Меню
Затваряне на менюто
Затвори

Рециклиране и повторно използване

Източник на суровини: 95% от компонентите на Вашия Volkswagen могат да бъдат рециклирани и оползотворени

Източник на суровини: 95% от компонентите на Вашия Volkswagen могат да бъдат рециклирани и оползотворени

Рециклиране и повторно използване

Източник на суровини: 95% от компонентите на Вашия Volkswagen могат да бъдат рециклирани и оползотворени

Вашият Volkswagen е пред окончателно извеждане от експлоатация? Ние осъзнаваме своята отговорност като производител и приемаме обратно произведените от нас продукти в края на експлоатационния им живот. Тук ще научите повече за процеса на оползотворяване и законовите условия за връщане на излезли от употреба автомобили, батерии, вкл. стари електрически и електронни уреди.

 

Рециклиране

 

Конструкция, ориентирана към рециклиране
 

Неразделна част от цялата технологична верига е устойчивостта, която оказва влияние върху продуктовото планиране, производството и рециклирането на автомобила. Мерките допринасят за облекчаване на тежестта върху околната среда, например чрез по-ефективното използване на ресурсите.

Мерки при разработването на автомобилите
 

Още по време на разработването на всеки нов Volkswagen се полагат усилия, за да се гарантира, че в края на експлоатационния му живот автомобилът ще бъде оползотворен по екологичен начин.

Повече за мерките

Рециклирани материали при Volkswagen


Поставили сме си за цел да намалим потреблението на нови суровини. Затова при производството на нашите автомобили използваме рециклирани материали: например рециклирани пластмаси, произведени от отпадъчен материал или остатъци от производство. Те съставляват по-малка част от новия автомобил.

Запазване на качеството


Независимо дали са нови, или рециклирани, всички наши компоненти отговарят на високите ни изисквания. За тази цел се използват само висококачествени рециклирани материали, които преди употребата се тестват обстойно.

Пример за продукти от рециклирана пластмаса, използвани в два модела

Golf 8

Информация за използването на пластмасови рециклирани материали при Golf 8.

Научете повече за материалите при Golf 8

 

ID.4⁠ 1

Научете къде в ID.4 се използват рециклирани пластмаси и какъв е техният дял

Повече за рециклираните материали в ID.4

 

1.

ID.4 Pure Performance Консумация на енергия в kWh/100 km: комбинирана 15,6; CO₂-емисии в g/km: комбинирани 0; Клас на ефективност: A+++.

ID.4 Pro Performance Консумация на енергия в kWh/100 km: комбинирана 16,0-14,8; CO₂-емисии в g/km: комбинирани 0; Клас на ефективност: A+++.

ID.4 Pro 4MOTION Консумация на енергия в kWh/100 km: комбинирана 17,2-15,7; CO₂-емисии в g/km: комбинирани 0; Клас на ефективност: A+++.

Извеждане от експлоатация
на излезли от употреба
автомобили

Лесно и без разходи


Вашият Volkswagen трябва да бъде рециклиран и оползотворен? Просто го върнете в един от многото събирателни пунктове. Оползотворяването му се извършва при установените от закона рамкови условия 

Намерете организация по оползотвораване


Коефициенти на оползотворяване


Интересуват Ви резултатите от процеса на връщане или рециклиране на излезли от употреба автомобили? Националният план за управление на отпадъците 2021-2028 заедно с цялата стратигическа документация Годишните доклади за коефициентите на оползотворяване са публикувани и регулярно се актуализират на уебсайта на Министерството на околната среда и водите.

