Отчет за състоянието на автомобила

Бъдете информирани навреме, реагирайте по-бързо: myVolkswagen показва избрани предупредителни и контролни индикатори от автомобила, въз основа на които да поискате запазване на час в сервиз при предпочитан Volkswagen партньор.

С актуалната версия на приложението Volkswagen App могат да се виждат избрани предупредителни и контролни индикатори.

 • Информация:
  Автомобилът информира за предупредителни съобщения и събития, свързани с техническото обслужване.
 • Документация:
  Предупредителните съобщения от автомобила или необходимост от сервизно обслужване могат да бъдат прегледани през myVolkswagen.
 • Данни по всяко време:
  Състоянието на автомобила може да бъде изведено по всяко време от myVolkswagen.
 • Повишено удобство:
  Бързо и удобно може да се заяви час за сервиз при Volkswagen партньор или проактивно с Вас да се свържи сервизен сътрудник. Индикация за необходимост от сервизно обслужване се извежда посредством myVolkswagen и с Вас се осъществява връзка въз основа на въведени от Вас данни за контакт (електронна поща или телефон). Така може своевременно, на база състоянието на автомобила, да планирате посещението си в сервиз.
 • Достъпни контакти:
  Свободен избор на предпочитан Volkswagen сервизен партньор.

Изисквания

 • Валиден We Connect договор и Volkswagen ID потребителски профил.
 • Volkswagen App 
 • За пълноценното използване е необходимо да бъде избран предпочитан Volkswagen оторизиран сервизен партньор и да бъде активирана функцията "Automatic appointment scheduling" (автоматично запазване на час за сервиз).

1. ID.3: Разход на енергия в кВтч/100 км: комбиниран 15,2-17,7; CO2-емисии в г/км: комбинирани 0.
ID.4: Разход на енергия в кВтч/100 км: комбиниран 16,7-22,2; CO2-емисии в г/км: комбинирани 0.
ID.5: Разход на енергия в кВтч/100 км: комбиниран 16,5-22,2; CO2-емисии в г/км: комбинирани 0.
ID.Buzz: Разход на енергия в кВтч/100 км: комбиниран 20,6-24,6; CO2-емисии в г/км: комбинирани 0.
ID.Buzz Cargo: Разход на енергия в кВтч/100 км: комбиниран 20,7-24,6; CO2-емисии в г/км: комбинирани 0.

Данните за разхода на енергия и емисиите на CO2 са в диапазон според избраното оборудване на автомобила.

2. Пробег според WLTP:
WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) e световна хармонизирана тестова процедура за леки автомобили и представлява нов метод на тестване, по който се определя разходът на гориво на превозното средство. WLTP отчита не само различните пътни ситуации и скорости на движение, но и разликите във вариантите на оборудването и тегловите класове на превозните средства. Действителният пробег се различава в зависимост от стила на шофиране, скоростта,  допълнителното оборудване към автомобила, външната температура, броят на пътниците/натоварването и топографски характеристики.


Посочените стойности за разход на гориво и емисии на СО2 са получени по метода на измерване, предвиден в Регламент (ЕО) № 715/2007. Данните не се отнасят до конкретен автомобил и не са част от офертата, а служат единствено за сравнение между различните типове автомобили. Разходът на гориво и  емисиите на СО2 зависят не само от ефективното оползотворяване на горивото, респ. електроенергията в автомобила, но се влияят също така от стила на шофиране, спецификите на изминатата отсечка и други фактори от нетехнологично естество. Отклонения в стойностите на разхода, емисиите на СО2 и пробега могат да се получат по-специално от допълнително оборудване или аксесоари (напр. по-широки гуми, климатична система, багажник на покрива и т.н.), както и от стила на шофиране, скоростта, използването на допълнителни функции/консуматори на енергия, външната температура, броя на пътниците в автомобила, натоварването на автомобила, избрания режим на шофиране, топографията и т.н. Всички тези фактори оказват влияние върху параметри като например теглото, съпротивлението при търкаляне и аеродинамиката. Нормите за разход се изчисляват при CO2 емисиите г/км. 

3. Наличието на функционалностите след актуализацията зависи от пазара, модела и допълнителното оборудване и може да варира.  

4. Допълнително оборудване

5. Не е налично за всички пазари

Затвори
Меню
Затваряне на менюто
Затвори

ID. Software 3.1 Update

ID. Software 3.1 Update

Ами сега!
Изглежда браузърът ви не е актуален. Може би уебсайтът ни не работи оптимално. Повечето браузъри (но не и MS Internet Explorer 11 и по-стари) все още работят добре.

Препоръчваме ви да актуализирате вашия уеб браузър!
Последната версия може да гарантира добро изживяване навсякъде в Интернет.

Благодарим ви за посещението,
Вашият Volkswagen екип