Меню
Затваряне на менюто
Затвори

Актуална информация за дизелови двигатели EA189

Актуална информация за дизелови двигатели EA189

Какво е азотен оксид (NOx)? Трябва ли да посетите веднага сервиз и колко ще трябва да заплатите за ремонта? Ние ще Ви информираме по всички въпроси относно проблема с дизеловите двигатели EA 189. Въведете номера на рама на Вашия Volkswagen Лекотоварен автомобил и проверете дали той е засегнат.

В тази сервизна кампания за дизелови двигатели не става дума само за двигателите. Става дума за всеки един клиент. Ето защо вече успешно модифицирахме стотици хиляди автомобили Volkswagen.

Но има и нещо повече: Не престанахме да разработваме, тестваме и проверяваме. Сега след серия от строги тестове всяко едно от нашите разработени технически решения беше одобрено от Германската федерална служба за автомобилен транспорт (KBA).

Това означава: Вече можем да модифицираме всеки един засегнат дизелов двигател в България. Всички клиенти на Volkswagen, чиито автомобили все още не са били модифицирани, в най-кратки срокове ще бъде информиран. 

Наистина оценяваме Вашето търпение и лоялността към нашата марка. Ще продължаваме да работим в бъдеще, за да възстановим Вашата вяра в марката Volkswagen. И ще бъдем удовлетворени на 100% само когато Вие сте отново удовлетворени на 100% от Volkswagen.

Защото всеки клиент е важен за нас.

Проверете дали автомобилът Ви е засегнат.

Моля, въведете номера на рама (VIN) на Вашия автомобил. Ще го намерите на първите страници от ръководството за експлоатация, на предното стъгло или върху регистрационения талон на автомобила.

Моля, имайте предвид следното: Проверката определя единствено дали Вашият автомобил, принадлежащ към марката Volkswagen или Volkswagen Лекотоварни автомобили, е засегнат от техническата мярка за NOx. Автомобили, които са продавани в САЩ и Канада, не са включени в искането за справка.

За повече информация, моля, свържете се с най-близкия до Вас дилър на Volkswagen.

Проверете сега номера на рама (VIN) на Вашия автомобил

Какво представлява номерът на рама (VIN)?

Номерът на рама (VIN) е идентификационният номер на превозното средство и се състои от 17 на брой цифрови и буквени символа. Може да го откриете в регистрационния талон на автомобила, както и в долната част на предното стъкло или в ръководството за експлоатация.

На предното стъкло

В големия регистрационен талон под точка Е

Въпроси и отговори

На страницата ще откриете въпроси и отговори за текущите разработки във Volkswagen. Информацията се актуализира редовно. Тя е свързана изключително и само с продължаващото разследване относно неточни стойности на CO2 в конкретни модели автомобили и техническата мярка за NOx.

Често задавани въпроси относно NOx

Автомобилът ми е засегнат – трябва ли да го репатрирам до сервиза?

Не. Всички засегнати автомобили са технически безопасни и могат да бъдат шофирани.

Автомобилът ми е засегнат – мога ли да продължавам да го ползвам?

Да, всички засегнати автомобили са технически безопасни и могат да бъдат шофирани.

Автомобилът ми е засегнат – кой ще ме информира за следващите стъпки?

Моля, използвайте линка volkswagen.bg/vw-dilr и намерете контактите на най-близкия до Вас Volkswagen оторизиран сервиз.

Защо е необходимо прилагането на техническата мярка за моя автомобил?

В контролера на двигателя при автомобилите със засегнати двигатели е използвана софтуерна функция, която разпознава кривата на движение при официалния тип на теста. В зависимост от разпознаването на кривата на движение, контролерът на двигателя превключва на два различни режима - Режим 1 с оптимални нива на NOx при тестови условия или Режим 2 за оптимални нива на фини прахови частици при използване на пътя.

Автомобилът ми е засегнат – ще трябва ли да заплатя ремонта?

Volkswagen полага всички усилия, за да елиминира всякакви отклонения при използването на техническите мерки - безплатно за нашите клиенти.