 

Процес на оползотворяване

1

Връщане


Условия
Независимо кога е бил регистриран Вашият Volkswagen, от 1 януари 2007 г. съществува възможността да го върнете в признатите събирателни пунктове. При бракуване на автомобила е необходимо да са изпълнени следните законови условия:

 • Вашият Volkswagen трябва да е бил регистриран в ЕС за период от поне един месец, преди да бъде спрян от експлоатация.
 • Целостта на Вашия Volkswagen не трябва да е нарушена, т.е. трябва да съдържа основните елементи и компоненти (вкл. двигател, скоростна кутия, блокове за управление и всички останали части).
 • Вашият Volkswagen не трябва да е натоварен с отпадъци или части, които не принадлежат към автомобила.
 • Трябва да върнете Вашия Volkswagen заедно с оригиналното свидетелство за регистрация на автомобила или друг еквивалентен документ за регистрация, издаден в ЕС. В замяна ще получите сертификат за унищожаване, който се представя в службата по регистрация, която прекратява регистрацията на автомобила (извежда го окончателно от експлоатация).

2

Предварителна обработка


След това излезлият от употреба автомобил се подготвя за оползотворяване. Отстранените компоненти или течности се събират отделно и могат да бъдат използвани повторно, рециклирани или оползотворени.

 • Изважда се акумулаторната батерия.
 • Неутрализират се въздушните възглавници и обтегачите на предпазните колани.
 • Отстраняват се всички експлоатационни течности (гориво, масло за двигателя, скоростна кутия и амортисьори, спирачна течност, охлаждаща течност, хладилен агент от климатичната система).

3

Разкомплектоване


Някои от компонентите могат да бъдат включени директно в процесите на рециклиране и оползотворяване след разкомплектоването им. Автомобилът се пресова в пресата за превозни средства и по този начин се подготвя за раздробяване.

 • Катализаторите се демонтират, за да се извлекат съдържащите се в тях благородни метали - платина, паладий и родий.
 • Колелата и гумите се свалят.
 • Отстраняват се компонентите и агрегатите, за да се използват като употребявани резервни части.
 • Разкомплектоването на пластмасови части за механичното им рециклиране зависи от икономическите рамковите условия и търсенето на рециклирани материали на пазара.
4

Раздробяване


Предварително обработените остатъци от каросерията се раздробяват в шредерната инсталация на парчета с размер на юмрук и след това се разделят на няколко групи материали чрез многостепенен процес на сортиране:

 • въздушна сепарация;
 • магнитно разделяне;
 • вихров ток.

Металните отпадъци, които могат да се използват повторно, съставляват 75% от целия автомобил.

 • Материалите от желязо и стомана служат като суровини за висококачествена стомана.
 • Цветните метали, като мед, алуминий и цинк, се отделят от тежката фракция на раздробяването и се обработват допълнително.
 • В леката фракция на раздробяването попадат например седалките на Вашия излязъл от употреба автомобил.
5

Технология за последващо раздробяване


Остатъците от раздробяването (леката фракция на раздробяването и неметалните части от тежката фракция на раздробяването) все още съдържат ценни органични материали. В последващите процеси на раздробяване, като например процеса SiCon на Volkswagen, остатъците се раздробяват допълнително, отделят се един от друг и по този начин могат да бъдат рециклирани:

 • Преработеният при раздробяването гранулат от твърди пластмаси може да се използва при производството на стомана като заместител на тежкия нефт или въглищния прах.
 • Полученият при раздробяването пух от текстилни влакна и пяна за седалки може да замени висококачествения въглищен прах като помощно средство за обезводняване на утайки от отпадъчни води.
 • Полученият при раздробяването пясък от стъкло, ръжда и остатъци от боя може да се използва след допълнителна обработка като строителен материал.

Връщане и рециклиране на батерии

 

Батериите не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци! Тук ще научите как да подходите с изтощените батерии.

 

Повече за връщането на батериите

Връщане и рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

 

В раздела ще намерите информация за правата и задълженията при изхвърлянето на старо електрическо и електронно оборудване.

 

Повече за връщането на стари уреди

Ами сега!
Изглежда браузърът ви не е актуален. Може би уебсайтът ни не работи оптимално. Повечето браузъри (но не и MS Internet Explorer 11 и по-стари) все още работят добре.

Препоръчваме ви да актуализирате вашия уеб браузър!
Последната версия може да гарантира добро изживяване навсякъде в Интернет.

Благодарим ви за посещението,
Вашият Volkswagen екип