Екологична оценка на жизнения цикъл

От производството до рециклирането: екологичната оценка на жизнения цикъл на ID. моделите

   

 

Жизненият цикъл на един автомобил и влиянието му върху околната среда

За да позволим оптимизирано за COпроизводство на електрически автомобили, нашите експерти определят горещите точки, свързани с отделяне на COот автомобила. За да направят това, те създават екологичен баланс (оценка на жизнения цикъл, накратко LCA) според най-добрата техническа преценка. Този стандартизиран по ISO метод (DIN EN ISO 14040 и DIN EN ISO 14044) обхваща всички компоненти на автомобила и също така определя как той влияе върху околната среда през целия си жизнен цикъл - от извличането на суровини до фазата на производство, сглобяване и фазата използване до края на жизнения цикъл, до разглобяване с цел рециклиране на използваните материали.

Екологичните оценки на жизнения цикъл разглеждат различни категории въздействие. Един от тях е потенциалът за влияние върху глобалното затопляне, за който въздействията върху околната среда се превръщат в така наречените CO2-еквиваленти (CO2e) и с помощта на тази мерна единица ефектът им върху климата се прави сравним.

Устойчивост, която може да бъде измерена

Въздействията върху околната среда се определят с помощта на специален софтуер, който съдържа база данни със средни стойности за цялата верига. Стойностите, изчислени по този начин, са обект на несигурност и могат да се променят поради редовни актуализации на метода на изчисление. За особено енергоемки производствени стъпки, като например производство на акумулаторни клетки, Volkswagen разчита на ID. вместо средни стойности, моделите включват конкретни данни от съответните доставчици. Тази процедура се нарича още специфична екологична оценка на жизнения цикъл. В обобщение, можем да видим ефектите от мерките, които предприемаме за намаляване на емисиите на CO- и колко голямо е всъщност количеството CO2e, което трябва да се компенсира.

За CO2-оценката на нашите ID. модели се вземат под внимание CO2-еквивалентите по цялата верига доставчици при производството, както и при логистиката. 

 

Транспортирането на превозните средства до дилъри в цяла Европа, първото зареждане на батерията преди предаването й на клиента и разглобяването на електрическия автомобил за рециклиране (без високоволтова батерия) също са част от това изчисление. Единственото нещо, което не е включено, е CO2-еквивалентът, който се получава при по-нататъшна употреба и поддръжка. Резултатите от екологичната оценка на жизнения цикъл са независимо проверени и сертифицирани от TÜV NORD Cert.

11 Верига доставчици / 2 Производство / 3 Логистика / 4 Първо зареждане на HV-батерията
Volkswagen взема под внимание всичко това при изготвяне на оценката за елокогичното влияние по време на жизнения цикъл на ID. моделите.

Сертифициран като „Климатично неутрален продукт“

След като разберем колко високи са емисиите на COпри производството на ID. моделите, ние отиваме една крачка напред и ги компенсираме. За вас това означава, че Вашият ID. автомобил Ви се предава по CO2-неутрален начин - потвърдено с документ и печат¹. Защото независимият тестов център TÜV NORD Cert удостоверява автомобила като "Климатично неутрален продукт" при предаването му.

Повече за екологичната оценка на жизнения цикъл

Доколкото е възможно, емисиите на COсе избягват и намаляват още във Volkswagen. Поддоставчиците съответно също са длъжни да избягват и намаляват тези емисии. Емисиите на CO2, които не могат да бъдат избегнати или намалени във Volkswagen и чрез съответните задължения във веригата за доставки, се компенсират в същото количество от сертифицирани проекти за защита на климата.

Показаните на изображенията превозни средства могат да се различават в някои детайли от актуалните, предназначени за България доставки. Част от показаното представлява допълнително оборудване, което се доставя срещу доплащане. Всички посочени цени са необвързващо препоръчителни, некартелни и ориентировъчни цени, включващи 20 % ДДС и транспортни разходи. За допълнителна информация относно серийното и допълнителното оборудване, най-учтиво ви молим да се обърнете към най-близкия дилър на Volkswagen. Възможни са грешки и промени в цените.

Затвори
Меню
Затваряне на менюто
Затвори
Ами сега!
Изглежда браузърът ви не е актуален. Може би уебсайтът ни не работи оптимално. Повечето браузъри (но не и MS Internet Explorer 11 и по-стари) все още работят добре.

Препоръчваме ви да актуализирате вашия уеб браузър!
Последната версия може да гарантира добро изживяване навсякъде в Интернет.

Благодарим ви за посещението,
Вашият Volkswagen екип