Мерки при разработването на автомобилите

 

  • Гарантира се, че всички експлотационни течности могат по-късно да бъдат напълно отстранени от излезлия от употреба автомобил и че частите, които трябва да бъдат отстранени, могат да бъдат демонтирани.
  • Предотвратяването на вредните вещества е съставна част от екологичните цели на техническото развитие.
  • Използването на рециклирани материали е одобрено за много компоненти, които не са свързани с безопасността, ако отговарят на същите изисквания за качество като първичния материал.
  • Всички компоненти от пластмаса са маркирани в съответствие с валидните международни ISO стандарти, за да е възможно за идентифизиране по тип. 

Представите автомобили и оборудване в изображенията могатда се различават в някои детайли от актуалните доставки за българския пазар. Възможно е на изображенията автомобилите да имат допълнително оборудване, което да е срещу допълнително заплащане.

Превозните средства и оборудването, показани на тази илюстрация, може да се различават в отделни детайли от текущата немска програма за доставка. Някои от допълнителните екстри за автомобилите са показани срещу допълнително заплащане.

Моля, обърнете внимание ѝ на нашия онлайн конфигуратор, за да се запознаете с актуално наличните модели и оборудване. Информацията не се отнася за едно превозно средство и не е част от офертата, а служи само за сравнение на различните видове автомобили.

Моля, имайте предвид действащите към момента COVID мерки.

Посочените стойности за разход на гориво и вредни емисии са установени по метода за измерване, предвиден в закона. От 1 септември 2017 г. типът на някои от новите автомобили се одобрява въз основа на световната хармонизирана тестова процедура за леки и лекотоварни автомобили (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP) - нов, по-реалистичен метод за измерване на разхода на гориво и на CO2 емисиите. От 1 септември 2018 г. WLTP започва постепенно да замества новия европейски цикъл на шофиране (NEFZ). Въз основа на по-реалистичните условия на тестване измерените по WLTP стойности на разхода на гориво и CO2 емисии в много случаи са по-високи от тези, измерени по NEFZ. Това може да доведе до съответните промени в данъчното облагане върху превозните средства след 1 септември 2018 г. Допълнителна информация относно разликите между WLTP и NEFZ може да намерите на www.volkswagen.de/wltp.

В момента все още е задължително да се указват стойностите по NEFZ. Що се отнася до нови автомобили, чийто тип е определен по WLTP, стойностите по NEFZ се извеждат от стойностите по WLTP. Допълнителното посочване на стойностите по WLTP е доброволно, докато използването им стане задължително. Тъй като стойностите по NEFZ се посочват като допустими граници, те не се отнасят за определен, индивидуален автомобил и не са част от офертата. Те служат единствено за сравнение между отделните типове автомобили. Допълнително оборудване и аксесоари (компоненти за монтаж, размер гуми и т.н.) могат да променят важни параметри на автомобила, като напр. тегло, триене при търкаляне и аеродинамика, и наред с метеорологичните и пътни условия, както и индивидуалния стил на шофиране на водача, могат да повлияят на разхода на гориво, разхода на електроенергия, CO2 емисиите и динамичните показатели на автомобила.

Подробни данни относно официалния разход на гориво и официалните специфични емисии на CO2 за нови автомобили ще намерите в Ръководството за разхода на гориво, CO2 емисиите и разхода на електричество за нови автомобили, което може да получите безплатно във всички официален търговски комплекс на марката.

Класовете на енергийна ефективност оценяват автомобилите въз основа на CO2 емисиите, като се отчита собственото тегло на автомобила. Автомобили, които отговарят на средните стойности, се класифицират с D. Автомобили, които демонстрират по-добри от актуалните средни стойности, се класифицират с A+++, A++, A+, A, B или C. Автомобили, които демонстрират по-лоши от средните стойности, се класифицират с E, F или G. Посочените тук данни се отнасят за типовото одобрение на ЕО за съответния избран модел и неговото стандартно оборудване съгласно Директива 2007/46/ЕО. Допълнителното оборудване, избрано от Вас при конфигурирането, може да доведе до това, че поради избраното оборудване конфигурираният от Вас модел съответства на друг одобрен тип, а не на този без избраното допълнително оборудване. От това могат да произтекат отклонения в данните за конфигурирания от Вас модел. Посочените стойности на CO2 са стойностите, определени при издаването на типовото одобрение на автомобила.

Затвори
Меню
Затваряне на менюто
Затвори

Рециклиране и повторно използване на компоненти

Източник на суровини: 95% от Вашия Volkswagen могат да бъдат рециклирани и оползотворени

Източник на суровини: 95% от Вашия Volkswagen могат да бъдат рециклирани и оползотворени

Рециклиране и повторно използване на компоненти

Източник на суровини: 95% от Вашия Volkswagen могат да бъдат рециклирани и оползотворени

Ами сега!
Изглежда браузърът ви не е актуален. Може би уебсайтът ни не работи оптимално. Повечето браузъри (но не и MS Internet Explorer 11 и по-стари) все още работят добре.

Препоръчваме ви да актуализирате вашия уеб браузър!
Последната версия може да гарантира добро изживяване навсякъде в Интернет.

Благодарим ви за посещението,
Вашият Volkswagen екип