Кога ще получа допълнителна информация?

Вашият Volkswagen оторизиран сервизен партньор ще Ви информира за всички необходими технически мерки.

Какво точно се прави на динамометричния стенд и как?

Автомобилите с дизелови двигатели EA189 са оборудвани със софтуер, който контролира емисиите на законовите стойности на NOx, когато автомобилът се тества на динамометричен стенд.

Кои стойности – според наблюденията на властите – се отклоняват от одобрените?

Според наблюденията на властите, емисиите на азотен оксид, които възникват по време на работата на автомобила (оптимизирани за динамометричния цикъл) в тестов цикъл на динамометричния стенд, се отклоняват от законовите изисквания.

Засегнати ли са и двигатели със стандарт на емисиите Eвро 6?

Предлаганите нови автомобили с дизелови двигатели от концерна на Volkswagen в Европейския съюз със стандарт Евро 6 към днешна дата покриват законовите изисквания и екологичните стандарти.

Бензиновите двигатели на Volkswagen засегнати ли са от проблемите с емисиите?

Не, бензиновите двигатели не са засегнати, тъй като системите за последваща обработка на отработените газове в дизеловите и бензиновите двигатели са напълно различни. Ето защо бензиновите двигатели не са засегнати от проблема с превключването на режимите, който засяга дизеловите двигатели.

Как бъдещите купувачи на употребявани автомобили ще могат да разберат дали автомобилът вече е бил модифициран? Съществува ли специално обозначение върху автомобила?

Да, има стикер близо до отделението за резервна гума в багажника, което е доказателство за техническата мярка. Тя също така се запазва в електронната история на автомобила, до която всяка от страните по договора има достъп. Техническата мярка също така се записва на ръка в графика за сервизно обслужване на автомобила в указанието за експлоатация.

Възможно ли е автомобилът да бъде увреден от внедряването на софтуера за логическо превключване?

Не, софтуерът няма да причини никакво увреждане на автомобила. Неговата функция позволява на автомобила да разпознае кога е поставен на динамометричен стенд; при нормална работа софтуерът не е активен.

Може ли модификацията да бъде извършена от всеки дилър на Volkswagen по света?

Да, всички дилъри на Volkswagen на национално и европейско ниво са информирани.

Модификацията безплатна ли е?

Да, разходите ще бъдат поети от Volkswagen.

Планираната сервизна кампания приложима ли е за всички засегнати автомобили?

Да, но мерките могат да се различават в зависимост от модела и двигателя.

Какво представлява „Мярката за изграждане на доверие“ на Volkswagen?

Мярката за изграждане на доверие е начин, чрез който Volkswagen казва на своите клиенти, че ще разгледа всички оплаквания относно прилагането на техническата мярка върху автомобили с дизелови двигатели тип EA189, както и всякакви оплаквания, които се отнасят за определени части на двигателя и системата за контрол на емисиите. По принцип Мярката за изграждане на доверие важи за срок от 24 месеца от прилагането на техническата мярка върху автомобила и само за автомобили с общ пробег под 250 000 км (155 000 мили) към момента на заявка за "Мярката за изграждане на доверие" (което събитие настъпи първо).

Позицията на Volkswagen винаги е била, че прилагането на техническата мярка не оказва неблагоприятно въздействие върху стойностите за разхода на гориво, емисиите на CO2, мощността на двигателя, въртящия момент, шумовите емисии или дълготрайността на двигателя и неговите компоненти. Всички стойности, които се отнасят до типовото одобрение на автомобила, остават в сила. Регулаторните органи изрично потвърдиха, че законовите изисквания са спазени. Потвърждението се отнася също така относно изискванията за дълготрайност на системите за контрол на емисиите.

Собственик съм на засегнат автомобил и живея в една от 28-те държави-членки на ЕС. Реших да не участвам в мярката за актуализация на софтуера. Какво ще стане, ако се преместя за постоянно в страна, където техническата мярка е задължителна, и искам да взема автомобила си с мен?

