Подобрена мощонст на зареждане

Комфорт и спестяване на време чрез по-кратките спирания за зареждане. 

С ID. Software 3.0 мощността на зареждане при високоволтовата батерия се подобрява и се спестява време.

 • Автомобилите с батерия <77 кВтч и фабрично инсталиран Software 2.3, при доставка ще бъдат с вече повишена мощност на зареждане.
 • Автомобили с батерия <77 кВтч, които са получили или ще получат Software 2.3 актуализацията Over-the-Air, увеличаването на мощност на зареждане е налично със Software 3.0 Over-the-Air.
 • Автомобили с батерия >=77 кВтч, при които Software 3.0 е инсталиран фабрично, при доставка ще бъдат с вече повишена мощност на зареждане.
 • Автомобили с батерия >=77 кВтч с инсталирана версия Software 3.0, ще получат покачване на мощността на зареждане с ID. Software 3.0 Update.
Нето - количество на енергия на батерията Повишаване на мощността на зареждане 5);6)
45 кВтч/52 кВтч От макс. 100 кВт на макс. 110 кВт
58 кВтч От макс. 100 кВт на макс. 120 кВт
>=77 кВтч От макс. 125 кВт на макс. 135 кВт

Максималната мощност за зареждане с постоянен ток (DC) при температура на околната среда и батерията около 23 °C и стартово ниво на заряда около 5 %; например на Ionity станция.

 1. Максимално възможна мощност на зареждане. Различните зарядни станции е възможно да имат различно поведение на зареждане при една и съща мощност в кВт. В допълнение към кВт мощността на зарядната станция, максималният ток на зареждане също оказва влияние върху количеството енергия, което протича. Максимално възможната мощност се влияе и от температурата на средата и температурата на батерията, както и нивото на заряд. 
 2. Зареждане с макс. 135 кВт DC зарядна мощност при вариант на батерията Pro и Pro Performance, съответно при температура на средата и батерията от около 23°C и стартово ниво на заряд от около 5%; напр. при Ionity станция.
 3. Пробег според WLTP:

  WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) e световна хармонизирана тестова процедура за леки автомобили и представлява нов метод на тестване, по който се определя разходът на гориво на превозното средство. WLTP отчита не само различните пътни ситуации и скорости на движение, но и разликите във вариантите на оборудването и тегловите класове на превозните средства. Действителният пробег се различава в зависимост от стила на шофиране, скоростта,  допълнителното оборудване към автомобила, външната температура, броят на пътниците/натоварването и топографски характеристики.

  Посочените стойности за разход на гориво и емисии на СО2 са получени по метода на измерване, предвиден в Регламент (ЕО) № 715/2007. Данните не се отнасят до конкретен автомобил и не са част от офертата, а служат единствено за сравнение между различните типове автомобили. Разходът на гориво и  емисиите на СО2 зависят не само от ефективното оползотворяване на горивото, респ. електроенергията в автомобила, но се влияят също така от стила на шофиране, спецификите на изминатата отсечка и други фактори от нетехнологично естество. Отклонения в стойностите на разхода, емисиите на СО2 и пробега могат да се получат по-специално от допълнително оборудване или аксесоари (напр. по-широки гуми, климатична система, багажник на покрива и т.н.), както и от стила на шофиране, скоростта, използването на допълнителни функции/консуматори на енергия, външната температура, броя на пътниците в автомобила, натоварването на автомобила, избрания режим на шофиране, топографията и т.н. Всички тези фактори оказват влияние върху параметри като например теглото, съпротивлението при търкаляне и аеродинамиката. Нормите за разход се изчисляват при CO2 емисиите г/км.

Затвори
Меню
Затваряне на менюто
Затвори

ID. Software 3.0 Update

ID. Software 3.0 Update

Ами сега!
Изглежда браузърът ви не е актуален. Може би уебсайтът ни не работи оптимално. Повечето браузъри (но не и MS Internet Explorer 11 и по-стари) все още работят добре.

Препоръчваме ви да актуализирате вашия уеб браузър!
Последната версия може да гарантира добро изживяване навсякъде в Интернет.

Благодарим ви за посещението,
Вашият Volkswagen екип