разрешава да използват предоставените им данни за собствени или рекламни цели или да ги предоставят на трети лица.

 

Освен това Порше БГ ЕООД не предоставя тези данни на трети лица, като издатели на адресни указатели или предприятия за директен маркетинг.

 

5. Обработване на данни, за които не е необходимо съгласие

По-подробна информация относно обработването на данни, за което не се изисква съгласие, ще намерите в изброяването по-долу.

 

Web Car Configurator (CC)

 

· При изпращане на формуляр за контакт с цел конфигуриране се обработват Ваши лични данни от категориите* (данни за автомобила, данни за контакт и идентификация) и се препращат към избрания дилър.

· Цел: подготовка/провеждане и осъществяване на покупка на нов автомобил.

· Обосновка: изпълнение на договор, респ. за предприемане на пред договорни мерки при поискване от Ваша страна.

· Срок на съхранение: 12 месеца

 

Опционалните полета помагат да откликнем конретно на Вашите желания и да предоставим персонализирана за Вас информация.

 

6. Обработване на данни, за които е необходимо съгласие

Порше БГ ЕООД обработва личните данни, споменати в точка 3, за следните цели:

    

6.1 Бюлетин

· Данните от категориите* (данни за контакт и идентификация), предоставени при съответната регистрация, се използват само за изпращане на бюлетина. За да изпратим бюлетина, ние използваме предоставения от вас имейл адрес и след това изискваме потвърждение, че вие, като собственик на имейл адреса, се съгласявате да получавате бюлетина (т.нар. двойно включване). Можете да анулирате абонамента по всяко време чрез опцията за отказ, предоставена в бюлетина или на idprebooking(kwfat)porschebulgaria(kwfdot)bg.

· Цел: Да изпраща информация за продукти, услуги и събития.

· Обосновка: Съгласие.

· Срок на съхранение: Докато се изпраща бюлетинът и изрично не се заяви отказ.

 *Точни полета за данни: име, фамилия, имейл, избрано местоположение на дилъра;

 

6.2  E-Commerce / Онлайн магазин

  • Имате възможност да направите резервация за автомобил при поискване. При подаване на формуляра / формата за резервация, вашите лични данни от категориите *(избрани продукти / аксесоари / автомобил, данни за контакт и идентификация, информация за избрания дилър) ще бъдат обработени. Има два начина за използване на електронната търговия / онлайн магазин. От една страна чрез връзката с клиентския портал carLOG, където вашите основни данни от категория * (данни за контакт и идентификация) се извличат директно от carLOG. От друга страна, електронната търговия / онлайн магазинът може да се използва чрез вход за гости, в който данните, които посочвате, се обработват автоматично.

  • С цел обработка на транзакцията, вашите данни за плащане ще бъдат предадени на доставчика на платежни услуги Порше БГ ЕООД. В случай на резервация или покупка на автомобил, получавате и автоматични известия по електронна поща, които се основават на правното основание на ECG

  • За продукти на търговци / дилъри или при посочване на дилърство като адрес за доставка, вашите данни ще бъдат изпратени на избрания дилър.

  • Цел: Изпълнение и обработка на поръчката, продажба на артикули, автомобили и аксесоари, обработка на резервация на превозно средство / продажба на нови автомобили, включително преддоговорни бизнес отношения, проверка на обменната валута.

  • Обосновка: изпълнение на договор и / или извършване на преддоговорни взаимоотношения по вашето искане; законовия интерес.

  • Срок на съхранение: 7 години; Ако заявката ви не доведе до сключване на договор за покупка, данните ви ще бъдат изтрити най-късно след 2 месеца.

*Точни полета за данни: Отделен адрес за доставка, адрес за фактуриране, титла, име, фамилия, фирма, улица, номер, пощенски код, град, електронна поща, посовено дилърство, приети частични доставки, телефон, избран продукт

 

 

7. "Бисквитки" и социални приставки (Social Plugins)

 

7.1 Събираме автоматично данни чрез използването на "бисквитки". "Бисквитката" е малък текстови файл, който съхранява интернет настройки. Почти всеки уебсайт използва тази технология. Тя се сваля от Вашия интернет браузър при първото посещение на уебсайта. При следващо посещение на този уебсайт със същото крайно устройство "бисквитката" и съхранената в нея информация се изпращат или обратно към уебсайта, който я е създал ("бисквитка" на първа страна), или към друг уебсайт, към който тя принадлежи ("бисквитка" на трета страна). По този начин уебсайтът разпознава, че вече е бил посещаван от този браузър и в някои случаи променя показваното съдържание.

