Бъдете винаги свързани

Новият Golf: Streaming & Internet

Вашия Golf можете да се наслаждавате на любимата си музика когато пожелаете. Просто влезте еднократно със съществуващите си данни за достъп и се насладете на директен достъп през информационно-развлекателната система в автомобила - без външни устройства. А с услугата Webradio1 на борда на автомобила идват всички предимства на интернет радиото. Това прави търсенето и възпроизвеждането на канали на живо и подкасти детска игра. Интегрираната WiFi точка за достъп1 също осигурява на Вас и Вашите пътници интернет връзка и Ви позволява да сърфирате от до осем устройства.

Забележки от Volkswagen AG

За да използвате услугите "Streaming & Internet", индивидуалните приложения в автомобила и WiFi горещата точка, платените пакети данни могат да бъдат получени от външния партньор за мобилни услуги "Cubic Telecom" и да се използват за мрежово покритие в много европейски страни. Обемът от данни на тези пакети може да се използва от всички потребители и пътници в автомобила. За информация, условия, цени и поддържани държави посетете vw.cubictelecom.com. Като алтернатива е възможно да се използва уеб радио и медия стрийминг през мобилно устройство (напр. смартфон) с възможност да действа като мобилна WiFi гореща точка. В този случай съответните услуги са достъпни само при съществуващ или отделно сключен договор за мобилен телефон между вас и вашия мобилен оператор и само в рамките на покритието на съответната мобилна телефонна мрежа. В зависимост от тарифата на вашия мобилен телефон и особено когато работите в чужбина, може да възникнат допълнителни разходи (напр. такси за роуминг) поради обмен на данни през интернет. Apple Music е търговска марка на Apple Inc.

Само в комбинация с радио "Ready 2 Discover" и навигационни системи "Discover Media" и "Discover Pro".

Показаните на тази илюстрация превозни средства могат да се различават в определени детайли от актуалната моделна гама за съответния пазар. Показано е и част от допълнителното оборудване, предлагано срещу доплащане. Всички цени са препоръчителни и включват всички данъци и такси. За по-лесно възприемане на текстовете сме избрали мъжка и женска форма на личните обръщения. Това по никакъв начин не предполага дискриминация по полов признак или идентичност. Благодарим за разбирането..

 

Посочените стойности за разхода на гориво и емисиите са установени по метода на измерване, предвиден в Регламент (ЕО) № 715/2007 или неговата актуалнна версия. Те са измерени в рамките на процеса на хомологация на съответния модел и в съответствие с процедурата WLTP. Данните не се отнасят до конкретен автомобил и не са част от конкретна оферта, а служат единствено за сравнение между различните типове автомобили. Разходът на гориво и  емисиите на СО2 зависят не само от ефективното оползотворяване на горивото, респ. електроенергията в автомобила, но се влияят и от особеностите на движението, маршрута и други фактори от нетехнологично естество. Отклонения в стойностите на разхода, емисиите на СО2 и пробега могат да възникнат вследствие на различно допълнително оборудване или наличие на аксесоари (напр. по-широки гуми, теглич, багажник на покрива и т.н.), както и от стила на шофиране, скоростта на движение, използването на допълнителни функции/консуматори на енергия, външната температура, броя на пътниците и теглото на багажа в автомобила, избрания режим на шофиране, релефа на маршрута и т.н. Всички тези фактори оказват влияние върху параметри като теглото, съпротивлението при търкаляне и аеродинамиката на автомобила. 

Golf:
Разход на гориво: 5,2 - 6,6 л/100 км. CO₂-емисии: 118 - 150 г/км. 
Илюстративно изображение. 04/2024.

Für die Nutzung der "Streaming & Internet" Dienste, einzelner In-Car Apps sowie des WLAN-Hotspots können kostenpflichtige Datenpakete über den externen Mobilfunkpartner "Cubic Telecom" bezogen und im Bereich der Netzabdeckung innerhalb zahlreicher europäischer Länder genutzt werden. Das Datenvolumen dieser Pakete ist für alle Nutzer und Fahrzeuginsassen nutzbar. Informationen zu, Bedingungen, Preisen  und unterstützten Ländern finden Sie unter vw.cubictelecom.com. Alternativ ist die Nutzung von Webradio und Medien-Streaming über ein mobiles Endgerät (z.B. Smartphone) mit der Fähigkeit, als mobiler WLAN-Hotspot zu agieren, möglich. In diesem Fall sind die entsprechenden Dienste nur mit einem bestehenden oder separat abzuschließenden Mobilfunkvertrag zwischen Ihnen und Ihrem Mobilfunkprovider und nur innerhalb der Abdeckung des jeweiligen Mobilfunknetzes verfügbar. Durch den Datenaustausch über das Internet können, abhängig von Ihrem jeweiligen Mobilfunktarif und insbesondere beim Betrieb im Ausland, zusätzliche Kosten (z.B. Roaming-Gebühren) entstehen. Apple Music ist eine Marke von Apple Inc.

Nur in Verbindung mit Radio "Ready 2 Discover" und den Navigationssystemen "Discover Media" und "Discover Pro".

Показаните на изображенията превозни средства могат да се различават в някои детайли от актуалните, предназначени за България доставки. Част от показаното представлява допълнително оборудване, което се доставя срещу доплащане. Всички посочени цени са необвързващо препоръчителни, некартелни и ориентировъчни цени, включващи 20 % ДДС и транспортни разходи. За допълнителна информация относно серийното и допълнителното оборудване, най-учтиво ви молим да се обърнете към най-близкия дилър на Volkswagen. Възможни са грешки и промени в цените.

Затвори
Меню
Затваряне на менюто
Затвори
Ами сега!
Изглежда браузърът ви не е актуален. Може би уебсайтът ни не работи оптимално. Повечето браузъри (но не и MS Internet Explorer 11 и по-стари) все още работят добре.

Препоръчваме ви да актуализирате вашия уеб браузър!
Последната версия може да гарантира добро изживяване навсякъде в Интернет.

Благодарим ви за посещението,
Вашият Volkswagen екип