Показва къде да отидете.


Новият Golf: Навигация

Опционалната навигационна система "Discover", включително "Streaming & Internet"1, осигурява интуитивна навигация с разпознаване на пътни знаци, както и FM и цифрово DAB+ радио приемане. В допълнение, целият свят от свързани онлайн услуги от VW Connect Plus е достъпен за вас.1 App-Connect (включително App-Connect Wireless за Apple CarPlay и Android Auto2) също ви позволява да управлявате избрани приложения директно във вашия Volkswagen. А с Digital Cockpit Pro винаги разполагате с данните за вашето превозно средство - конфигурирани според вашите желания.  

Допълнителни характеристики и функции:

  • Сензорен екран (32,2 см/12,9 инча)
  • 6 високоговорителя
  • Централен високоговорител
  • USB-C входове(до 45 W мощност на зареждане)
  • Телефонен интерфейс с функция за индуктивно зареждане
  • Гласов асистент "IDA"

Забележки от Volkswagen AG

За да използвате услугите VW Connect / We Connect, имате нужда от потребителски акаунт Volkswagen ID и трябва да влезете във VW Connect / We Connect с Вашето потребителско име и парола. Освен това трябва да бъде сключен отделен договор за VW Connect или VW Connect Plus или We Connect или We Connect Plus с Volkswagen AG онлайн на www.myvolkswagen.net или чрез приложението "Volkswagen" (достъпно в App Store и Google Play Store). За VW Connect Plus / We Connect Plus имате 90 дни след предаване на автомобила, за да регистрирате автомобила на www.myvolkswagen.net или чрез приложението "Volkswagen" и да използвате услугите за цялата продължителност на договорения безплатен период. За клиенти с VW Connect и VW Connect Plus: Използването на мобилните онлайн услуги е възможно чрез интегрирана интернет връзка. За да използвате уеб радиото, Wi-Fi гореща точка и Alexa, ако има такива, могат да бъдат получени платени пакети данни от външния партньор за мобилни телефони "Cubic Telecom" и използвани в зоната на покритие на мрежата в много европейски страни. Обемът от данни на тези пакети може да се използва от всички потребители и пътници в автомобила. За условия, цени и поддържани държави посетете vw.cubictelecom.com. Като алтернатива е възможно да използвате уеб радиото, WiFi горещата точка и Alexa, ако има такава, чрез мобилно устройство (напр. смартфон) с възможност да действа като мобилна WiFi гореща точка. В този случай съответната функция на услугата е достъпна само при съществуващ или отделно сключен договор за мобилен телефон между вас и вашия мобилен оператор и само в рамките на покритието на съответната мобилна телефонна мрежа. Обменът на данни през интернет може да доведе до допълнителни разходи (напр. такси за роуминг), в зависимост от съответната тарифа за мобилен телефон и особено когато работите в чужбина. За клиенти с VW Connect и VW Connect Plus: Използването на мобилните онлайн услуги е възможно чрез интегрирана интернет връзка. За да използвате уеб радиото, Wi-Fi гореща точка и Alexa, ако има такива, могат да бъдат получени платени пакети данни от външния партньор за мобилни телефони "Cubic Telecom" и използвани в зоната на покритие на мрежата в много европейски страни. Обемът от данни на тези пакети може да се използва от всички потребители и пътници в автомобила. За условия, цени и поддържани държави посетете vw.cubictelecom.com. Като алтернатива е възможно да използвате уеб радиото, WiFi горещата точка и Alexa, ако има такава, чрез мобилно устройство (напр. смартфон) с възможност да действа като мобилна WiFi гореща точка. В този случай съответната функция на услугата е достъпна само при съществуващ или отделно сключен договор за мобилен телефон между Вас и Вашия мобилен оператор и само в рамките на покритието на съответната мобилна телефонна мрежа. Обменът на данни през интернет може да доведе до допълнителни разходи (напр. такси за роуминг), в зависимост от съответната тарифа на мобилния оператор, особено когато работите в чужбина. За да използвате безплатното приложение на "Volkswagen", Ви е необходим смартфон с подходяща операционна система iOS или Android и SIM карта с опция за данни със съществуващ или отделно сключен договор за мобилен телефон между вас и вашия мобилен оператор.  Включените в пакетите VW Connect и VW Connect Plus или We Connect и We Connect Plus може да варират в различните държави. Наличността също зависи от модела на автомобила, оборудването и версията на инсталирания софтуер. Това важи и за услуги на трети страни. Услугите са достъпни за договорения период на договора и може да подлежат на промени в съдържанието или да бъдат преустановени по време на периода на договора. Допълнителна информация можете да намерите на connect.volkswagen.com и от Вашия дилър на Volkswagen. За информация относно условията на мобилните тарифи, моля, свържете се с Вашия мобилен оператор.