Ще трябва да регистрирате автомобила си в тази страна. Обикновено властите ще Ви информират, че трябва да направите актуализацията в определен срок. Моля, свържете се с Вашия Volkswagen партньор в новата Ви страна на пребиваване.

За кого се отнася „Мярката за изграждане на доверие“?

Мярката за изграждане на доверие e приложима за всички клиенти на Volkswagen, чиито автомобили са оборудвани с дизелов двигател тип EA189 и които са позволили автомобилите им да бъдат актуализирани в рамките на сервизна акция 23R7 и контекста на проблема с дизеловите двигатели; това обаче се отнася само за автомобили с общ пробег под 250 000 км (155 000 мили) към момента на заявка за "Мярката за изграждане на доверие" и за клиенти, които могат да представят доказателство, че са участвали във всички препоръчани от производителя дейности по поддръжка и сервизно обслужване (т.е. за автомобили с "пълна сервизна история").

Разбира се, "Мярката за изграждане на доверие" се прилага с обратно действие за всички автомобили, които в миналото вече са участвали в прилагането на техническата мярка, смятано от датата на провеждане на техническата мярка (ако са налице всички други предпоставки за прилагане на "Мярката за изграждане на доверие"). Мярката за изграждане на доверие е свързана със съответния номер на рама на превозното средство и важи за следващия собственик на автомобила, в случай че превозното средство бъде продадено в рамките на 24-месечния период.

Мярката за изграждане на доверие е приложима за цяла Европа.

Кои компоненти се покриват от „Мярката за изграждане на доверие“?

Мярката за изграждане на доверие е приложима за общо единадесет компонента на системата на рециркулация на отработените газове, системата за впръскване на гориво и системата за последваща обработка на отработените газове: ламбда сонда, температурен датчик, превключващ клапан за рециркулация на изгорелите газове, клапан за рециркулация на изгорелите газове, датчик за диференциално налягане, инжектор, помпа за високо налягане, горивна рейка, клапан за регулиране на налягането, датчик за налягане, тръбопровод за високо налягане.

Какви са условията, свързани с „Мярката за изграждане на доверие“?

В допълнение към условията, посочени по-горе:

1) Мярката за изграждане на доверие

 • може да бъде заявена, оценена и изпълнена единствено от оторизиран сервизен партньор.
 • е приложима единствено за материални и производствени дефекти в следните автомобилни компоненти: ламбда сонда, температурен датчик, превключващ клапан за рециркулация на изгорелите газове, клапан за рециркулация на изгорелите газове, датчик за диференциално налягане, инжектор, помпа за високо налягане, горивна рейка, клапан за регулиране на налягането, датчик за налягане, тръбопровод за високо налягане.

 • не покрива осигуряването на заместващи автомобили, възстановяване на разходи, щети и др.

(2) Мярката за изграждане на доверие изисква

 • засегнатият автомобил с дизелов двигател EA189 да е участвал в сервизната кампания 23R7.
 • автомобилът да е бил надлежно обслужван в съответствие с графика за обслужване, сервизните актуализации и кампании, указани от Volkswagen.

(3) И при условие, че не е налице нито едно от следните:

 • Случаи на естествено износване, т.е. увреждане на автомобила и неговите компоненти, причинено от нормално износване.
 • Собственикът или неоторизиран сервизен партньор и/или търговец не е извършил по правилен начин даден ремонт, обслужване или грижа по отношение на автомобила (напр. използвайки части, които не са били одобрени от производителя).
 • Не са спазени инструкциите за работа, манипулация и грижи по отношение на автомобила, напр. описаните в ръководството за експлоатация.
 • При повреда на автомобила, предизвикана от външно лице или външни условия, като например злополука, гръмотевична буря/градушка, наводнение и др., които представляват основание за конкретното оплакване.
 • Всички оплаквания по отношение на филтъра за твърди частици, които се дължат на прекомерно отлагане на пепел и сажди.
 • В автомобила са монтирани части, които не са одобрени от производителя, или автомобилът е бил модифициран по неоторизиран начин, напр. чрез (чип) тунинг.
 • Неправилна експлоатация на автомобила, напр. за участие в автомобилни спортни състезания или в случай на претоварване.
 • Собственикът на автомобила не е представил оплакването в рамките на целесъобразния период от време.
 • Собственикът на автомобила не е предоставил на Volkswagen възможност да разреши проблема в рамките на целесъобразен период от време.
Важи ли „Мярката за изграждане на доверие“, в случай че автомобилът ми вече е участвал в техническата мярка?

