Управление на потребителите

Volkswagen ID и управлението на потребителите позволяват вписването на повече ползватели на един автомобил.

За автомобилите от ID. семейството до момента съществуват две роли: основен потребител и анонимен гост-потребител. С осъществяването на ID. Software 3.0 Update е налична допълнителна роля: гост-потребител.

Необходимо е наличието на активен Volkswagen ID профил.

Повече информация ще намерите във видеото:

Вписан като основен потребител по подразбиране е собственикът на автомобила. Основните потребители имат всички привилегии. Ролята е свързана с номера на рамата на превозното средство (VIN номера). С VIN номера основните потребители могат да се сдвоят автомобила със своя Volkswagen ID.

Потребителите-гости разполагат с Volkswagen ID и се е съгласяват с правилата и условията на We Connect по отношение на обхвата от функции. Те имат ограничени права.

Потребителите-гости могат да използват услугите на навигационната и инфотеймънт система, както и We Connect ID. приложението с намален обхват (например деактивирането на един продукт, онлайн въвеждане на цел, настройки на профил, търсене и намиране на зарядни станции и др.). За да изпълняват тези действия, трябва да се регистрират като гост-потребители в инфотеймънт системата и да имат инсталирано We Connect ID. приложение на своите смарт телефони.  

Гост-потребителят се вписва самостоятелно със своя Volkswagen ID, като преди това трябва да съществува и да е въведен основен потребител.

Анонимният потребител използва автомобила без да се свързва с него. Той не се нуждае от Volkswagen ID и може да използва само ограничен набор от услуги, като например автоматичната система за спешни обаждания, онлайн сведения за пътната обстановка, онлайн изчисляване на маршрута, зарядни станции, онлайн търсенето на специфични места, онлайн актуализиране на карти и паркоместа. Впише ли се анонимният потребител като "гост", той може да избере на стартиращия екран, дали ще използва автомобила в онлайн или офлайн режим.  

 1. ID.3: Разход на енергия в кВч/100 км: комбиниран 15,2-17,7; CO2-емисии в г/км: комбинирани 0.
  ID.4: Разход на енергия в кВч/100 км: комбиниран 16,7-22,2; CO2-емисии в г/км: комбинирани 0.
  ID.5: Разход на енергия в кВч/100 км: комбиниран 16,5-22,2; CO2-емисии в г/км: комбинирани 0.
  ID.Buzz: Разход на енергия в кВч/100 км: комбиниран  20,6-24,6; CO2-емисии в г/км: комбинирани 0.
  ID.Buzz Cargo: Разход на енергия в кВч/100 км: комбиниран 20,7-24,6; CO2-емисии в г/км: комбинирани 0.

  Данните за разхода на енергия и емисиите на CO2 са в диапазон според избраното оборудване на автомобила.
 2. Пробег според WLTP:

  WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) e световна хармонизирана тестова процедура за леки автомобили и представлява нов метод на тестване, по който се определя разходът на гориво на превозното средство. WLTP отчита не само различните пътни ситуации и скорости на движение, но и разликите във вариантите на оборудването и тегловите класове на превозните средства. Действителният пробег се различава в зависимост от стила на шофиране, скоростта,  допълнителното оборудване към автомобила, външната температура, броят на пътниците/натоварването и топографски характеристики.

  Посочените стойности за разход на гориво и емисии на СО2 са получени по метода на измерване, предвиден в Регламент (ЕО) № 715/2007. Данните не се отнасят до конкретен автомобил и не са част от офертата, а служат единствено за сравнение между различните типове автомобили. Разходът на гориво и  емисиите на СО2 зависят не само от ефективното оползотворяване на горивото, респ. електроенергията в автомобила, но се влияят също така от стила на шофиране, спецификите на изминатата отсечка и други фактори от нетехнологично естество. Отклонения в стойностите на разхода, емисиите на СО2 и пробега могат да се получат по-специално от допълнително оборудване или аксесоари (напр. по-широки гуми, климатична система, багажник на покрива и т.н.), както и от стила на шофиране, скоростта, използването на допълнителни функции/консуматори на енергия, външната температура, броя на пътниците в автомобила, натоварването на автомобила, избрания режим на шофиране, топографията и т.н. Всички тези фактори оказват влияние върху параметри като например теглото, съпротивлението при търкаляне и аеродинамиката. Нормите за разход се изчисляват при CO2 емисиите г/км.

Затвори
Меню
Затваряне на менюто
Затвори

ID. Software 3.0 Update

ID. Software 3.0 Update

Ами сега!
Изглежда браузърът ви не е актуален. Може би уебсайтът ни не работи оптимално. Повечето браузъри (но не и MS Internet Explorer 11 и по-стари) все още работят добре.

Препоръчваме ви да актуализирате вашия уеб браузър!
Последната версия може да гарантира добро изживяване навсякъде в Интернет.

Благодарим ви за посещението,
Вашият Volkswagen екип