Travel Assist

Поддържа желаната от вас посока и дистанция

С допълнително предлагания Travel Assist имате на ваше разположение изключително полезен асистент зад волана. Системата може автоматично да поддържа избраните от вас лента за движение и дистанция до автомобила отпред, както и зададената  максимална скорост.2 1 3

Travel Assist използва функцията за адаптивно управление в лентата за движение, поддържайки активно траектория в средата на избраната лента. При това системата се адаптира към вашия стил на шофиране и може да насочва автомобила по-наляво или по-надясно в желаната лента, вместо да следва точно средата й.2

В комбинация с навигационната система, функционалността на Travel Assist се разширява и включва превантивен темпомат и асистент за завои. С тяхна помощ Travel Assist е в състояние да адаптира самостоятелно скоростта на движение към конкретните ограничения на скоростта и профила на маршрута (завои, кръстовища с  кръгово движение и т.н.).1 3

В съчетание с автоматичната трансмисия, системата осигурява комфортно и удобно движение в задръствания и натоварен трафик с често спиране и тръгване.

До макс. 210 км/ч

В рамките на системните ограничения.

Водачът трябва да е готов по всяко време да поеме управлението от системата за асистенция и не се освобождава от отговорността за внимателно и отговорно управление на автомобила

Показаните на тази илюстрация превозни средства могат да се различават в определени детайли от актуалната моделна гама за съответния пазар. Показано е и част от допълнителното оборудване, предлагано срещу доплащане. Всички цени са препоръчителни и включват всички данъци и такси. За по-лесно възприемане на текстовете сме избрали мъжка и женска форма на личните обръщения. Това по никакъв начин не предполага дискриминация по полов признак или идентичност. Благодарим за разбирането.

Посочените стойности за разхода на гориво и емисиите са установени по метода на измерване, предвиден в Регламент (ЕО) № 715/2007 или неговата актуалнна версия. Те са измерени в рамките на процеса на хомологация на съответния модел и в съответствие с процедурата WLTP. Данните не се отнасят до конкретен автомобил и не са част от конкретна оферта, а служат единствено за сравнение между различните типове автомобили. Разходът на гориво и  емисиите на СО2 зависят не само от ефективното оползотворяване на горивото, респ. електроенергията в автомобила, но се влияят и от особеностите на движението, маршрута и други фактори от нетехнологично естество. Отклонения в стойностите на разхода, емисиите на СО2 и пробега могат да възникнат вследствие на различно допълнително оборудване или наличие на аксесоари (напр. по-широки гуми, теглич, багажник на покрива и т.н.), както и от стила на шофиране, скоростта на движение, използването на допълнителни функции/консуматори на енергия, външната температура, броя на пътниците и теглото на багажа в автомобила, избрания режим на шофиране, релефа на маршрута и т.н. Всички тези фактори оказват влияние върху параметри като теглото, съпротивлението при търкаляне и аеродинамиката на автомобила.

Затвори
Меню
Затваряне на менюто
Затвори
Ами сега!
Изглежда браузърът ви не е актуален. Може би уебсайтът ни не работи оптимално. Повечето браузъри (но не и MS Internet Explorer 11 и по-стари) все още работят добре.

Препоръчваме ви да актуализирате вашия уеб браузър!
Последната версия може да гарантира добро изживяване навсякъде в Интернет.

Благодарим ви за посещението,
Вашият Volkswagen екип