Да. Мярката за изграждане на доверие също така се прилага с обратно действие за всички автомобили, които в миналото вече са участвали в прилагането на техническата мярка, смятано от датата на провеждане на техническата мярка (ако са налице всички други предпоставки за прилагане на мярката за изграждане на доверие).

В случай че за Вас са възникнали разноски за услуги, свързани с участието в прилагането на техническата мярка, Volkswagen ще провери дали предпоставките за прилагане на "Мярката за изграждане на доверие" са приложими за Вашия случай и дали Volkswagen ще поеме тези разноски. Исканията за възстановяване на разноски трябва да бъдат подадени до 31 декември 2017 г. при оторизирания сервизен партньор на Volkswagen в държавата, в която са били извършени услугите.

Какви права имат потребителите съгласно „Мярката за изграждане на доверие“?

Чрез "Мярката за изграждане на доверие" Volkswagen информира своите клиенти, че ще разгледа всички оплаквания, за които е установено, че са възникнали в резултат на прилагането на техническата мярка върху автомобили с дизелови двигатели тип EA189, и които се отнасят за определени части на двигателя и системата за обработка на отработените газове. Мярката за изграждане на доверие обхваща общо единадесет компонента в системата за рециркулация на отработените газове, системата за впръскване на гориво и системата за последваща обработка на отработените газове: ламбда сонда, температурен датчик, превключващ клапан за EGR, клапан за EGR, датчик за диференциално налягане на EGR, инжектор, помпа за високо налягане, горивна рейка, клапан за регулиране на налягането, датчик за налягане, тръбопроводи за високо налягане. Мярката за изграждане на доверие важи за срок от 24 месеца от прилагането на техническата мярка върху автомобила и само за автомобили с пробег под 250 000 км към момента на прилагане ѝ (което събитие настъпи първо). Тя важи за всички клиенти, върху чиито автомобили, подлежащи на мерките, вече са били извършени подобренията.

Мярката за изграждане на доверие няма отношение към позицията на Volkswagen, по повод становището, че техническите мерки нямат отрицателно въздействие върху дълготрайността на двигателя и системата за отработените газове. Регулаторните органи са потвърдили, че техническите мерки отговарят на всички законови изисквания и нямат неблагоприятно въздействие върху стойностите за разхода на гориво, емисиите на CO2, мощността на двигателя, максималния въртящ момент и шумовите емисии. Чрез Мярката за изграждане на доверие Volkswagen изпраща ясно послание, че актуализацията не се отразява отрицателно върху дълготрайността на автомобила. Тази мярка трябва да служи за укрепване на доверието на клиентите в техническата мярка и трябва да насърчи повече клиенти да направят подобренията по автомобилите си.

На разположение е подробна информация относно условията на "Мярката за изграждане на доверие" при всички оторизирани представителства. Разбира се, всички клиенти могат също така да се свържат със своя сервизен консултант по имейл или телефон.

С кого да се свържа, ако имам проблем с автомобила си след прилагането на техническата мярка?

Засегнатите потребители могат да бъдат сигурни, че техническата мярка ще бъде успешно приложена и няма да има неблагоприятни въздействия върху показателите на автомобила за разхода на гориво, емисиите на CO2, мощността на двигателя, максималния въртящ момент или шумовите емисии. Това бе ключово предварително условие за одобряването на техническата мярка от властите. Все пак, ако имате проблем с Вашия автомобил, моля, свържете се с най-близкия Volkswagen оторизиран сервиз.

Ще получа ли потвърждение от дилъра на Volkswagen, след като техническата мярка е била приложена, и какво трябва да направя, ако изгубя потвърждението?

