Уеб радио

Начало на видеото

Вписан като основен потребител по подразбиране е собственикът на автомобила. Основните потребители имат всички привилегии. Ролята е свързана с номера на рамата на превозното средство (VIN номера). С VIN номера основните потребители могат да се сдвоят автомобила със своя Volkswagen ID.

Потребителите-гости разполагат с Volkswagen ID и се е съгласяват с правилата и условията на We Connect по отношение на обхвата от функции. Те имат ограничени права. Потребителите-гости могат да използват услугите на навигационната и инфотеймънт система, както и We Connect ID. приложението с намален обхват (например деактивирането на един продукт, онлайн въвеждане на цел, настройки на профил, търсене и намиране на зарядни станции и др.). За да изпълняват тези действия, трябва да се регистрират като гост-потребители в инфотеймънт системата и да имат инсталирано We Connect ID. приложение на своите смарт телефони.  

Гост-потребителят се вписва самостоятелно със своя Volkswagen ID, като преди това трябва да съществува и да е въведен основен потребител.

Анонимният потребител използва автомобила без да се свързва с него. Той не се нуждае от Volkswagen ID и може да използва само ограничен набор от услуги, като например автоматичната система за спешни обаждания, онлайн сведения за пътната обстановка, онлайн изчисляване на маршрута, зарядни станции, онлайн търсенето на специфични места, онлайн актуализиране на карти и паркоместа. Впише ли се анонимният потребител като "гост", той може да избере на стартиращия екран, дали ще използва автомобила в онлайн или офлайн режим.  

* Зареждане с максимално 135 кВт DC зарядна мощност при вариант на батерията Pro и Pro Performance, съответно при температура на средата и батерията от около 23°C и стартово ниво на заряд от около 5%; напр. при Ionity станция.

** Максимално възможна мощност на зареждане. Различните зарядни станции е възмождо да имат различно поведение на зареждане при една и съща мощност в кВт. В допълнение към кВт мощността на зарядната станция, максималният ток на зареждане също оказва влияние върху количеството енергия, което протича. Значение за максимално възможната мощност има и влиянието на температурата на средата и температурата на батерията, както и нивото на заряд. 

 

Затвори
Меню
Затваряне на менюто
Затвори

ID. Software 3.0 Update Over-the-Air

ID. Software 3.0 Update Over-the-Air

Ами сега!
Изглежда браузърът ви не е актуален. Може би уебсайтът ни не работи оптимално. Повечето браузъри (но не и MS Internet Explorer 11 и по-стари) все още работят добре.

Препоръчваме ви да актуализирате вашия уеб браузър!
Последната версия може да гарантира добро изживяване навсякъде в Интернет.

Благодарим ви за посещението,
Вашият Volkswagen екип