Връщане и рециклиране на батерии

 

Автомобилите или също оригиналните части може да имат батерии. Такива са например малките батерии в ключа на автомобила, акумулаторната батерия за стартиране на автомобила или високоволтовата батерия, т. е. задвижващата батерия на Вашия електромобил.

Съгласно законовите изисквания излезлите от от употреба батерии трябва да се събират и изхвърлят отделно от битовите отпадъци. Освен това потребителите са длъжни да връщат използваните батерии в официални събирателни пунктове.


Високоволтови тягови батерии

Често чрез обикновена проверка, почистване или поправка е възможно излезлите от употреба батерии да се подготвят за повторно използване със същата цел, за която първоначално са били предназначени, без допълнителна предварителна обработка. Високоволтовата тягова батерия може да намери полезно приложение извън автомобила дори и след години употреба като част от него. Това т.нар. приложение за втори живот спестява важни ресурси и по този начин опазва околната среда. Можете да допринесете за това, като върнете излезлия от употреба автомобил в сертифициран пункт за събиране на излезли от употреба превозни средства, така че акумулаторната батерия да бъде разкомплектована професионално и без повреди. Ако акумулаторната батерия трябва да бъде сменена, Вашият Volkswagen дилър ще се погрижи за изхвърлянето на старата акумулаторна батерия.

Батерии, съдържащи тежки метали

Батериите, съдържащи тежки метали, са обозначени с химическите символи HG (живак), Cd (кадмий) и/или Pb (олово). Тежките метали могат да се натрупват в околната среда и по този начин да навредят на здравето на хората и животните. Работата със съдържащи литий (Li) батерии изисква специално внимание, напр. те не трябва да се нагряват силно или да се повреждат.

Следователно, за да се предотвратят вредните въздействия върху хората и околната среда, е необходимо батериите в домакинството да се събират отделно от останалите отпадъци и да се предават съгласно изискванията в събирателни пунктове.

Помогнете да се предотвратят генерирането на отпадъци и замърсяването на околната среда, като например проверите възможността за ремонт на Вашия уред, преди да го изхвърлите съгласно изискванията.

Повече информация за политиката по управление на отпадъците ще откриете на страницата на Министерство на околната среда и водите

 

 

Затвори
Меню
Затваряне на менюто
Затвори

Рециклиране и повторно използване

Източник на суровини: 95% от компонентите на Вашия Volkswagen могат да бъдат рециклирани и оползотворени

Източник на суровини: 95% от компонентите на Вашия Volkswagen могат да бъдат рециклирани и оползотворени

Рециклиране и повторно използване

Източник на суровини: 95% от компонентите на Вашия Volkswagen могат да бъдат рециклирани и оползотворени

Ами сега!
Изглежда браузърът ви не е актуален. Може би уебсайтът ни не работи оптимално. Повечето браузъри (но не и MS Internet Explorer 11 и по-стари) все още работят добре.

Препоръчваме ви да актуализирате вашия уеб браузър!
Последната версия може да гарантира добро изживяване навсякъде в Интернет.

Благодарим ви за посещението,
Вашият Volkswagen екип