Предлага се само в комбинация с радио "Composition", "Composition Color" и "Composition Media" и "Ready 2 Discover" или навигационните системи "Discover Media", "Discover Pro" и "Discover Pro Max". App-Connect позволява използването на технологиите Apple CarPlay и Android Auto. Двете технологии са собственост на Apple и Google, което означава, че Volkswagen AG няма влияние върху специфичната за страната наличност на Apple CarPlay и Android Auto и следователно наличността на съответната технология може да варира в зависимост от страната. Наличността на Apple CarPlay може да бъде проверена на https://www.apple.com/de/ios/feature-availability/#apple-carplay, а наличността на Android Auto на https://www.android.com/intl/de_de/auto /. Функциите може да подлежат на промени в съдържанието или да бъдат прекратени по време на срока на договора. За да се избегне разсейване, само сертифицирани приложения могат да се стартират по време на шофиране. В този контекст, моля, имайте предвид също, че някои приложения не се предлагат за всяка от двете технологии. Информация за съвместимост със смартфон може да бъде намерена за Apple CarPlay на https://apple.com/de/ios/carplay/, за Android Auto на https://android.com/intl/de_de/auto/. Apple CarPlay е търговска марка на Apple Inc. Android Auto е търговска марка на Google LLC.

Показаните на тази илюстрация превозни средства могат да се различават в определени детайли от актуалната моделна гама за съответния пазар. Показано е и част от допълнителното оборудване, предлагано срещу доплащане. Всички цени са препоръчителни и включват всички данъци и такси. За по-лесно възприемане на текстовете сме избрали мъжка и женска форма на личните обръщения. Това по никакъв начин не предполага дискриминация по полов признак или идентичност. Благодарим за разбирането.

 

Посочените стойности за разхода на гориво и емисиите са установени по метода на измерване, предвиден в Регламент (ЕО) № 715/2007 или неговата актуалнна версия. Те са измерени в рамките на процеса на хомологация на съответния модел и в съответствие с процедурата WLTP. Данните не се отнасят до конкретен автомобил и не са част от конкретна оферта, а служат единствено за сравнение между различните типове автомобили. Разходът на гориво и  емисиите на СО2 зависят не само от ефективното оползотворяване на горивото, респ. електроенергията в автомобила, но се влияят и от особеностите на движението, маршрута и други фактори от нетехнологично естество. Отклонения в стойностите на разхода, емисиите на СО2 и пробега могат да възникнат вследствие на различно допълнително оборудване или наличие на аксесоари (напр. по-широки гуми, теглич, багажник на покрива и т.н.), както и от стила на шофиране, скоростта на движение, използването на допълнителни функции/консуматори на енергия, външната температура, броя на пътниците и теглото на багажа в автомобила, избрания режим на шофиране, релефа на маршрута и т.н. Всички тези фактори оказват влияние върху параметри като теглото, съпротивлението при търкаляне и аеродинамиката на автомобила. 

Golf: Разход на гориво: 4,2 - 8,5 л/100 км. CO₂-емисии: 110 - 192 г/км. Илюстративно изображение. 03/2024.