Да, ще получите потвърждение от оторизирания сервиз на Volkswagen, след като техническата мярка е била успешно приложена. Ако изгубите това потвърждение или не сте го получили, моля, свържете се с Вашия Volkswagen сервизен партньор.

Често задавани въпроси относно CO2

За какъв мащаб говорим по отношение на отклоненията в указаните стойности на CO2 в сравнение с повторно измерените стойности?

Разликите в този случай са едноцифрени теглови стойности (в грамове). Нека разясним: 3 грама емисии на CO2/км са еквивалентни на увеличен разход на гориво от около 0,1 л/100 км. Важно е да отбележим, че измерените стойности се отнасят до цикъла NEDC. Реалните стойности на разхода на гориво, отчетени от нашите клиенти, остават непроменени.

Какви са последствията за клиента?

За клиента не се променя нищо. Реалните стойности на разхода на гориво на клиентските автомобили не се променят; също така не е необходимо да се извършват някакви технически манипулации по автомобилите.

Очакват ли се някакви технически модификации или софтуерни актуализации за засегнатите модели?

Не, измерените стойности за CO2 и разхода на гориво ще бъдат прехвърлени към автомобилната документация на бъдещи нови превозни средства в рамките на процеса на одобрение и включени в цялостната търговска комуникация. Няма да бъдат извършвани софтуерни или технически модификации.

Разходът на моя автомобил е значително по-голям от този, посочен в автомобилните документи и каталози. Как обяснявате това? Да не би стойностите в официалните тестове да са просто една безполезна информация?

Новият европейски цикъл на движение (NEDC) - стандартизиран цикъл на шофиране за Европа, в съответствие с който са взети мерките за одобрение - се отнася до сравнителна стойност и следователно до еталон, чрез който клиентите да оценят различни автомобили, произведени от различни производители, както и техния разход. На практика ефективността при шофиране като цяло се различава доста, което означава, че одобрените стойности и действителните стойности на разхода могат да се сравняват само до определена степен. След 2017 г. като цикъл на одобрение ще бъде посочван така нареченият WLTP, който използва по-високи скорости и по-резки ускорения. Това означава, че WLTP ще е по-практически ориентиран.

За кои модели става въпрос?

За моделите с дизелови двигатели.

Факти относно дизеловите емисии.

Научете всички важни факти чрез кратки видеоклипове - от функционалността на софтуера за логическо превключване и планираните коригиращи мерки до запазването на час при Вашия Volkswagen сервизен партньор.

Как да си запазите час за посещение 

Разберете как да си запазите час за посещение, за да бъде автомобилът Ви модифициран безплатно, и как функционира кампанията за Вас като клиент.

Последваща обработка на дизелови емисии

Тук ще Ви покажем как вредните вещества се елиминират стъпка по стъпка от отработените газове, произведени от дизелов двигател, така че да се гарантира придържане към регулациите, определени от международните пазари.

Какво прави софтуерът за изключване?

Открийте защо когато автомобилът е върху динамометричния стенд, се активира специален тестов режим, който задейства предварително определен профил за тестване на отработените емисии.

Корективни мерки, засягащи проблема с дизеловите двигатели.

Вижте кои мерки за кой тип двигател се прилагат. Това ще Ви предостави информация дали е достатъчно просто да инсталирате нов софтуер за управление на двигателя или дали ще е необходимо да се предприеме техническа мярка.

Свържете се с нас

Имате ли въпроси относно статуса на Вашия автомобил? Нашият отдел за обслужване на клиенти с удоволствие ще Ви помогне.

kd(kwfat)porschebulgaria(kwfdot)bg

Тук с един клик на мишката ще намерите и най-близкия до Вас
оторизиран сервиз на Volkswagen

Ами сега!
Изглежда браузърът ви не е актуален. Може би уебсайтът ни не работи оптимално. Повечето браузъри (но не и MS Internet Explorer 11 и по-стари) все още работят добре.

Препоръчваме ви да актуализирате вашия уеб браузър!
Последната версия може да гарантира добро изживяване навсякъде в Интернет.

Благодарим ви за посещението,
Вашият Volkswagen екип