Връщане и рециклиране на старо електрическо и електронно оборудване

 

Електрическото и електронното оборудване трябва да се изхвърля правилно и да се рециклира в края на експлоатационния му живот. Не само производителите и дистрибуторите, но и всеки краен потребител има задължение по закон да го предава за бракуване. Като го връщаме съгласно изискванията, ние помагаме за опазването на околната среда и пестенето на ресурсите.

Връщане

Възможност за връщане се осигурява както от общинските структури за управление на отпадъците, така ѝ от доставчиците и търговците на техника. Можете да предадете своите отпадъци от електрическо оборудване навсякъде, където се предлага за продажба идентично електрическо и електронно оборудване на търговска/складова площ от 400 m² или повече. Това важи за всички уреди с максимални странични габарити до 25 cm. Това се отнася и за по-големи уреди, при условие че при предаването им закупите нов уред от същия вид. Обърнете внимание на информацията публикувана в официалните канали за комуникация при доставчиците респ. търговците или местната общинска администрация. 

Подготовка

Електрическото и електронното оборудване е обозначено със зачеркнат контейнер за отпадъци. Този символ указва, че излезлите от употреба електрически уреди трябва да се предават за третиране съгласно изискванията и не трябва да се изхвърлят заедно с други отпадъци.

Условие за връщането е излезлите от употреба електрически уреди да не съдържат стари батерии или акумулатори. Вие като краен потребител имате задължение по закон да ги отстраните предварително.

Постарайте се да намалите отпадъците, като продължите да използвате извън автомобила част от електрическото и електронното оборудване. Отговорността за изтриването на всякакви лични данни от излезлия от употреба електрически уред е изцяло Ваша.

Повече информация за политиката по управление на отпадъците ще откриете на страницата на Министерство на околната среда и водите.

 

 

Затвори
Меню
Затваряне на менюто
Затвори

Рециклиране и повторно използване

Източник на суровини: 95% от компонентите на Вашия Volkswagen могат да бъдат рециклирани и оползотворени

Източник на суровини: 95% от компонентите на Вашия Volkswagen могат да бъдат рециклирани и оползотворени

Рециклиране и повторно използване

Източник на суровини: 95% от компонентите на Вашия Volkswagen могат да бъдат рециклирани и оползотворени

Ами сега!
Изглежда браузърът ви не е актуален. Може би уебсайтът ни не работи оптимално. Повечето браузъри (но не и MS Internet Explorer 11 и по-стари) все още работят добре.

Препоръчваме ви да актуализирате вашия уеб браузър!
Последната версия може да гарантира добро изживяване навсякъде в Интернет.

Благодарим ви за посещението,
Вашият Volkswagen екип