Zur Nutzung der VW Connect / We Connect Leistungen benötigen Sie ein Volkswagen ID Benutzerkonto und müssen sich mit Benutzername und Passwort bei VW Connect / We Connect anmelden. Des Weiteren ist ein separater VW Connect bzw. VW Connect Plus oder We Connect bzw. We Connect Plus Vertrag mit der Volkswagen AG online unter www.myvolkswagen.net oder über die App "Volkswagen" (erhältlich im App Store und Google Play Store) abzuschließen. Für VW Connect Plus / We Connect Plus haben Sie nach Übergabe des Fahrzeugs 90 Tage Zeit, um das Fahrzeug unter www.myvolkswagen.net oder über die App "Volkswagen" zu registrieren und die Dienste für die volle Dauer der vereinbarten unentgeltlichen Laufzeit zu nutzen. Für Kunden mit VW Connect und VW Connect Plus: Die Nutzung der mobilen Online-Dienste wird über eine integrierte Internetverbindung ermöglicht. Für die Nutzung des Webradio, WLAN-Hotspot und Alexa, sofern vorhanden, können kostenpflichtige Datenpakete über den externen Mobilfunkpartner "Cubic Telecom" bezogen und im Bereich der Netzabdeckung innerhalb zahlreicher europäischer Länder genutzt werden. Das Datenvolumen dieser Pakete ist für alle Nutzer und Fahrzeuginsassen nutzbar. Informationen zu Bedingungen, Preisen und unterstützten Ländern finden Sie unter vw.cubictelecom.com. Alternativ ist die Nutzung des Webradio, WLAN-Hotspot und Alexa, sofern vorhanden, über ein mobiles Endgerät (z.B. Smartphone) mit der Fähigkeit, als mobiler WLAN-Hotspot zu agieren, möglich. In diesem Fall ist die entsprechende Dienste Funktion nur mit einem bestehenden oder separat abzuschließenden Mobilfunkvertrag zwischen Ihnen und Ihrem Mobilfunkprovider und nur innerhalb der Abdeckung des jeweiligen Mobilfunknetzes verfügbar. Durch den Datenaustausch über das Internet können, abhängig von Ihrem jeweiligen Mobilfunktarif und insbesondere beim Betrieb im Ausland, zusätzliche Kosten (z. B. Roaming-Gebühren) entstehen. Für Kunden mit We Connect und We Connect Plus: Die Nutzung der mobilen Online-Dienste wird über eine integrierte Internetverbindung ermöglicht. Für die Nutzung der Streaming Dienste, einzelner In-Car Apps sowie des WLAN-Hotspots können kostenpflichtige Datenpakete über den externen Mobilfunkpartner "Cubic Telecom" bezogen und im Bereich der Netzabdeckung innerhalb zahlreicher europäischer Länder genutzt werden. Das Datenvolumen dieser Pakete ist für alle Nutzer und Fahrzeuginsassen nutzbar. Informationen zu Bedingungen, Preisen und unterstützten Ländern finden Sie unter vw.cubictelecom.com. Alternativ ist die Nutzung dieser Dienste über ein mobiles Endgerät (z. B. Smartphone) mit der Fähigkeit, als mobiler WLAN-Hotspot zu agieren, möglich. In diesem Fall sind die entsprechenden Dienste nur mit einem bestehenden oder separat abzuschließenden Mobilfunkvertrag zwischen Ihnen und Ihrem Mobilfunkprovider und nur innerhalb der Abdeckung des jeweiligen Mobilfunknetzes verfügbar. Durch den Datenaustausch über das Internet können, abhängig von Ihrem jeweiligen Mobilfunktarif und insbesondere beim Betrieb im Ausland, zusätzliche Kosten (z. B. Roaming-Gebühren) entstehen. Zur Nutzung der kostenfreien App "Volkswagen" wird ein Smartphone mit geeignetem iOS oder Android Betriebssystem und eine SIM-Karte mit Datenoption mit einem bestehenden oder separat abzuschließenden Mobilfunkvertrag zwischen Ihnen und Ihrem Mobilfunkprovider benötigt.  Welche Dienste in den Paketen VW Connect und VW Connect Plus oder We Connect und We Connect Plus enthalten sind, kann von Land zu Land variieren. Die Verfügbarkeit ist auch abhängig von Fahrzeugmodell, Ausstattung und installierter Softwareversion. Dies gilt auch für die Dienstleistungen von Drittanbietern. Die Dienste stehen für die jeweils vereinbarte Vertragslaufzeit zur Verfügung und können während der Vertragslaufzeit inhaltlichen Änderungen unterliegen, bzw. eingestellt werden. Nähere Informationen erhalten Sie unter connect.volkswagen.com und bei Ihrem Volkswagen Partner. Informationen zu Mobilfunk-Tarifbedingungen erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

Nur in Verbindung mit den Radios "Composition", "Composition Colour" und "Composition Media" und "Ready 2 Discover" oder den Navigationssystemen "Discover Media", "Discover Pro" und "Discover Pro Max" verfügbar. App-Connect ermöglicht grundsätzlich die Nutzung der Technologien Apple CarPlay und Android Auto. Die beiden Technologien liegen in der Verantwortlichkeit von Apple und Google wodurch die Volkswagen AG keinen Einfluss auf die länderspezifische Verfügbarkeit von Apple CarPlay und Android Auto hat und somit die Disponibilität der jeweiligen Technologie länderabhängig unterschiedlich ausfallen kann. Die Verfügbarkeit von Apple CarPlay kann unter https://www.apple.com/de/ios/feature-availability/#apple-carplay und die für Android Auto unter https://www.android.com/intl/de_de/auto/ in Erfahrung gebracht werden. Die Funktionen können während der Vertragslaufzeit inhaltlichen Änderungen unterliegen, bzw. eingestellt werden. Um Ablenkung zu vermeiden, lassen sich während der Fahrt nur zertifizierte Apps starten. Bitte berücksichtigen Sie in diesem Zusammenhang auch, dass manche Apps nicht für jede der zwei Technologien angeboten werden. Informationen zur Kompatibilität von Smartphones finden Sie für Apple CarPlay unter https://apple.com/de/ios/carplay/, für Android Auto unter https://android.com/intl/de_de/auto/. Apple CarPlay ist eine Marke von Apple Inc. Android Auto ist eine Marke von Google LLC.

Показаните на изображенията превозни средства могат да се различават в някои детайли от актуалните, предназначени за България доставки. Част от показаното представлява допълнително оборудване, което се доставя срещу доплащане. Всички посочени цени са необвързващо препоръчителни, некартелни и ориентировъчни цени, включващи 20 % ДДС и транспортни разходи. За допълнителна информация относно серийното и допълнителното оборудване, най-учтиво ви молим да се обърнете към най-близкия дилър на Volkswagen. Възможни са грешки и промени в цените.

Затвори
Меню
Затваряне на менюто
Затвори
Ами сега!
Изглежда браузърът ви не е актуален. Може би уебсайтът ни не работи оптимално. Повечето браузъри (но не и MS Internet Explorer 11 и по-стари) все още работят добре.

Препоръчваме ви да актуализирате вашия уеб браузър!
Последната версия може да гарантира добро изживяване навсякъде в Интернет.

Благодарим ви за посещението,
Вашият Volkswagen екип