Гласово управление и онлайн гласово управление

Вашето ID. ощу по-добре Ви разбира

За да може Вашият ID. да Ви разбира още по-добре и да комуникира с Вас посредством гласовото управление, са направени подобрения в гласовото въвеждане и изговор на информацията. Скоростта на реакция при гласовото управление е по-висока и качеството на отговорите също се повишава в сравнение с последната версия на софтуера.

Повече информация ще намерите във видеото:

 

Благодарение на гласовото управление с онлайн елемент много функции на инфотейнмънт системата и на автомобила могат да се настройват с помощта на разговорни команди7.). Така ID. разбира свободно формулирани въпроси и твърдения. Чрез фразата за активиране "Hallo, ID." или от бутона на волана стартира разговора с автомобила.

С актуализацията на гласовото управление скоростта на реакция е по-бърза и командите се разпознават от автомобила по-добре.

Необходими са валиден договор We Connect Plus и потребителски профил за Volkswagen ID относно онлайн елементите на гласовото управление. Гласовото управление с разговорни команди не поддържа български език.

  1. Възможност за използване на естествен език за езиците: немски, английски (САЩ), английски (Великобритания), френски, италиански, испански, чешки, датски, холандски, норвежки, полски, португалски и шведски.
  2. Пробег според WLTP:

    WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) e световна хармонизирана тестова процедура за леки автомобили и представлява нов метод на тестване, по който се определя разходът на гориво на превозното средство. WLTP отчита не само различните пътни ситуации и скорости на движение, но и разликите във вариантите на оборудването и тегловите класове на превозните средства. Действителният пробег се различава в зависимост от стила на шофиране, скоростта,  допълнителното оборудване към автомобила, външната температура, броят на пътниците/натоварването и топографски характеристики.

    Посочените стойности за разход на гориво и емисии на СО2 са получени по метода на измерване, предвиден в Регламент (ЕО) № 715/2007. Данните не се отнасят до конкретен автомобил и не са част от офертата, а служат единствено за сравнение между различните типове автомобили. Разходът на гориво и  емисиите на СО2 зависят не само от ефективното оползотворяване на горивото, респ. електроенергията в автомобила, но се влияят също така от стила на шофиране, спецификите на изминатата отсечка и други фактори от нетехнологично естество. Отклонения в стойностите на разхода, емисиите на СО2 и пробега могат да се получат по-специално от допълнително оборудване или аксесоари (напр. по-широки гуми, климатична система, багажник на покрива и т.н.), както и от стила на шофиране, скоростта, използването на допълнителни функции/консуматори на енергия, външната температура, броя на пътниците в автомобила, натоварването на автомобила, избрания режим на шофиране, топографията и т.н. Всички тези фактори оказват влияние върху параметри като например теглото, съпротивлението при търкаляне и аеродинамиката. Нормите за разход се изчисляват при CO2 емисиите г/км.

Затвори
Меню
Затваряне на менюто
Затвори

ID. Software 3.0 Update

ID. Software 3.0 Update

Ами сега!
Изглежда браузърът ви не е актуален. Може би уебсайтът ни не работи оптимално. Повечето браузъри (но не и MS Internet Explorer 11 и по-стари) все още работят добре.

Препоръчваме ви да актуализирате вашия уеб браузър!
Последната версия може да гарантира добро изживяване навсякъде в Интернет.

Благодарим ви за посещението,
Вашият Volkswagen екип