7.2 Повече информация относно "бисквитките", които се използват на нашия сайт, може да намерите в нашата Политика за "бисквитките".

 

8. Права на субектите на данни

По отношение на обработването на данни може да предявявате следните Ваши права:

 

8.1 Право на информация:
Може да изисквате потвърждение за това дали и в какъв обем да се обработват Ваши лични данни.

 

8.2 Право на корекция:
В случай че ние обработваме Ваши лични данни, които са непълни или некоректни, може по всяко време да изискате тяхното коригиране или допълване.

Ако сте регистрирали потребителски акаунт, може да разполагате с достъп до Вашите лични данни по всяко време и самостоятелно да ги коригирате или допълвате. Освен това по всяко време може да закриете потребителския акаунт.

 

8.3 Право на изтриване:
Може да изискате изтриване на Вашите лични данни, ако целта, за която са събрани, е отпаднала, ако е налице неправомерна обработване, обработването засяга прекомерно Вашите законни интереси, които изискват защита, или обработването на данни се основава на Ваше съгласие, което вече е оттеглено. Тук следва да се обърне внимание на това, че може да съществуват други причини, които да не допускат незабавното изтриване на Вашите данни, напр. законово регламентирани срокове на съхранение, висящи производства, предявяване, упражняване или защита на законни права и др.

 

8.4 Право на ограничаване на обработването:
Имате право да изисквате ограничаване на обработването на Вашите данни, когато

- оспорвате коректността на Вашите данни за срок, който ни позволява да проверим коректността им,

- обработването на Вашите данни е незаконосъобразно, Вие обаче отказвате изтриване и вместо това изисквате ограничаване на ползването на данните,

- данните вече не са ни необходими за предвидената цел, но на Вас са Ви необходими за предявяване, упражняване или защита на законни права или

- сте предявили възражение срещу обработването на данните.

 

8.5 Право на преносимост на данните:
Може да изискате от нас да Ви предоставим посочените от Вас данни в структуриран, установен и машинно четим формат, при условие че обработваме Вашите данни въз основа на дадено от Вас съгласие или в изпълнение на договор между нас и обработването се извършва автоматизирано.

 

8.6 Право на възражение:
В случай че обработваме Вашите данни за изпълняване на задачи, които са в интерес на обществото, в изпълнение на публични правомощия или ако при обработването се позоваваме на необходимостта от защита на наш законен интерес, Вие може да предявите възражение срещу това обработването на данни, ако е налице преимущество на интереса, който изисква защита на Вашите данни. Може по всяко време да предявите възражение срещу изпращането на реклама, без да посочвате причини.

 

8.7 Право на жалба:
Ако считате, че при обработването на Вашите данни нарушаваме български или европейски закони за защита на личните данни и по този начин сме нарушили Вашите права, Ви молим да се свържете с нас, за да можем да изясним всички въпроси. Вие, разбира се, имате право да подадете жалба пред австрийските органи за защита на личните данни, респ. пред европейски надзорен орган.

 

Тези права може да предявите директно пред Порше БГ ЕООД, ЕИК 131258238 чрез съобщение на имейл адрес : dataprotection@porschebulgaria.bg.

 

9. Промени в политиката за защита на личните данни

 

9.1 Тази политика за защита на личните данни е актуализирана последно на 30.062020 г. В случай на съществени промени в политиката за защита на личните данни, на началната страница на нашия уебсайт ще бъде публикувано известие за период от 30 дни. Чрез по-нататъшното използване на нашия уеб сайт Вие приемате съответните промени.

 

10. Данни за контакт

 

Отговорно лице:

Порше БГ ЕООД, ЕИК 131258238

 

Бизнес Парк София

сграда 5A, етаж 3, ж.к. Младост 4

1766 София, България

 

Длъжностно лице по защита на данните:

Надежда Божкова

dataprotection(kwfat)porschebulgaria(kwfdot)bg

Ами сега!
Изглежда браузърът ви не е актуален. Може би уебсайтът ни не работи оптимално. Повечето браузъри (но не и MS Internet Explorer 11 и по-стари) все още работят добре.

Препоръчваме ви да актуализирате вашия уеб браузър!
Последната версия може да гарантира добро изживяване навсякъде в Интернет.

Благодарим ви за посещението,
Вашият Volkswagen екип